del 1 - Steinkjer Kunstforening

B
RETUR TIL: Steinkjer Kunstforening. Boks 3042, 7709 STEINKJER
VÅRENS
UTSTILLINGSPROGRAM
6.februar – 21.februar
1
2010
VELKOMMEN TIL NY
UTSTILLINGSÅPNING
I
REGIMENTSBOLIGEN
LØRDAG 6.2 KL.1200
Morten Gjul
6. mars – 21. mars
Tone Aarvik, minneutstilling
10. april – 25. april
Margaretha Bergmann
Åpningstider: lørdag - søndag 12 -15
www.steinkjerkunst.no
MORTEN GJUL: KALDE OMSLAG
ÅPNINGSTIDER:
4
1
SKF-nytt nr 1 2010
Redaksjon og bladbunad: Robert Øfsti
LEDER
S
HAR
G
odt nyttår alle sammen! Det har vært en kald
begynnelse på året 2010. Knut Jørgen Nonstad
har vandret frem og tilbake for å holde varmen i
rommene for vårt galleri og for at de private selskapene kunne avholdes.TAKK FOR DET!
V
i har gleden av å åpne året 2010 lørdag 6.februar kl.12.00 med kunstneren Morten Gjul fra
Inderøy. Han viser sine akvarellarbeider. Gjul har
også gitt oss et lite håp om å holde et foredrag.
L
ørdag 6.mars kl.12.00 åpner vi en minneutstilling med verk av Tone Aarvik. Bror Frode og
Robert Øfsti har satt sammen utstillingen som er
godkjent av resten av familien.Påsken kommer med
ski-hyttekos-appelsiner-kakao- kvikklunch familie
og venner.
L
ørdag etter påske 10.april kl.12.00 møtes
vi igjen til peisvarmen i Regimenten og en
utstiling av kunstneren Margaretha Bergmann som
stiller ut sine intuitive - poetiske fotografier. Utstillingen skal videre til Selbu kunstforening.
K
om mai du skjønne milde med helligdager
- dåp og konfirmasjon.Vi holder stengt.I juni
kommer Steinkjerfestivalen, en av festivalkunstnerne i år er Morten Viskum. Lørdag 19.juni kl.12.00
åpner vi utstillingen med hans arbeider. Santhansaften onsdag 23.juni blir den offesielle åpningen, der
Viskum til være til stede for spørsmål og samtaler.
Iden forbindelse arrangerer vi santhansfest i hus og
hage. Hold av kvelden.
2
elv om at sommeren blir god og varm blåser det
en kald vind for driften av Steinkjer kunstforening. Vi har hatt alarmklokkene ute - oppfordret til
ny rekruttering i utstillingskomiteen - verving -mer
besøk - oppretting av web-side - invitasjon på facebook - minnet medlemme på medlemskontigenten.
Men responsen har uteblitt. Steinkjer kunstforening
har ingen økonomisk støtte verken fra fylke eller
kommune. Vi har husleie som skal betales hver
mnd, derfor trenger vi.medlemkontingenten. Idag
har vi 51 betalende medlemmer, 180 medlemmer
er registrerte men ikke betalende. Kunstforeningen
drives av frivillige idealister og i 2009 har det blitt
drevet en rovdrift på styret og noen få idealister for
gjennomføring av utstillingene. En spesiell takk
til Tone Welde, Bjørg Kvaran, Kariann Aune og
Robert Øfsti.
D
et nye styret som tok over i 2009 fikk et meget
lavt drifsbudsjett og det ble et aktivt år med
7 utstillinger med forskjellige kunstuttrykk. Vi
tar eventuelt selvkritikk for valg av kunstnere og
aktivitet, men den generelle økonomiske situasjonen i landet har nok litt av skylden for at salget
uteble. Situasjonen er nå så kritisk at vi har tatt
kontakt med Norske Kunstforeninger som sender
opp en representant som skal informere og g i råd
på vårt årsmøte og medlemsmøte torsdag 11.mars,
henholdsvis kl.18.00 og 19.00. Noter deg dato og
gi beskjed til nye rekrutter og medlemmer. Frode
Aarvik og Robert Øfsti er invitert for å snakke om
kunstnerfamilien Aarviks liv og virke. Hjertlig
velkommen alle sammen med gode råd, ideer og
tilstedeværelse.
V
i takker Norske Kunstforeninger for økonomisk støtte til utstillingene med Margaretha
Bergmann og Morten Viskum.
Annebeth Meldal
6-7.2 12-15
13-14.2 12-15
21.2 12-15
KAFE OBERSTEN ER ÅPEN
POETOGRAF
FRA SVERIGE
V
årens
siste
utstillar i
Kunstforeninga har ein
imponerande
cv. Ho er
født i 1955 og
har utdanning både fra
Konstfackskolan, Stockholm 1979-81, fra Statens Håndverks og Kunstindustriskole
,Oslo 1981-83
og fra Statens
Kunstakademi,
Oslo 1989-93.
Ho debuterte
på Haustutstil-
linga i 1996 og har sidan vore med
der fleire gongar. Av andre prstissjefylte utstillingsplassar ho har vore å
sjå, kan vi nemne Kunstnerforbundet
i Oslo, Galleri F15 i Moss, Oalo
Kunstforening, Kunstnernes Hus,
og Bomuldsfabrikken i Arendal. No
høyrer ho til i «stallen» til det velrennomerte Gal-
leri Semmingsen i Oslo. Ho er innkjøpt av Norges
Bank, Norsk
Kulturråd,
Utsmykkingsfondet og Nasjonalmuseet. I
2005 leverte
ho kunstnerisk
utsmykking til
Ammerud skole i Oslo. Vi
kan sjå fram
til ei utstilling
med underfundige, poetiske,
vakre og gjerne
humoristiske
fotografier når
Margaretha
Bergmann kjem på besøk i Regimentsboligen.
3