Les om konseptet - foreldrecoachen.no

GO´hjerta ledelse
Mental styrke gir resultater
Et unikt kurskonsept for deg som vil gjøre en forskjell!
MÅLSETTING
Vårt mål er å heve den mentale kompetansen hos deg som foreldre, trener eller lærer.
Du får kunnskap om hvordan du kan utvikle deg, skape trygghet og bidra til et godt
læringsmiljø, arbeidsglede og det beste teamet! Vi tror at god ledelse skapes gjennom:
- begeistring, mestring, inspirasjon, glede, lek
- motivasjon, kunnskap, opplevelser
- omsorg, lytte, anerkjenne, støtte
KURSBESKRIVELSE
Kurset er bygget opp med noe teori og mange praktiske øvelser.
Du vil oppleve og erfare hvordan enkle mentale teknikker fungerer slik at du kan bruke dem
hensiktsmessig i rollen din.
Etter kurset vil du kunne kommunisere tydeligere og skape en god tilbakemeldingskultur.
Du vil ha større bevissthet rundt hva som er viktig for deg, og du vil kunne sette mål etter
SMARTE-mål metoden. Dette motiverer til handling!
Kurset gir deg i tillegg teknikker for å regulere spenninger og takle stress.
Heldagskurs à 7 timer. Kan deles inn i to moduler.
FAGLIG INNHOLD
1. Læren om hvordan hjernen og kroppen samhandler.
1.1. Sanser og visualisering
2. Målsetting
2.1. SMARTE, verdibaserte – din lederfilosofi. Spill på lag med deg selv
3. Le-del-se – skape det beste teamet
3.1. Inspirasjon, motivasjon og kommunikasjon.
3.2. Tilstandstrekanten; fysiologi, fokus og språk
4. Spenningsnivå og regulerende teknikker
4.1. Stressmestring, pust og avspenning
GO´hjerta ledelse
Mental styrke gir resultater
FAGANSVARLIGE KURSHOLDERE
Nina Behncke er fysioterapeut, DNCF sertifisert Coach og registrert Helsecoach.
Hun har lang erfaring fra forebyggende arbeid i bedrifter. I dag driver hun
selskapene Modig Mamma og Din medspiller. Hun jobber som coach og mental
trener for ledere, ungdom og voksne, og holder kurs og foredrag for bedrifter,
idrettslag og mammagrupper. Hennes mål er å bidra til at du står stødig og
spiller på lag med deg selv slik at du kjenner mestring, trygghet og glede.
Kontakt info: [email protected] Mobil: 416 06 760
www.modigmamma.no
Anette Forsén Bache er utdannet Meta-Coach (ACMC), DNCF sertifisert Coach
og registrert Helsecoach. Hun driver selskapet Foreldrecoachen. Hun har lang
erfaring i coaching av barn og ungdom samt foreldre. I tillegg holder hun kurs
for foreldre på skoler og privat. Hun har hatt et 3 mnd. pilotprosjekt i skolen
på 9. trinn med mentale trening. Anette er opptatt av aktiv lytting og at både
foreldre og barn skal finne løsninger selv.
Kontakt info: [email protected] Mobil: 915 15 591
www.foreldrecoachen.no
Tirill Mørk er tidligere håndballspiller/trener, DNCF sertifisert Coach og
registrert Helsecoach. Hun driver i dag selskapet Dønn tilstede AS.
Hennes mål er å hjelpe nettopp deg som spiller, trener og/eller leder slik at du
får ut ditt potensialet, opplever mestring og når dine mål. Hun holder en rekke
kurs og foredrag i mental lære for trenere/ledere i dag, i tillegg til å coache
unge idrettsutøvere.
Kontakt info: [email protected] Mobil: 907 88 602
www.donntilstede.no