Referat Referat fra Ekstra ordinært styremøte nr 6

Referat
Til
Styret og utvalgsledere
Kopi
Revisorer og valgkomite
Fra
Fung. Sekretær
Dato
26. Juni 2015
Referat fra Ekstra ordinært styremøte nr 6 - 2015
Tid:
24. Juni 2015
Sted:
Vestrum
Agenda:
1. Sak 51/15. Valg av ny sekretær
2. Sak 52/15. Orientering om status i banesaken
Fremmøte:
Hovedstyret:
Arne Solem, Tom Erik Steinnes, Kjell Aanstad, Håkon Torsvik,
Thomas Greaker, Henning Solem og Øivind Fjeldstad
Sak 51/15. Valg av sekretær.
Harald Grønn har i mail til styrets formann den 8. juni meddelt at han trekker seg fra
styret og som sekretær med øyeblikkelig virkning. Han oppgir at det er private
grunner som ligger bak avgjørelsen.
Styret må velge en ny sekretær blant styrets valgte medlemmer.
Etter en runde rundt bordet ble Kjell Aanstad utnevnt som fungerende sekretær, i
inneværende valgperiode.
Sak 52/15. Orientering om status i banesaken.
Formannen orienterte om statusen som nå foreligger
Ny utredingssak er ute på høring, med frist til fredag 26. juni 2015.
Flere av grunneiere og oppsittere til veien prøver å hale ut saksgangen.
Det er tre hovedpunkter:
 Asfaltering av veien
 Nåværende aktivitet på skytebanen
 Utvidet aktivitet på skytebanen
Vi avventer til resultatet av høringen foreligger.
Neste møte: Tirsdag 11. august 2015 kl 1800 – innkalling kommer!
Kjell Aanstad
Fung. Sekretær.
www.njff.no/vestfold/hedrum
Orgnr: 884 113 962
E-mail: [email protected]