Seminaret 2015

PROGRAM FOR INDUSTRIJURISTSEMINARET 2015
Park Inn by Radisson Trysil Mountain Resort
SEMINARKOMITÉ:
Steinar Parelius, Statnett
Gøril Asmussen Zimmer, Orkla
Lars Christian Eriksen, Technip
Fredag 13. mars:
09:00 – 09:15 Åpning av seminaret
Komiteen
09:15 – 10:15 Compliance arbeid i praksis – Statoils anti-korrupsjonsprogram
Advokat Gemetchu Hika (Statoil)
10:30 – 11:15 Er du beredt hvis Økokrim eller Konkurransetilsynet banker på døren?
Advokat Camilla Robstad (Orkla) og Advokat Vegard Thoresen (Telenor)
11:15 – 12:00 Integrity Due Diligence – how to create value with risk management
Tom Bruun Andersen and Niels Lindholm (Control Risk)
15:00 – 15:45 Granskning – når og hvordan?
Advokat Jan Fougner (Wiersholm)
15:45 – 16:30 Styrets og ledelsens ansvar ved korrupsjon
Advokat Erik Thyness (Wiersholm)
16:45 – 17:30 Dilemmatrening - hvordan redusere risiko i leverandørkjeden? Debatt
Advokat Pål Wien Espen (Telenor)
Lørdag 14. mars:
09:00 – 09:45 Forurensningsansvarets rekkevidde – utviklingstrekk og rettspraksis
(Gjennomgang av Hempel I og II)
Advokat Andreas Pihlstrøm (NHO)
10:00 – 11:15 Midlertidig sikring - arrest og midlertidig forføyning
Advokat Vidar Riksfjord (Schjødt)
11:30 – 12:15 Hvor går grensen for korrupsjon i lys av Ruter saken?
Advokat Christian B. Hjorth (Hjorth)
12:15 – 12:45 Årsmøte i Industrijuristgruppen