For mer informasjon om seminaret og

FROKOSTSEMINAR
Advokatfirma DLA Piper
Garantier og
Handelskreditt
(REMBURS/LETTERS OF CREDIT)
Tirsdag 20. oktober 2015
Tidspunkt: 8.45-10.30 | Sted: DLA Piper Norway DA, Bryggegata 6 (Aker Brygge)
Bruk av garantier, enten i form av bankgarantier, morselskapsgarantier
eller andre former, er vanlig i nasjonal og internasjonal handel. Garantier
kan være et avgjørende verktøy for å beskytte selger mot risiko for
mangelfull eller utelatt betaling.
Enten man er mottaker av en garanti eller
man skal avgi en garanti, er det sentralt å
være seg bevisst hvilke risikoer man kan
bli stilt ovenfor. I utfordrende markeder
er det heller ikke uvanlig at man kan bli
møtt med uberettigede krav om betaling
(i svindelforsøk, eller som ‘utpressing’),
eller at berettigede krav om betaling
urettmessig blir forsøkt stanset.
■■
Seminaret vil ta for seg:
■■
Grunnleggende terminologi og innføring i
forskjellige garanti-/remburstyper
■■
Valg av beste oppgjørsmåte mellom
kjøper/importør og selger/eksportør
(hvordan selger kan sikre at han får
rask betaling og kjøper få bistand til å
finansiere oppgjøret)
Sammenlikning av kostnader og
risiko knyttet til forskjellige garanti-/
rembursløsninger (letters of credit)
■■
Grunnleggende om hvordan man åpner
en remburs og hvordan betaling skjer
■■
Praktiske tips ved gjennomføring av
transaksjoner, “vær varsom” – områder
og hvordan verne mot og minimere risiko
■■
Krisehåndtering og søksmål
Seminaret er praktisk rettet, bruker
praktiske eksempler og henvender seg
til alle som befatter seg med handel hvor
garantier blir benyttet.
Seminaret er spesielt rettet mot bedrifter,
og passer både for jurister og andre
yrkesgrupper.
For påmelding, vennligst send en e-post til: [email protected]
FOREDRAGSHOLDERE
Richard Usher
Partner (London)
Dag Thomas Hansson
Partner (Oslo)
Fredrik Lindblom
Partner (Oslo)
Tonje Bae Kvendbø
Senioradvokat (Oslo)
Erik Bakke
Senioradvokat (Oslo)
Seminaret er gratis.
Det vil bli servert
lett frokost.