Telenor

Telenor Open Mind / Telenor Integration
«Jakten på mangfold»
13.11.2015
Among the major mobile operators in the world
More than 189 million mobile subscriptions
Present in markets with 1.3 billion people
33 000 employees
Uninor launched its services in December
Uninor has operations in seven circles
Telenor has an ambition to become
market leader
A voting stake of 43 per cent
(economic stake 33 per cent) in
VimpelCom Ltd. with 218 mill.
mobile subscriptions in 14 markets
Telenor Open Mind
i Norge
Telenor
Open Mind
Telenor
Integration
Former Prime Minister of Norway, Jens Stoltenberg,
and Open Mind Director, Ingrid Ihme
Open Mind
Hvorfor? Vinn–Vinn–Vinn
Telenor får tilgang på kvalifiserte
medarbeidere
Deltakerne kommer i posisjon på
arbeidsmarkedet gjennom
opparbeidelse av verdifull kunnskap
og reell arbeidserfaring i
praksisplass
Open Mind: Alexander og Jens på Fornebu
Samfunnet får verdiskaping fra
aktive skatteytere – fra trygd til
arbeid
Integration: deltakere 2010
Ingen deltakere er garantert jobb, det er derfor en integrert del av hele
programmet at deltageren søker jobber underveis
Handling
skaper
holdning
Telenor Integration – modellen (2010)
…et program for rekruttering av innvandrere til Telenor
Deltageren får fast
jobb i en bedrift
Markedsføring
Rekruttering
Intervjuer
2 måneders varighet
Inntak
-Inntak og kursstart 2
ganger i året (5-6
deltakere pr inntak)
-NAV intro foreslår
kandidater
-Intervjuperiode 2
ganger i året
Kartlegging
-Innføring i norsk
arbeidslivskultur (HR,
Telenor Way, HMS,
fagorganisering)
-Kurs i prosjektarbeid
-Kommunikasjonskurs
10 måneders varighet
Arbeidspraksis
-Oppfølging,
rapportering til NAV
og arbeidserfaring
-Individuell vurdering
etter 6 mnd
Avslutning
Tilbakeføring til NAV
for andre muligheter
Fokus jobbsøk og muligheter gjennom hele programmet
Målgruppe:
Arbeidsledige innvandrere med høyere, relevant utdanning og arbeidserfaring fra land utenfor Europa
Hvor mye vann har rent i
bekken?
•  Telenor Integration ble
etablert i 2010 i Telenor
Norge
•  Totalt antall deltakere
siden oppstart : 38
•  28 av disse har fått
relevant jobb, det være
seg fast jobb, midlertidig
eller vikariat.
•  74 prosent hatt god nytte
av programmet.
Telenor Open Mind – modellen (1996)
…et program for rekruttering av funksjonshindrede til Telenor
Deltageren får fast
jobb i en bedrift
Markedsføring
Rekruttering
Intervjuer
2 måneders varighet
Inntak
-Inntak og kursstart 3
ganger i året (3-5
deltakere pr inntak)
-NAV saksbehandlere
foreslår kandidater
-Intervju fortløpende
Kartlegging
-Kartlegging, kurs i
dataverktøy og
kommunikasjon
22 måneders varighet
Arbeidspraksis
-Oppfølging,
rapportering til NAV og
arbeidserfaring
Avslutning
Tilbakeføring til NAV
for andre muligheter
Fokus jobbsøk og muligheter gjennom hele programmet
Målgruppe:
Arbeidsledige funksjonshindrede på arbeidsavklaringspenger (AAP) med fullført videregående skole med høy
motivasjon for å komme seg ut i fast jobb.
Hvor mye vann har rent i
bekken?
•  Open Mind ble etablert
i 1996 i Telenor Norge
•  Totalt antall deltakere
siden oppstart : 220
•  62% ender opp med
fast jobb internt i
Telenor eller eksternt
(ca. 50/50 fordeling)
….og nå…..
Premierevisning av vår
nye Open
Mind-film!
Takk for oppmerksomheten!
Mvh
Geir Håkensen,
mob: 90103628, e-mail: [email protected]
Kenneth Langseth, mob: 95434035, e-mail: [email protected]
Web:
Twitter:
www.telenor.no/openmind
twitter.com/TelenorOpenMind/
Facebook:
Telenor Open mind