Nyhetsbrev august 2015 Forfatter: Statsbygg Dato

NYHETSBREV
INFORMASJON TIL NABOER
AUGUST 2015
MELLOMSTASJONEN – PÅ VEI TIL DET NYE NASJONALMUSEET
Statsbygg og Nasjonalmuseet har
sammen etablert informasjonssenteret Mellomstasjonen. Frem til
museet åpner kan du her bli kjent med
byggeprosjektet og planene for det
nye museet – det største kunstmuseet
i Norden.
Bygningen var tidligere en del av
jernbanestasjonen Vestbanen. Navnet
Mellomstasjonen forteller at informasjonssenteret er et steg på veien til
det nye Nasjonalmuseet.
Åpningstider i august:
Hverdager: 13.00 – 17.00
Lørdag og søndag: 12.00 – 16.00
I september er Mellomstasjonen
kun åpent i helgene.
NY FILM OM PROSJEKT NYTT
NASJONALMUSEUM
I filmen om arbeidet med Prosjekt
Nytt Nasjonalmuseum forteller prosjektlederne, byggeleder og prosjektdirektøren om mål og utfordringer i
prosjektet. Om at styrken til det nye
nasjonalmuseet ligger i materialenes
høye kvalitet og i de tekniske løsningene. Og om at de er stolte over å få
være med og bygge et nytt signalbygg
for Norge. Se filmen på:
www.statsbygg.no/Prosjekter-og
eiendommer/Byggeprosjekter/
Nasjonalmuseum/Film/
Kom og besøk det nye informasjonssenteret på Vestbanen!
NY SYKKELVEI MED FORTAU I DOKKVEIEN
I løpet av fellesferien har Statsbygg
etablert en ny sykkelvei med fortau i
Dokkveien. Dette vil bedre forholdene
for både syklende og fotgjengere.
– Det er viktig at man kan ferdes trygt
i dette området. I Dokkveien er det
i tillegg til fotgjengere og syklister
også trikke- og biltrafikk. Vi bygger på
en svært trang tomt som også er en
av de mest sentrale byggeplassene
i Norge. Det sies at tolv millioner
mennesker passerer Rådhusplassen i
løpet av ett år, sier Hans Jørgen Aase,
prosjektleder produksjon.
Oslos flotteste sykkelvei?
NYHETSBREV
INFORMASJON TIL NABOER
AUGUST 2015
ARBEIDET MED PELING HAR
STARTET OPP
Mandag 4. august startet pelingen på
byggeplassen opp. I løpet av de neste
månedene skal mer enn 700 peler –
over 8500 løpemeter ned i bakken.
I hjørnet ved Dokkveien og rampen
til Operatunnelen er det nå kommet
i gang med peling.
Kunstnerne Torunn Skjelland (til venstre) og Vigdis Fjellheim er svært fornøyd med oppmerksomheten
rundt «Mare Nostrum».
KUNSTVERKET «MARE NOSTRUM» PÅ BYGGEGJERDET
HØSTER ANERKJENNELSE
Statsbygg og Nobels Fredssenter har samarbeidet om det 60 meter lange
kunstverket «Mare Nostrum» på byggegjerdet ved siden av Nobels Fredssenter.
Dette kunstverket har høstet anerkjennelse med oppslag i New York Times,
Arte TV Metropolis Berlin og på Dagsrevyen.
Kunstverket er malt rett på byggegjerdet av kunstnerne Torunn Skjelland og
Vigdis Fjellheim.
«Mare Nostrum», Vårt hav, er tittelen på den italienske aksjonen som ble
iverksatt i 2013 for å redde båtflyktninger fra drukningsdøden over Middelhavet
til Europa. Det er også tittelen på Skjelland og Fjellheims sitt kunstverk på
«Fredsveggen», som Nobels Fredssenter har kalt Statsbyggs byggegjerde.
Kunstnerne ønsker at utvalget og sammenstillingene av motiver og elementer
på byggegjerdet kan skape gjenkjennelse, men også åpne for nye lesninger
og tolkninger.
TIDSLINJE
26. mars 2014
Åpning av byggetomten
Vår 2016
Grunnsteinsnedleggelse
2016
Råbygget reises
2017
Kranselag
2018
Alabasthallen lyssettes
2019
Bygget ferdig
2020
Nasjonalmuseet flytter inn
FOR YTTERLIGERE INFORMASJON:
KONTRAKT PÅ RÅBYGG SIGNERT
Statsbygg og AF Gruppen har
signert kontrakt på råbygg til nytt
nasjonalmuseum. Dette er den
største enkeltkontrakten i Prosjekt
Nytt Nasjonalmuseum på cirka 485
millioner kroner.
Entreprisen omfatter bygging av
et plasstøpt råbygg på 54.600
kvadratmeter. Råbygget består av en
plasstøpt kjeller med messanin og
et overliggende plasstøpt bygg i fem
etasjer.
Prosjektleder produksjon, Hans
Jørgen Aase, er svært fornøyd med at
kontrakten nå er signert.
– Oppstarten av råbygget i september
er den viktigste milepælen i dette
prosjektet. Da har vi to år på oss til
å ferdigstille denne kontrakten,
forteller Aase.
/ Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum
www.statsbygg.no
Hans Jørgen Aase, prosjektleder produksjon, mobil: 901 46 472 | Birgitte Bye, kommunikasjonsleder, mobil: 959 18 879
AUGUST 2015 | OPPLAG: 1700 | REDAKTØR: BIRGITTE BYE | FOTOGRAF: KEN OPPRANN