ÅRSPLAN 2015 HERAND BYGDELAG

ÅRSPLAN
2015
Månad
JANUAR
Dato
13
HERAND BYGDELAG
Aktivitet
Ope møte kl.19
Ansvarleg
Styret
20
Styremøte kl.19
Dan / Sigmund
Saker/anna
Samarbeid om
tilskipingar i bygda
Årsplan mm
1
2
17
Bygdekafè
Herand Bygdeblad
Styremøte kl.19
Herand IL
Kaia
Dan / Sigmund
Informera valkomitè
8
17
22
Bygdekafè
Styremøte kl.19
Årsmøte kl.17
Danselaget
Dan / Sigmund
Styret
?
14
Samarbeidsmøte
Styremøte
Sigmund
Leiar
25
Bygdedugnad
Sigmund m/fleire
26
?
Bygdekafè
Samarbeidsmøte
Luren 4H
Styret
Herandshelg
1
?
19
Herand Bygdeblad
Planting av blomster
Styremøte
Kaia
Bygdelaget
Leiar
Herandshelg mm
JUNI
16
?
Styremøte kl. 19
Samarbeidsmøte
Leiar
Styret
Herandshelg
Herandshelg
JULI
4.og5. HERANDSHELG
Bygdelaget
AUGUST
25
30
Styremøte
Bygdekafè
Leiar
K&F-laget
SEPTEMBER 1
22
Herand Bygdeblad
Styremøte
Kaia
Leiar
OKTOBER
?
10
20
Førebuingsmøte
Haustmarknad
Styremøte
Bygdelaget
Bygdelaget
Leiar
15
17
28
Bygdekafè
Styremøte
Julegrantenning
Musikklaget
Leiar
Bygdelaget
1
15
26
29
Herand Bygdeblad
Styremøte
Juletrefest
Basar
Kaia
Leiar
Ein av rodene i bygda
Bygdelaget
FEBRUAR
MARS
APRIL
MAI
NOVEMBER
DESEMBER
Førebu årsmøte
Fellesdugnad
Konstituering av
styret. Dugnad
Gjera verdas vakraste
bygd endå finare
Evaluera Herandshelg
Haustmarknad
Haustmarknad
Evaluera H-marknad
Førebu basar mm
Førebu basar
Det kan verta litt endringar under vegs i løpet av året.
FRIST FOR LEVERING AV GLADMELDINGAR OG STOFF
TIL BYGDEBLADET ER 14 DAGAR FØR
UTGIVELSESDATO !!!