ER DU EN GOD BYRÅKRAT? Spill «Den store statsquizen» og test

ER DU EN GOD BYRÅKRAT?
ER DU EN GOD BYRÅKRAT?
ER DU EN GOD BYRÅKRAT?
Spill «Den store statsquizen»
og test din kunnskap om
forvaltningen.
Spill «Den store statsquizen» og
test din kunnskap om
forvaltningen.
Spill «Den store statsquizen» og
test din kunnskap om
forvaltningen.
http://statsquiz.difi.no/
http://statsquiz.difi.no/
http://statsquiz.difi.no/
Konkurrer mot andre statlige
virksomheter og mot
"grasrota". Spillet rangerer
topp 10 virksomheter.
Konkurrer mot andre statlige
virksomheter og mot "grasrota".
Spillet rangerer topp 10
virksomheter.
Konkurrer mot andre statlige
virksomheter og mot "grasrota".
Spillet rangerer topp 10
virksomheter.
ER DU EN GOD BYRÅKRAT?
ER DU EN GOD BYRÅKRAT?
ER DU EN GOD BYRÅKRAT?
Spill «Den store statsquizen» og
test din kunnskap om
forvaltningen.
Spill «Den store statsquizen» og
test din kunnskap om
forvaltningen.
Spill «Den store statsquizen» og
test din kunnskap om
forvaltningen.
http://statsquiz.difi.no/
http://statsquiz.difi.no/
http://statsquiz.difi.no/
Konkurrer mot andre statlige
virksomheter og mot "grasrota".
Spillet rangerer topp 10
virksomheter.
Konkurrer mot andre statlige
virksomheter og mot "grasrota".
Spillet rangerer topp 10
virksomheter.
Konkurrer mot andre statlige
virksomheter og mot "grasrota".
Spillet rangerer topp 10
virksomheter.