I Statsbygg jobber vi med å drifte og vedlikeholde offentlige

I Statsbygg jobber vi med
å drifte og vedlikeholde
offentlige eiendommer.
Vi utvikler miljøvennlige og
tilpassede bygg for statlige
virksomheter, som museer,
høgskoler, fengsel og
ambassader.
Statsbygg er statens byggherre.
I alle deler av vår virksomhet
Det betyr at vi planlegger,
skal vi ivareta samfunnspolitiske
kvalitetssikrer, budsjetterer og
mål innenfor arkitektur, statlige
følger opp byggeprosjekter på
planinteresser, kulturminnevern
vegne av staten.
og miljø.
Statsbygg forvalter og drifter
- 2,8 millioner m2 fordelt på
2350 bygninger, fordelt på 600
eiendommer i inn- og utland.
2350 bygninger i inn- og utland
- 160 pågående byggeprosjekter
- 880 ansatte fordelt på fem
Vi gir også råd ved kjøp og leie av
regionkontor og hoved-
lokaler for statlige virksomheter.
kontoret i Oslo
BILDE Høgskolen i Østfold, Remmen. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Fotograf: Thomas Bjørnflaten
www.statsbygg.no