Jessheim kirke bygges ut! - Ullensaker kirkelige fellesråd

Nr.1 * Mars 2015 * 51 årgang
Jessheim kirke
bygges ut!
Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter
gudstjenesten i Jessheim kirke.
Babysang
s.4
Kirkevalget s.3
Konfirmant 2015 s.4
FASTEAKSJONEN 2015
22.–24. MARS
I kriser er vann kritisk!
Vi er der i katastrofen
med rent vann.
Nå trenger vi deg.
Send GAVE på sms til 2468 (200 kr)
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller
benytt kontonummer 1594 22 87493
• 1
Andakt:
Hverdagen - et liv i spennet mellom julens
evangelium og påskens evangelium
Redaktør:
Jon H. L. Bergh
Utgiver:
Den norske Kirkes menigheter
i Ullensaker kommune.
Nettadresse
www.kirkerull.no
Redaksjonens adresse:
Postboks 254
2051 Jessheim
E-post:
[email protected]
Opplag:
Ca. 13.200 (alle husstander
i Ullensaker kommune)
Forsidefoto:
Foto:
Trykk:
HG media as
www.hgmedia.no
2 •
Et nytt år er allerede i gang. Jeg
synes ikke det er så lenge siden
i fjor var «i år». Nye dager ligger
fremfor oss som blanke ark. Jeg er
nå i gang med akkurat de samme
oppgavene som i fjor; gudstjenester og kirkelige handlinger, samtaler og ulike oppgaver på kontoret.
Samt levere og hente på skole og i
barnehage. Lekselesing, finne frem
utstyr - lage middag innimellom,
og sørge for at barna kommer seg
til sine aktiviteter. Ja visst er det
travelt, men jeg liker det! Jeg liker
at det er de samme tingene som
gjentar seg.
Jeg trives godt i mitt yrke som
prest, med de samme oppgavene.
Variasjonen blir møter med kjente
og ukjente mennesker! Gudstjenestene er en stor glede. Bibeltekstene som brukes i
gudstjenesten følger rytmen i
kirkeårets veksling mellom festtid,
forberedelsestid og vekst i troen.
Noen ganger tenker jeg at alle
burde få være prest slik at de kan
få oppleve det storslåtte det er og
snu seg til menigheten og bringe
nådehilsen i starten av en gudstjeneste: «Nåde være med dere
og fred fra Gud vår Far, og Herren
Jesus Kristus ( 1. Tim 1,2). Dette er
den samme hilsen som vi bruker
ved mange kirkelige handlinger.
Jeg som prest får bringe menneskene Guds nåde og Guds fred.
Denne innledende setning
rommer julens evangelium;
fredsfyrsten som kom ned til oss
mennesker og ble menneskenes
frelser. Jesus Kristus har forsonet
mennesker og Gud. Nådehilsen
rommer også påskens evangelium.
Paulus brukte nådehilsen i sine
brev til de ulike menighetene
(jfr brevene i NT). Denne
begynnelse kan også vi bruke på
dagen som ligger fremfor oss.
Vi kan stå opp og vite at dagen
er omsluttet av Guds nåde. Og
med oss på vegen får vi hilsen om
Guds fred.
Ordet nåde kan forklares med
det som er gitt oss gratis av Gud.
Å få noe uten at vi har gjort oss
fortjent til det er virkelig noe jeg
trenger i hverdagen. Hvor mange
ganger har jeg ikke satt meg
lettere utmattet ned i kontorstolen på kontoret og tenkt at denne
morgenen ble ikke slik jeg hadde
tenkt. Jovisst kom nå ungene
tidsnok til skolen, og barnehagebarnet rakk så vidt å komme til
frokosten – de andre barna hadde
fortsatt matboksene sine fremme.
Og jeg tror jeg husket alt av votter, ski, matbokser og svarslipper
for denne dagen også. Men jeg
var sikkert for streng og maste
for mye på barna og mannen, det
var ikke freden som preget vårt
hjem denne morgenen heller!
Jeg trenger nådehilsen før jeg
begynner på dagen:
«Nåde være med dere og fred
fra Gud vår Far, og Herren Jesus
Kristus»
Reidun Furuseth,
sokneprest i Ullensaker
TROSOPPLÆRING
FOR VOKSNE
På Mogreina menighetshus :
Torsdag 12.mars – Vi lærer og
synger salmer av salmedikter
N.F.S.Grundtvig v/Tor Grønvik,
Torsdag 9.april – “Det som
holder når alt annet faller “ v/
Helge Skraastad.
Samlingene varer fra kl 19.00
– 21.00. Enkel servering.
VELKOMMEN !
Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20
For utfyllende info se www.kirkerull.no
Kirkevalget 2015 er i gang!
13. og 14. september 2015,
samtidig med kommune- og
fylkestingsvalget, er det
kirkevalg. Da skal det velges nye menighetsråd i alle
soknene i Ullensaker. Still til
valg og få mulighet til å påvirke kirkens utvikling lokalt!
NB! Ingen blir satt opp på liste uten
å ha blitt spurt på forhånd. Vi blir
glade for alle tips vi kan få, helst før
påske, og tar etter hvert kontakt
med personen du tipser oss om.
Når du sitter i menighetsrådet,
er du med på å legge til rette for
at kirken er en viktig, synlig og
aktiv aktør i lokalsamfunnet. Alle
menigheter har sitt særpreg og
sine kjernesaker. Du kan være med
på å forme din menighet med ditt
engasjement!
I menighetsrådet sitter mennesker
med ulik alder og interessefelt. Alle
medlemmer i Den norske kirke
over 18 år kan sitte i menighetsråd.
Alle medlemmer som fyller 15 år
i løpet av valgåret, dvs født i 2000
eller tidligere, har stemmerett ved
Kirkevalget.
Vi trenger din hjelp til å finne
fram til gode kandidater!
Kanskje kan du selv tenke deg å
stille som kandidat, eller
kanskje kjenner du noen som vi
kan spørre?
Tips oss her:
Furuset menighet: tlf 63 94 40 10,
e-post:
[email protected]
Hovin/Mogreina menighet,
tlf 63 94 40 20, e-post:
[email protected]
Ullensaker menighet (Kløfta),
tlf 63 92 65 20, e-post:
[email protected]
Mulighet for å stille alternativ
liste
Det er mulig å legge fram eget
listeforslag ved menighetsrådsvalget. Kravet er at det er minst ti
stemmeberettigede forslagsstillere. Forslag til kandidatlister må
være valgstyret (dvs. menighetsrådet) i hende senest 1. mai.
Mer informasjon om hvordan
man går fram for å stille egen
liste, finnes på www.kirkevalg.no
Du kan også kontakte ditt lokale
menighetskontor.
Velkommen til konsert i
Ullensaker kirke!
Fredag 13. mars kl 19
Konsert med Magnolia Jazzband.
Gjestemusiker: Wollert
Krohn-Hansen
Søndag 12. april kl 16
Konsert med kammerkoret Kolon
og Kløfta knøttekor og
barnegospel.
Wollert Krohn-Hansen, tangenter.
Søndag 19. april kl 19
Konsert med Grorud kirkes
kammerkor. Variert kormusikk fra
renessansen fram til i dag.
Billettinfo
Billetter til alle konsertene på www.kirkerull.no
og Kløfta menighetskontor.
Telefon: 63 92 65 20
ELEKTRIKER
- KORT VENTETID
- LANG ERFARING
Tar de fleste typer oppdrag.
Små og store.
Storgata 13 - 2050 Jessheim Tlf 63 93 45 00
MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN
www.elproffen.no
PIANOSTEMMING
Trenger pianoet å bli stemt?
Ring pianostemmeren i dag
Reparasjon av alle musikkinstrumenter på eget verksted
Bent Dynesen
Kløvervegen 11, 2052 Jessheim
Telefon Mob. 90031147
E-post: [email protected]
Egen rabatt for pensjonister.
Vi kan bistå med alle
gjøremål i forbindelse
med gravferd.
Døgnåpen telefon:
63 97 58 88
LUNDEN BEGRAVELSESBYRÅ AS
Avd. Jessheim - www.lundenbegravelsesbyraa.no
Menighetene: Furuset 63944010, Ullensaker 63926520
For utfyllende info se www.kirkerull.no
• 3
Hovin menighet
Middagsbønn og
Åpent hus våren 2015
Hyggetreff våren
2015:
Velkommen til Hyggetreff i
Jessheim kirke og på Jessheim
misjonssenter våren 2015!
Første fredag i mnd, kl 12-14.
6. mars: Misjonssenteret: Terje
Holmedahl, Pensjonistkoret
10. april: Jessheim kirke:
Steinar Tosterud
I tillegg til foredrag og musikkinnslag, er det allsang, god
mat og utlodning. Kontaktpersoner er Inger Johanne Molnes
(Misjonssenteret), tlf. 41263805
og Anna Spilling (Jessheim
kirke), tlf. 489 91 347.
Mandagsmiddag for
ungdom
Hver mandag kl 17. Det koster
30 kr per pers.
Kafélokalene i Jessheim kirke er
deretter åpne fram til
Ullensaker Soul Teens starter
sin øvelse kl 18.30.
Babysang
Gospelkonsert med VOCE
Voce øver i Jessheim kirke hver
tirsdag kl. 19.00. Vi har plass til
flere sangere, Denne våren jobber
vi fram imot en gospelkonsert.
Konserten blir på
frigjøringsdagen 8. Mai kl.20.00.
Marte Lavik, som synger i Oslo
Gospelkor, vil være solist med
oss. For mer info se kirkerull.no.
Felles tiltak
Babysang er et tilbud for barn i alderen
0-12mnd og mor/far/foresatt. En samling
består av en halvtimes sangstund, etterpå
spiser vi en enkel lunsj sammen.
Kurset går over 8 ganger og koster 200kr,
dette inkluderer enkel lunsj.
Mogreina: Nytt kurs i Mogreina
menighetshus tirsdag 24.02 , kl11.30 til kl
13.00 Påmelding : Simen V. Johannessen:
47305499eller Trine Østgaard: 91125120
Ullensaker: Tirsdager kl 1100 – 1300
på Kløfta menighetssenter. Kontakt 63 92
65 20 eller mail [email protected]
kirkene.net
Hovin: Nytt kurs i mars i Jessheim kirke.
Påmelding /kontakt Marte Lavik:
[email protected] / 48991348
4 •
Velkommen til middagsbønn
og åpent hus hver torsdag kl
12, med unntak av offentlige
fridager. Etter middagsbønn er
det Åpent hus med utlodning,
allsang, bevertning og diverse
program. Velkommen! Kontakt:
Anna Spilling, 489 91 347
FASTEAKSJONEN 2015
22.–24. MARS
I kriser er vann kritisk!
Vi er der i katastrofen
med rent vann.
Nå trenger vi deg.
Send GAVE på sms til 2468 (200 kr)
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller
benytt kontonummer 1594 22 87493
FASTE AKSJONEN 2015
Årets fasteaksjon går av stabelen 24. mars!
I tillegg til at konfirmantene skal gå med
bøsser, håper vi på engasjement fra resten
av menighetene også. Ønsker du å bidra, ta
kontakt med ditt lokale menighetskontor.
Vann er årets tema: I kriser er vann kritisk.
Pengene som samles inn under aksjonen
er ikke øremerkede, men brukes der de til
enhver tid trengs mest. Historiene vi hører
i fasteaksjonen er eksempler på Kirkens
Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden.
Bi med!
Konfirmant 2015.
I år er vi ca 120 i tallet.
Tradisjonen tro har året startet
med Kick-off og presentajons
gudstjenester, hvor hver
konfirmant har fått sin egen
Bibel av menighetene. Leir er
en viktig del av konfirmasjonstiden, og vi har allerede hatt
med oss ca 50 stk på vinterleir
i Håkons hall på Lillehammer.
Svein Skarholm er også i år positivt overrasket over hvor pene i
tøyet konfirmantene er.»
Kvinnenes internasjonale
Bønnedag
Fredag 6. mars kl.19:00
arrangeres det gudstjeneste i
Jessheim kirke i forbindelse
med Kvinnenes internasjonale
Bønnedag. Kollekt til prosjekt i
Bahamas: Hjelp til ofre for vold i
hjemmet. Les mer på www.kirkerull.no
Bli med på
Tårnagenthelg!
Alle menighetene
i Ullensaker vil
i år igjen
innvitere alle
3. klassinger til
sin lokale kirke!
Dette er en opplevelse ingen 3.
klassing bør gå glipp av. Følg
med på www.kirkerull.no for
datoer i din kirke. Det vil også
komme invitasjon til 3. klassinger, de som er medlemmer i Den
norske kirke.Men det er åpent
for alle som vil være med
Det er plass til alle.
Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20
For utfyllende info se www.kirkerull.no
Mogreina og Furuset menigheter
Diakonen i Furuset
menighet.
Kommer nå regelmessig på
besøk til Gystadmyr bo- og
aktivitetssenter.
Tirsdager fra kl. 11.00 til kl.
13.00 i oddetallsuker.
Diakonen går litt rundt på de
ulike avdelingene og snakker
med de som ønsker det.
Det er mulig å gi beskjed på
forhånd hvis du vet at du ønsker besøk.
Ta kontakt selv eller be en av de
ansatte om hjelp til å ta kontakt.
Gleder meg til å bli kjent med
dere!
Vennlig hilsen
Diakonen i Furuset menighet
Kontor tlf: 63944016
mobil: 470 17 544
Klubb 5-7 Mogreina
DANSEWORKSHOP
I forbindelse med kulturuke
ønsker ansatte og frivillige fra
Furuset menighet å invitere til
danseworkshop for alle barn fra
1.til 4.klasse. Vi øver inn noen
enkle danser, og framfører det
for foreldrene når de kommer
ved henting kl 18.30. det blir
da servering av kaffe og kake.
Meld deg på til [email protected]
ullensaker.kirkene.net innen
16.mars. Det er plass til 25 stykker, så vær rask! Få med deg en
venn og vær velkommen!
Klubb for 5. 6. og 7. klasse på Mogreina.
20kr pr gang,
eller 50kr for et semester.
Fra 18:00 til 19:30 på Mogreina menighetshus denne våren:
Onsdag 4/3 kinokveld med popcorn
Onsdag 8/4 - Bolle-bakedag
Onsdag 3.juni - Tur til
besøksgård, nærmere
informasjon kommer på
www.kirkerull.no og gjennom Mogreina
skole. Spørsmål? Ta kontakt med menighetspedagog Jon Bergh på 97772274,
[email protected]
PÅSKEVERKSTED
I Mogreina menighetshus onsdag 25.mars kl 17 – 19. Vi lager
påskepynt, spiser litt og avslutter
med en liten samling i kirken.
Påmelding til Marianne 915 30
688 eller Trine 911 25 120 innen
22.mars. Alle er velkommen !
Ullensaker menighet
Tilbud om Sorggruppe vår For spørsmål og påmelding:
Diakon Annelis Holmedahl på
2015
Friluftlivets år
Vandring i Kløfta
kultursti
Tirsdag 17. mars 2015 kl 1800
I forbindelse med at det også er
Friluftslivets år 2015 blir det i år
vandring i Kløfta kultursti/tidligere
Wingerske kongeveg. Oppmøte ved
Ullensaker kirke. Husk godt fottøy
Kl 1900: Skuespillet «Wergeland og
hans helvedes jevndøgn» fremføres
ved Ullensaker prestegård. Regi: Pia
Louise Edvardsen. Medvirkende:
bl.a. Ullensaker kirkekor.
Arrangementet er gratis. Salg av
varm saft, kaffe og boller.
Arr: Børge-borgere
Februar 2015 starter vi opp ny
sorggruppe for deg som har
mistet ektefelle/samboer.
Sorggrupper er en viktig form for
rehabilitering etter dødsfall, og
en vanlig formalisert måte for etterlatte å møtes på. Her møter du
andre i samme situasjon.Alle vil
få muligheten til å snakke om sin
opplevelse og til å dele smerten.
Enkel bevertning. Gruppen ledes
av diakon Annelis Holmedahl
og kirketjener Marit Kopperud i
Ullensaker menighet.
telefon: 63 92 65 26, 975 10 122
eller epost:
[email protected]
kirkene.net
For å dekke utgiftene til bevertning koster det kr.200,- å delta på
sorggruppen.
Menighetene: Furuset 63944010, Ullensaker 63926520
For utfyllende info se www.kirkerull.no
• 5
Ileveien 5, 2040 Kløfta
Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20
www.fuglerud-bb.no
Vi ordner alt ved begravelser
og kremasjoner.
Vi kommer hjem til
konferanse hvis De ønsker det.
MOE DAME- OG HERREFRISØR AS
Trondheimsveien 106, 2050 JESSHEIM
Telefon 63 97 03 65
DROP IN –TIMEBESTILLING
Svenskestuvegen 7, 2067 Jessheim
/v°Ê™ÇÊänÊÎnÊx{ÊUÊ>ˆ\Ê«iÀ°iÀˆŽJÀ‡L‡Ì°˜œ
TØMRING - TILBYGG - RESTAURERING - KONSULENT
FAGMESSIG UTFØRT TIL AVTALT PRIS OG TID
www.r-b-t.no
MNTF
Kari Jannes
SALONG A/S
KLØFTA
Romerikesenteret
Tlf.: 63 98 13 39
LILLESTRØM
Lillestrøm torg
Tlf.: 63 81 61 17
Vi sørger for
installasjonen!
Tannlege
K. Granli
Trondheimsveien 84
Pb. 23, 2041 Kløfta
Tlf. 63 98 01 19
Ledig
annonseplass
Industriveien 8
2050 Jessheim
Telefon 63 97 18 42
Ta kontakt med
kirkevergen.
Jessheim Glasservice
/iivœ˜ÊÈÎʙÇÊäxÊä£ÊÊUÊÊ/iiv>ÝÊÈÎʙÇÊäÓÊääÊÊUÊÊÓäÈÇÊiÃÅiˆ“
«œÃÌJ…œÛˆ˜ÌÀiÛ>Ài°˜œÊÊUÊÊÜÜÜ°…œÛˆ˜ÌÀiÛ>Ài°˜œ
DØRER -VINDUER -GLASS -ETC
Lauritz Fladby as
FRA VÅRE GRUSTAK PÅ JESSHEIM LEVERER VI
*°Ê{Ó]ÊÓä{£Ê(/ÊUÊ/°\ÊÈÎʙnÊÎÈÊÈÈ
"\ʙäÊ£xʙxÊä{
• Vaktmestertjenester
• Snekring
• Vikartjenester
• Felling av trær
• Snørydding
• Graving
• Strøing
• Transport
www.bygdeservice.no
6 •
SAND, GRUS, PUKK
SINGEL, PYNTESTEIN, JORD
Tlf. 63 98 06 83
E-post:[email protected] gardermoengrus.no
Gravmonumenter
Utfører servicearbeid som
oppussing, navntilføyning,
sikring og omsliping.
Stort utvalg av nye gravsteiner.
Bedrammer og bronselykter.
Se utvalg og priser på
www.bgs-naturstein.no
Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20
For utfyllende info se www.kirkerull.no
Ta kontakt med:
Leif Inge Bergslid
Mob. 412 76 030
[email protected]
ULLENSAKER
MENIGHET
Slekters gang
DØPTE:
16. november
Daniel Hansen
Elias Julius Nordenstam
Anderssen
Jacob Næss Hermansen
Julian Bergland Ebbestad
Leon Christensen
Marcus Jon Andersen
Milian Matheo Kerigo Håland
Oliver Sørensen Musiol
23. november
Max Solli Ask – døpt i Heni kirke
30. november
Emeli Liane Elvehaug
Emil Matheo Nordfjeld –
døpt i Ogna kirke
Emrik Edward Elvehaug
Sebastian Mortensen
14. desember
Amund Espeland
25. desember
Erlend Stenersen Sæth –
døpt i Stranda kyrkje
Synne Stenersen Sæth –
døpt i Stranda kyrkje
4. januar
Sander Slemdal-Andersen
18. januar
Nikoline Wang Sjølie
25. januar
Hennie Myhrvold Kirkerud
Maren Elise Sæther Galgerud
DØDE:
25. oktober
Aud Gudveig Tosterud
26. oktober
Bjarne Roar Hoff
11. november
Elisabeth Olea Bøhler
13. november
Egil Olav Løvstad
23. november
Kirsten Else Hammersbøen
28. november
Reidun Johanne Løvstad
11. desember
Eli Andrine Lund
17. desember
Kristian August Berg
19. desember
Anne Lise Skedsmo
3. januar
Jan Erik Halvorsen
5. januar
Helge Ivar Bergløkken
6. januar
Jarl Eirik Martinsen
10. januar
Ann Jorunn Olberg
19. januar
Jens Petter Sørhus
24. januar
Ruth Helene Jøssund
FURUSET MENIGHET
DØPTE:
16. november
Oskar Øiesvold
Casper Smith
Nora Eveline
Reikerås-Reinhardtsen
Leon Emilian
Reikerås-Reinhardtsen
30. november
Johan Broch
Amanda Bergsåker Vestli
4. januar
Sørin Molteberg Midtsund
18. januar
Syver Myhre
Kasper Myhre
Kristin Kulblik Nielsen
25. janaur
Jonatan Lagerkvist-Melheim –
døpt i Engehaugen kirke
DØDE:
5. november
Aud Jorun Austad
23. november
Magne Trygve Rydland
7. desember
Margit Karoline Kristiansen
24. desember
Solveig Eldbjørg Magnussen
1. januar
Edith Muri
Edel Aase Karlsen
15. janaur
Tor Hansen
Jan Karsten Olsen
HOVIN MENIGHET
DØPTE:
2.november
Aksel Aleksander Johansen
Hulby, døpt i Eidsvoll kirke
9.november
Kasper Nordhaug Baumgärtner
16.november
Ulrik Aas Birkeli
Henrik Kristiansen Brekke
Victoria Martila
Tobias Mythe Opstad
Nikolas Henrik Tombre Hjelle
Henrik Kristoffer Ljones
Lorentzen
Lillian Sophie Risan
Chrisander Bjerknes Torkilseng
Tommy Aleksander Johansen,
døpt i Frogner kirke
23.november
Erik Hoel Olsen
Madicken Pedersen-Dahl
30.november
Thea Lund Olsen
Sienna Skau
Tyra Viola Ewö-Lillevold,
døpt i Bjørke kirke
7.desember
Carina Sofie Laulund Magnes,
døpt i Høvik kirke
14.desember
Ella Smerud Nicolaisen
Tuva Kristiansen Normann
Eline Reierstad
4.januar
Kasper Lorentzen
11.januar
Frid Nygård Nes
18.januar
Olivia Anine Bargum
Noah Bolsø
Theodor Bongè Nakken
Oline Søndenå Schøyen
Emilio Alexander Korneliussen
Niemi
Olianna Lilleås Siggerud
Mari Østby Vidjeland
25.januar
Malene Fosshaug
Elise Zachariassen Nordmeland,
døpt i Akershus slottskapell
1.februar
Nora Marie Pellerud Nordby
Aurora Storengen Bach
William Brustad-Frigård,
døpt i Fenstad kirke
Leander Skogen,
døpt i Fet kirke
VIGDE:
25.oktober
Cheryl Magno Bito-On og Jan
Evensen
14.november
Nathalie Schwarz og Thomas
Andrè Johannesen
28.november
Else Vegel
12.desember
Gunnar Arnfinn Ulsaker
14.desember
Håkon Mehren
19.desember
Harald Olsvik
29.desember
Arne Nyhagen
5.januar
Arild Dønnum
7.januar
Hans Julius Sundby
10.januar
Helene Stormoen
16.januar
Gunnar Viten Kristoffersen
Lasse Magnes
24.januar
Alfred Olsen
28.januar
Odd Harald Rosenlind
Anders Veiteberg
MOGREINA
MENIGHET
DØPTE:
26.oktober
Elise Gulbrandsen
Marius Mehus Gulbrandsen
16.november
Theodor Brun
Emrik Gudmundsen Siristuen
30.november
Elias Bidtnes-Olsen
Lillann Sophie Balete Gundersen
VIGDE:
25.oktober
Ida Kristin Svendsen og Wiggo
Arnold Dalslett
DØDE:
5.november
Linda Berger
DØDE:
24.oktober
Morten Hole
25.oktober
Harald Arne Lilleløkken
31.oktober
Ole-Kristian Solheim
8.november
Ivar Mathisen
11.november
Birger Jensen
13.november
Harald Thorolf Kværner
15.november
Knut Martin Furuseth
21.november
Erna Reidun Eriksen
24.november
Else Marie Fjøs
Menighetene: Furuset 63944010, Ullensaker 63926520
For utfyllende info se www.kirkerull.no
• 7
Velkommen til kirken
Søndag
erKIRKEDAG
kirkedag
SØNDAG ER
Ullensaker kirke
Furuset kirke
Hovin kirke
Jessheim kirke
Mogreina kirke
Se lokalavisen eller
www.kirkerull.no for evt.
endringer
Dato
Kirkeårsdag
1. mars
2.s. i faste
G17/HEKTA
Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl.17.00 Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100.
Menighetens
årsmøte.
8. mars
3.s. i faste
Gudstjeneste kl 1100
15. mars
4.s. i faste
Myldregudstj. kl
1100
22. mars
Maria budsk.d.
Gudstjeneste kl 1100.
Menighetens
årsmøte.
Gudstjeneste kl 1100
Marimesse/
G17-gudstjeneste kl
1700
29. mars
Palmesøndag
Familiegudstj. kl
1100
Gudstjeneste kl 1700
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
2. april
Skjærtorsdag
Gudstjeneste kl 1100
på Gjestad bo- og
Gudstjeneste og
Gudstjeneste kl 1100 påskemåltid kl 1700 akt.senter
Gudstjeneste kl 1900 Gudstjeneste kl 1100
3. april
Langfredag
Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
5. april
Påskedag
Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
2. påskedag
Gudstjeneste kl 1100
på Kløfta
menighetssenter
6. april
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
på Gystadmyr
bo- og akt.senter
7. april
Gudstjeneste kl 1730
på Kløfta bo- og
akt.senter
12. april
2.s. i påsket.
Familiegudstj. kl
1100
19. april
3.s. i påsket.
Tårnagentgudstj. kl
1100
26. april
4.s. i påsket.
Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1100
3. mai
5.s. i påsket.
Gudstjeneste kl 1100
Påskesanggudstjeneste/G17
kl 1700.
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100.
Menighetens årsmøte.
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100 i
Gudstjeneste kl 1100 Sessvollmoen kapell
Gudstjeneste kl 1100 Gudstjeneste kl 1700
Årsmøte i din menighet (etter Gudstjenesten kl. 11:00)
Hovin menighet: 8.mars i Jessheim kirke. Her vi det også bli lagt frem om utbyggingen av Jessheim kirke.
Mogreina kirke: 12.april
Furuset: følg med på www.kirkerull.no
Ullensaker: 22.mars
8 •
For utfyllende info se www.kirkerull.no