Status i Tranby Varme- og Servicesentral A/S

Status i Tranby Varmeog Servicesentral A/S
Eiermøte i Lier Kommune
16. april 2015
TVSS
Selskapsinformasjon
Eiere:
Lier kommune
Usbl
Borettslag/andre (59 stk)
58,00%
18,13%
23,87%
Daglig leder:
Lena Særnmo (fungerende)
Styre:
Leif L. Ludvigsen (Lier komm)
Sissel Wærsted Olsen (Lier komm)
Bård Strand (Lier komm)
Britt Kåsin, (Usbl)
Roger Myrland (B/L, andre)
Preben Petersen (ansattes repr.)
TVSS
2
Resultater for 2014
Omsetning:
Service
Varme
kr 25 634 742
kr 17 391 359
kr 8 243 383
Resultat:
kr
kr - 133 139
kr
Egenkapital:
62,79%%
Ansatte:
19 (18,3 årsv.)
Sykefravær:
Totalt
665 481
5,47%
798 617
TVSS
3
Årsaker til negativt resultat i Service
• Økt konkurranse
• Selskapets evne til å utvikle og tilpasse seg dagens krav
• Ressursbruk på interne saker
TVSS
4
Strategi 2015-2018
• Utarbeidet i arbeidsmøter med styret, administrasjon og de tillitsvalgte
• Varmesentralen:
 Sikre kundene billigst mulig kraft. Ingen vekst i infrastruktur.
• Servicesentralen:
 Tydeliggjøre vaktmesterprofilen, - er en døråpner for håndverktjenestene
 Markedet er Lier, Asker, Hurum, Svelvik, Drammen, N. Eiker.
 Hovedkundene er borettslag/sameier, noe næringseiendom og eierne.
 Øke omsetningen med ca. 5 MNOK og ha en margin på 5%
TVSS
5
Tiltak 2015
• Utreder en utskillelse av Varmesentralen i egen juridisk enhet
• Synergi Varme og Service mindre enn antatt
• De to forretningsområdene trenger forskjellig kompetanse
• Sikrer «armlengdes avstand» mellom de to forretningsområdene. Ref varmekunder.
• Knut Dybsjord fratrådt sin stilling som daglig leder for å lede utredningen.
• Ny daglig leder vil øke fokus på
• Implementering av de tiltak som strategiene definerer
• Effektivisering av drift og administrasjon. Ta i bruk ny teknologi
• Salg i eksisterende og nye markeder.
TVSS
6