ARBEID I STIGE/GARDINTRAPP • Bruk av stige bør som hovedregel

ARBEID I STIGE/GARDINTRAPP
• Bruk av stige bør som hovedregel unngås.
o Skal stige benyttes som arbeidsplattform skal dette begrunnes i en risikovurdering.
Bruk av
stiger kan aksepteres når arbeidet representerer liten risiko, er av kort
varighet eller når stige er det eneste og sikreste arbeidsutstyret som egner seg.
(jfr. Kap § 17-31 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og
tilhørende tekniske krav)
o Stige / ”gardintrapp” med trinn-høyde over 2 meter, skal ikke benyttes på
området.
o Stiger skal så langt det er mulig sikres i toppen samt mot utglidning, velting
sidelengs og bakover. (Jfr. Kap § 17-32 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav)
• Stiger over 4 meter skal ikke brukes på området.