Salgets dag 2006

Salgets dag 2006
- for deg som vil skape bedre resultater
Mandag 18. september
Kl. 08.30 - 18.00
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Vi er alle interessert i å fange opp stoff og tips som er relevant for vårt eget liv, jobb eller privat.
Som Europas største konsulentselskap innen utvikling av salgsorganisasjoner, ønsker vi å gi deg, vår
nåværende eller fremtidige kunde, nyttig informasjon og inspirasjon rundt temaet salg.
Dette er bakgrunnen for at Mercuri International Norge AS arrangerer Salgets dag.
Salg er i særklasse den hurtigste og enkleste måte å skape vekst på.
Men alle vet at det er utfordrende å målrette veksten og spesielt det å fastholde resultatene.
Dagen inneholder foredrag, miniseminarer og debatt. Pris: 2500,- + mva
Miniseminarene skal inspirere, gi idéer og verktøy som du kan benytte i eget arbeid og belyser bl.a.:
COACHING
Coaching - et moteord alle "kan" noe om?
Coaching - et verktøy for resultatforbedring?
KEY ACCOUNT MANAGEMENT
Hvordan brukes KAM-tittelen i din organisasjon?
Hvilke kunder blir våre viktigste kunder i fremtiden?
TILSTANDSVURDERING
Tror du at du vet - eller vet du?
Hvordan måler dere kundelojalitet?
UTVIKLING AV ETABLERTE SELGERE
Hvordan utvikle denne til tider lite endringsvillige gruppen selgere?
Hvor stort potensiale har egentlig en selger?
I tillegg vil det være en paneldebatt der vi tar for oss salgets plass i samfunnet, rammebetingelser,
status, utvikling, utfordringer og fremtid. Debatten vil bli ledet av Mette Fossum Beyer,
nyhetsanker i TVNORGE, med bakgrunn som politisk journalist. Deltakerne til paneldebatten er bl.a:
Bjørn Erik Thon, Forbrukerombud
Utdannet jurist, tidl. advokat- og dommerfullmektig og politisk rådgiver.
Eva von Hirsch, Sosialantropolog, Telecom Management Partner
Utdannet phil. doktor i antropologi. Styremedlem i flere Aker- og Kværnerselskaper.
Gorm Kunøe, ass. prof. Handelshøyskolen BI
Utdannet M.Sc Econ. Forskning innen markedsføring Salgsledelse og Personlig salg.
Inge Lønning, Stortingsrepr. (H)/President i Lagtinget
Utdannet teolog, tidl. universitetsrektor og politiker (H) og visepresident i Stortinget.
Leif Frode Onarheim, styreleder/medlem i ulike norske bedrifter
Utdannet fra NHH, tidl. konsernsjef for Nora Industrier og rektor/daglig leder ved BI.
Morten Fon, Konsernsjef i Jotun-konsernet
Utdannet siviløkonom. Tidl. divisjonssjef for Jotun Coating.
Simen Mørdre, Administrerende direktør i Acta Holding
Utdannet siviløkonom. Tidl. partner i Korn/Ferry Int.
Dagen vil bli ledet av Sarah Natasha Melbye, kjent fra TV2 og Kanal24.
Påmelding: www.mercuri.no/Events/Salgets dag.
Våre samarbeidspartnere: