680324 SG Invitasjon kvinneseminaret A5 flyer.indd - i

Kvinneseminar
Britannia Hotel
16. april
Velkommen til kvinneseminar
om sparing og investering.
Tiden er inne for å investere smartere. Nye og enkle metoder for sparing
og investering gir gode muligheter for en tryggere økonomisk fremtid.
Acta Kapitalforvaltning ønsker å vise deg hva du kan oppnå hvis du tar
enkle, men aktive grep for å bedre din personlige økonomi. Bruk noen få
timer sammen med oss – og vi viser deg hvordan pengene dine kan vokse
i markedet.
JOBBER HARDT FOR PENGENE DINE. WWW.ACTA.NO
Program
18.00 Velkommen
18.15 Ann-Elisabeth Tunlie-Moe
Hva er risiko for kvinner?
Ann-Elisabeth Tunlie-Moe
Hvorfor svinger aksjemarkedene?
Hvordan få god og stabil avkastning på sparepengene?
Alexandra Plahte
19.00 Pause m/lett servering
19.15 Alexandra Plahte Jurist og pensjonsekspert
Råd og tips om hvordan kvinner kan påvirke sin egen pensjon.
20.00 Underholdning
Påmelding
Kvinneseminaret blir avholdt på Britannia Hotel, Dronningens gate 5,
Trondheim. Onsdag 16. april kl. 18.00.
Påmelding via [email protected] eller på telefon 21 00 37 03 /
21 00 37 06, mobil 93 04 03 28 / 93 43 90 68. Svarfrist 9. april
(begrensede plasser). Dersom du svarer på epost, vennligst oppgi navn,
telefon-nummer og epostadressen til de som skal delta.
Seminaret er kostnadsfritt.
Vi gleder oss til å se deg!
Vennlig hilsen
Anita Sellgren, Hege Hindrum Killingberg, Ingrid Skjæret,
Linn Rønning og Janne Reinås
JOBBER HARDT FOR PENGENE DINE. WWW.ACTA.NO