Fallforebygging - Drammen kommune

Fallforebyggende rutiner på kortidsavdeling
Christian Sommer-Larsen
Fysioterapeut på korttidsavdeling, Ål bu og behandlingssenter.
Ål kommune
Bakgrunn
• Mange fall i avdelingen
• Hvorfor faller pasientene våre så ofte?
• Systematisering av tiltakene våre rundt
forebygging av fall.
• Heve kompetansen rundt fallproblematikk
Bakgrunn forts.
• Registreringsprosedyrer på fall i avd.
• Lage en gruppe som har ansvar for oppfølging
av rutiner på avdeling.
PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN
• Tiltak 1: Risikovurdering
• Tiltak 2: Standardtiltak for alle pasienter med forhøyet fallrisiko
- Legemiddelgjennomgang
- Huskeliste for pasientrom
- Tilsyn ved behov
- Pasient- og pårørendeinformasjon
- Opprettholde aktivitet og trening
• Tiltak 3: Tverrfaglig utredning
• Tiltak 4: Individuelt tilpassede tiltak
• Tiltak 5: Overføring av informasjon om risikovurdering og tiltak
Vurderingsverktøy for fallrisiko
.
Svar
□ Nei (0
poeng)
□ Ja (1 poeng)
1.
Har pasient hatt noen fall i de siste 3 månedene?
1.
Er pasient synsskadet/synshemmet i et slikt
omfang at hverdagslig funksjoner er påvirket?
□ Nei (0
poeng)
□ Ja (1 poeng)
1.
Er pasient urolig?
□ Nei (0
poeng)
□ Ja (1 poeng)
1.
Oppfatter du at pasient har spesielt behov av å
besøke toalett ofte?
□ Nei (0
poeng)
□ Ja (1 poeng)
1.
Forflytning + rørlighet/gangfunksjon
Beskriv pasientens prestasjonsnivå: forflyttning
fra seng til stol
□ Kan ikke flytte seg (0 poeng)
□ Trenger stor/vesentlig hjelp (1 poeng)
□ Trenger lite hjelp (2 poeng)
□ Selvstendig med eller uten hjelpemidler (3
poeng)
+
Beskriver pasientens nivå av
rørlighet/gangfunksjon
□ Ikke mobil (0 poeng)
□ Selvstendig med hjelp av rullestol (1 poeng)
□ Bruker gå-hjelpemiddel (2 poeng)
□ Går med hjelp av en person (2 poeng)
□ Selvstendig (3 poeng)
□ 0-2 (0
poeng)
□ 3-4 (1poeng)
□ 5-6 (0
poeng)
Sum av poeng fra spørsmål 1 – 5 (0 = lav risk, 1 = moderat risiko og 2 eller
mer = høy risiko)
Score
Risikovurdering av alle pasienter over 65 år og andre
voksne med nevrologiske eller kognitive
sykdomstilstander eller
betydelige synshemninger innen ett døgn
Individuelt tilpassede tiltak planlegges, iverksettes og
dokumenteres i pasientens veiledende
behandlingsplan for pasienter med høy fallrisiko
SPPB-test
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-geriatriskforening/Geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/testerog-registreringsskjemaer/Short-Physical-PerformanceBattery/
FES-I
Eksempler på risikofaktorer og tiltak
Rom og

omgivelser




Er belysningen optimal for eksempel
når pasienten skal på toalettet?
Er seng/stol/toalett optimal for
eksempel i forhold til høyde og
støtte?
Fungere hjelpemidlene som de skal?
Risiko/nytte med sengehest?
Anvendelse av
ringeklokke/trygghetsalarm?








Orienter om fysisk forhold på avdelingen
Legg madrass på gulvet, plassere sengen inntil vegg og bruke
Bruk av hoftebeskyttere.
Velg rom/bad med lett tilgjengelig toalett og vask
Plasser at støttehåndtak /rekkverk er plassert på naturlige
steder (f.eks. ved vask, dusj, toalett)
Fest anti-sklimatter på badet eller i rommet
Bruk sengehest når pasienten er sengeliggende (vurder
pasientens samtykkekompetanse og om det er nødvendig med
tiltak ift. bevegelseshindrende tiltak)
Merk pasientrom og bad/WC
Mål
• Alle fall skal registreres. Gjelder på Sykehjemmet
og i hjemmetjenesten.
• Alle skal ha felles rutiner for registrering av fall i
kommunen. Ved alvorlige hendelser skal også
dette føres i avvik.
• Alle vikarer skal ta e-læringskurs på
pasientsikkerhetskampanjens hjemmesider.
(Gjelder kanskje flere enn vikarene også?)
• Vi skal ha som mål å alltid ha et fall mindre enn
foregående måneds registrering.