Digital postkasse til innbygere

Digital postkasse til innbyggere
Digital postkasse til innbyggere
Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått
kontrakter med e-Boks og Digipost om digital postkasse
til innbyggere. Mot slutten av 2014 kan de første
offentlige virksomhetene sende digitale brev til de av sine
brukere som har valgt seg en digital postkasse hos en av
disse leverandørene. Regjeringen har bestemt at Difis
løsning for digital post til innbyggere skal tas i bruk av alle
statlige forvaltningsorgan som i dag sender post til
innbygger på papir, innen første kvartal 2016.
Innbyggers valg
Det er frivillig for innbygger å ha en digital postkasse.
Innbygger kan velge enten e-Boks eller Digipost for å
motta digital post fra det offentlige. Når et digitalt brev
sendes gjennom løsningen, vil posten rutes til riktig sted
via en meldingsformidler uten at avsender trenger å ha
noe forhold til de kommersielle leverandørene av digitale
postkasser.
Obligatorisk for statlige virksomheter
Det er i Digitaliseringsrundskrivet 2014 gitt pålegg om at
alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir
til innbyggere innen sommeren 2015 skal ha laget en plan
for overgang til Difis løsning for digital post til innbyggere.
Innen første kvartal 2016 skal løsningen være tatt i bruk.
Øvrige statlige virksomheter og kommunesektoren kan
også benytte løsningen, på de samme vilkårene.
Ta et valg:
eller
Du kan bytte senere viss du ombestemmer deg…
Innhold
Min profil
Velg postkasse
Endre postkasse
Digipost
03
04
05
07
Registrer deg i Digipost
08
Digipost - visning av brev
Brev fra det offentlige
Lese brev og videresende til andre Digipost-brukere
Deling av postkasse
Personlig info og varsling i Digipost
Raskeste vei til din digitale postkasse
12
13
14
15
16
17
e-Boks
Opprett e-Boks
e-Boks og registreringer i e-Boks
Innstillinger og flytte post fra offentlige myndigheter
Deling av postkasse
Deling av postkasse – når du har fått tilgang
Lese brev fra det offentlige og videresende brev som e-post
18
19
20
23
24
26
27
Min profil – velg postkasse
I Min profil kan du se hvilke kontaktopplysninger du har
registrert og du kan enkelt endre disse.
I Min profil kan du også velge hvilken digital postkasse du
ønsker å ta i bruk.
På Norge.no velger du hvilken digitale postkasse du ønsker
å bruke: Digipost eller e-Boks.
NB! I Min profil kan du også endre dine MinID-innstillinger.
Ved å klikke på MinID-innstillinger kan du endre passordet
ditt og velge om du vil logge inn med koder på SMS eller
PIN-kodebrev.
Ta et valg og kom i gang. Du kan bytte postkasse senere om
du ønsker.
4
Min profil – endre postkasse
Alternativ 1 - Dersom du ikke har opprettet konto hos eBoks:
For å endre postkassen din må du opprette en konto hos
e-Boks. Klikk på Opprett konto hos e-Boks for å endre
postkasseleverandør.
Etter å ha logget inn til Min profil ser du hvilken postkasse
du har valgt. Ønsker du å bytte postkasse klikker du Endre.
Hvordan du oppretter konto hos e-Boks finner du
informasjon om på side 19.
5
Min profil – endre postkasse
Alternativ 2 - Dersom du har opprettet konto hos begge
leverandørene:
Klikk på e-Boks for å bytte postkasseleverandør.
Ved bytte av postkasse kan det ta opp til syv dager før posten
kommer i din nye postkasse. Det er viktig at du sjekker begge
postkassene i perioden.
NB! Flytting av post gjør du i postkassen din. I tilfellet vist her
går du til Digipost-kontoen din, klikker på Navnet ditt og
velger Min konto i Digipost hvor du deretter velger Send
post til ny leverandør.
6
7
Registrer deg i Digipost
For ta i bruk Digipost, starter du med å Registrere deg.
Registrer din e-post og ditt mobilnummer.
Lag et passord for innlogging til Digipost og gjenta passordet i
feltet nedenfor. NB! Passordet du oppretter er til Digipost sin
egen innlogging. Når du logger inn via ID-porten bruker du
påloggingsinfo til den e-ID-en du velger å logge inn med.
Godta vilkårene for Digipost og klikk Registrer meg i
Digipost.
8
Registrer deg i Digipost
Gi ditt samtykke til elektronisk kommunikasjon ved å velge
Jeg samtykker. Dersom du ikke samtykker får du ikke
opprette postkasse hos Digipost.
For å bekrefte din identitet må du logge inn via BankID eller
Buypass.
Viktig: Dette er innlogging til BankID/Buypass som ikke blir
gjort via ID-porten.
9
Registrer deg i Digipost
Skriv inn ditt fødselsnummer og trykk enter på tastaturet
eller klikk på
.
Oppgi engangskoden fra din kodebrikke og gå videre.
Tips! Ønsker du å endre ditt passord i BankID eller lese om
personvern i BankID? Klikk på Meny oppe til høyre.
10
Registrer deg i Digipost
Du er nå logget inn og kan Begynne å bruke Digipost. Merk
at du ikke har logget inn via ID-porten. Når du skal åpne et
brev fra det offentlige må du logge inn via ID-porten.
Skriv inn ditt personlige passord i BankID for å fullføre
registreringen.
Tips! Logg inn via ID-porten for å få tilgang til din Digipostkonto. Da trenger du bare å logge inn en gang og får tilgang
til både din private og offentlige post. Se hvordan på side
17.
11
Digipost – visning av brev
I Digipost velger du selv hvordan visningen av brevene dine
skal være. På bildet over er konvolutt-visning valgt.
Det andre alternativet for visning av post er listeoppsett.
12
Brev fra det offentlige
Se på det øverste brevet. Det er tydelig merket som
offentlig post og at brevet er ulest. Hengelåsen er lukka,
som indikerer at du ikke er logget inn på tilstrekkelig
sikkerhetsnivå. Dersom hengelåsen er åpen er du innlogget
via ID-porten på tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå.
Postkasseleverandøren er pliktig til å informere om du har
fått nye brev fra det offentlige.
NB! Det er avsenderen av brevet som bestemmer hvilket
sikkerhetsnivå mottakeren må logge inn med for å kunne lese
brevet. Dette vurderes ut i fra informasjonen i det enkelte
brevet.
13
Lese brev og videresende til andre Digipost-brukere
Når du åpner brevet (som her er en PDF-fil) kan du se
brevet i sin helhet. Dersom brevet inneholder lenker vil du
kunne klikke på disse.
Videresending av brev er en funksjon i Digipost. Du kan
videresende post til andre Digipost-brukere. I
mottakerfeltet kan du skrive inn navn, adresse eller
postnummer til mottakeren.
På høyre side får du frem en meny hvor du blant annet kan
velge å laste ned brevet, flytte det til en mappe eller
videresende til en annen Digipost-bruker.
For å gå tilbake til din postkasse klikker du på Digipostlogoen oppe til venstre.
14
Deling av postkasse
Når du deler postkassen din i Digipost kan den som få
tilgang lese alle dine brev og sende brev i ditt navn.
Ved å klikke på navnet ditt oppe til høyre får du frem en
meny. Der kan du blant annet velge å Dele postkasse.
For å dele din postkasse trenger du Digipostadressen til
den du ønsker å gi tilgang. Skriv inn adressen og velg Gi
tilgang til min konto.
NB! For å finne Digipostadressen din velger du Personlig
info som du finner i samme menyen som vist til venstre.
15
Personlig info og varsling i Digipost
99887766
[email protected]
I Digipost kan du gjøre endringer for varsel ved å klikke på
navnet ditt (her: Test) og deretter velge Varsling og
kontaktinfo. Du kan registrere flere e-postadresser i Digipost
for varsling. Husk å verifisere kontaktopplysningene dine. Du
får en verifikasjonskode på mobil og en lenke via e-post ved å
klikke på Verifiser. Mottar du et viktig brev fra det offentlige
vil du få varsel til mobilnummeret og e-postadressen som er
registrert i kontaktregisteret.
Ved å klikke på navnet ditt (her Test) får du frem en meny
hvor du velger Personlig info. Her finner du blant annet din
Digipost-adresse, som du trenger for å dele post. Adressen
er din unike adresse og sikrer at posten kommer frem til
deg.
NB! Dersom du skifter mobilnummer eller e-postadresse, husk å
oppdatere opplysningene i kontaktregisteret i Min profil.
16
Raskeste vei til din digitale postkasse
På Digipost.no velger du Logg inn.
Den raskeste veien for å få tilgang til både post fra det
offentlige og det private er å logge inn via ID-porten. Velg
Les post fra det offentlige for å komme til innloggingsbildet
til ID-porten, hvor du kan velge å logge inn med MinID,
BankID, Buypass eller Commfides.
17
18
Opprett e-Boks
For å ta i bruk e-Boks starter du med å registrere deg som
Ny bruker.
Velg Opprett via ID-porten.
19
Opprett e-Boks
For å opprette en postkasse hos e-Boks må du logge inn på
høyeste sikkerhetsnivå. Logg inn med BankID, Buypass eller
Commfides.
Etter du har logget inn huker du av for at Jeg har lest og
akseptert vilkår for bruk av e-Boks og deretter klikker du
Aksepter.
Logg inn med BankID: skriv inn fødselsnummer, engangskode og
personlig passord.
Logg inn med Buypass: sett smartkort i maskinen, skriv inn PIN-koden
din.
Logg inn med Commfides: sett USB-stick i maskinen, skriv inn PINkoden din.
20
Opprett e-Boks
Registrer dine opplysninger i e-Boks. Skriv inn ditt navn,
mobilnummer og din e-postadresse. Klikk Fortsett. Dersom
du vil registrere dine opplysninger senere klikk Hopp over.
I innboksen din får du et varsel om at du har logget inn via
ID-porten og har tilgang til post fra det offentlige. Dersom
du vil ha tilgang til post fra private avsendere også, velger
du Aktiver visning av post fra private avsendere.
I den grå boksen nederst på siden kan du velge språk
(bokmål, nynorsk eller engelsk).
21
e-Boks og registreringer i e-Boks
På venstre side har du en nedtrekkmeny. Klikker du på Vis
min post i mapper og Vis min post etter avsendere. Da får
du frem de ulike mappene dine og du kan søke på brev fra
avsendere.
I e-Boks bestemmer du selv hvem du vil motta post fra. Det
er viktig å merke seg at du ikke kan velge hvilke offentlige
myndigheter du vil motta post fra.
22
Innstillinger og flytte post fra offentlige myndigheter
Under Innstillinger kan du
- oppdatere dine kontaktopplysninger i din Profil
- lage arkivmapper i Regler
- endre oppsett for varsling i Melding om ny post
Du kan velge å flytte all post fra offentlige myndigheter
(anbefalt), eller velge selv hvilke elementer som skal
flyttes. Klikk ok.
Du kan også velge å Avmelde e-Boks. Da avvikler du e-Bokskontoen din.
Ønsker du å Flytte post fra offentlig myndighet finner du
dette valget nederst i venstremenyen.
23
Deling av postkasse
Dersom du vil Gi andre tilgang til din post gjør du dette
under Innstillinger.
Skriv inn ditt navn, navn og fødselsnummer til mottaker.
Opprett et passord som den du gir tilgang må skrive inn for
å få tilgang til posten din. Du kan velge om vedkommende
bare skal ha tilgang i en periode. Klikk Neste.
24
Deling av postkasse
I e-Boks bestemmer du selv hva du vil gi tilgang til. Du kan
for eksempel opprette mapper du vil gi tilgang til, eller du
kan gi administrasjonstilgang.
Den du tilbyr tilgang til din e-Boks må akseptere dette.
Vil du slette tilgangen du har gitt klikk på Slett. Du kan
redigere tilgangsrettighetene ved å klikke Rediger.
25
Deling av postkasse – når du har fått tilgang
Under tilganger kan du også se hvem som har gitt deg
tilgang til sin postkasse. Du kan velge om Avvis eller
Aksepter.
Velger du å Akseptere tilgang må du skrive inn et passord
som er opprettet av den som har gitt deg tilgang. Du kan
velge å motta varsel når giveren av tilgangen mottar ny
post.
26
Lese brev fra det offentlige og videresende brev som e-post
Brev fra det offentlige er merket med en krone
Du kan videresende brev i e-Boks til e-postadresser. Denne
sendingen er ikke kryptert.
For å aktivere menyen over må du hake av i boksen fremfor
avsenderen.
27