Program Digitaliseringskonferansen 16. juni 2015

16.-17. juni 2015
Velkommen
Disse kommer
Tema for årets konferanse er å styre digitaliseringen
på rett vei. Hvordan kan vi utnytte mulighetene
digitalisering gir, og hente ut ønskede gevinster?
Målet er en moderne forvaltning som jobber smartere, tilbyr
offentlige tjenester som forenkler hverdagen og som alltid er
tilgjengelig for innbyggere og næringsliv. For å lykkes med dette
er det helt nødvendig at man forstår sammenhengen mellom
forvaltningsutvikling, digitalisering og god styring.
Berit Svendsen
Konserndirektør i Telenor
Norge
Det er behov for økt kompetanse i digitaliseringsarbeid på mange
nivåer; for etatsstyrere, virksomhetsledere, prosjekteiere og
prosjektledere. God ledelse og styring er avgjørende for å lykkes
med å få gevinster ut av prosjekter.
Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle
som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Vi har invitert
sentrale ledere fra politikk, forvaltning, kommuner og næringsliv
til å dele sin kunnskap og erfaringer med dere, og gleder oss til to
Tim Banfield
Strategidirektør i britiske
Major Projects Authority
dager med inspirerende foredrag og interessante samtaler i et stort
faglig nettverk.
Tid og sted
Joe Peppard
16. juni: Kl 9.00-15.00 i Den Norske Opera & ballett
17. juni: Kl 9.00-12.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel
Følg oss på nett:
www.difi.no/digitaliseringskonferansen
Professor ved European
School of Management
and Technology i Berlin
Følg oss på twitter:
@digikonf
#digikonf
Program 16. juni i Den Norske Opera
08.00
Registrering og kaffe/te
09.00
Åpning
Velkommen
Direktør Ingelin Killengreen, Difi og konferansier Erik Wold
Åpning
Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Styrer vi mot mål?
Avdelingsdirektør Tone Bringedal, Difi
Seksjonssjef Marit Mellingen, Difi
Tør du ta teknologiutfordringen?
Konserndirektør Berit Svendsen, Telenor Norge
10.30
Pause med utstillingsvandring
Designed to Fail: Why IT Investments Underachieve and What to do About It
Professor of management Joe Peppard, European School of Management and
Technology, Berlin
Lånekassens store LØFT
Administrerende direktør Marianne Andreassen, Lånekassen
Tidligere direktør Bertil Tiusanen, Lånekassen
12.15
Lunsj
Krav til styring av store prosjekter og obligatorisk lederopplæring
Director Strategy Tim Banfield, Major Project Authority, Storbritannia
Ulike styringsmodeller i ulike land
Direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen, Danmark
Oslo kommunes jakt på en enklere hverdag
Finansbyråd Erik Lae Solberg, Oslo kommune
Panelsamtale
Direktør Ingelin Killengreen, Difi
Direktør Lasse Hansen, KS
Partner, Morten Andreas Meyer, First House
Direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen
Kåring av årets digitaliseringspris
15.00
Slutt for dagen
15.30
Båttur og middag til Ingierstrand Bad
Program 17. juni på Radisson Blu Scandinavia Hotel
09.00
Parallelle sesjoner
SESJON 1
SESJON 2
SESJON 3
Felleskomponenter: erfaringer
så langt og veien videre
Hvilken kompetanse må
virksomhetene ha for å lykkes
med digitaliseringsprosjekter
fremover?
Bedre IKT-anskaffelser
gjennom dialog med markedet
Hvilke erfaringer har virksomheter
som har basert seg på
felleskomponenter gjort seg når de
har utviklet digitale tjenester?
For å lykkes med digitaliseringsprosjekter må virksomhetene ha riktig
kompetanse for å styre, gjennomføre
og realisere gevinstene.
Hvordan kan god dialog med
markedet gi bedre IKT-anskaffelser,
hvilke muligheter finnes og hvilke
gevinster kan det gi?
Velkommen og innledning
Seksjonssjef Bjørn Holstad, Difi
Hvilke kompetanse må ledere i
departementer og virksomheter ha
for å lykkes med digitalisering?
Direktør Ingelin Killengreen, Difi
Hva skal til for å få innovative og
gode IKT-anskaffelser?
Avdelingsdirektør Dag Strømsnes,
Difi
Hvordan tilegne seg riktig
kompetanse for å lykkes med
digitalisering?
Jan Hjelle, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet,
Inga Bolstad, Riksarkivet,
Ola Furu, Dataforeningen,
Roger Schjerva, IKT-Norge,
Petter Skarheim,
Utdanningsdirektoratet.
Debattleder: Ellen Strålberg, Difi
Hva mener bransjen er viktig for
å få bedre IKT-anskaffelser?
Generalsekretær Per Morten Hoff,
IKT-Norge
Hva gjør Danmark for å lykkes med
sitt digitaliseringsarbeid, og hvilke
betydning har kompetanse for å
lykkes?
Sjefskonsulent Christian Schade,
Digitaliseringsstyrelsen, Danmark
På veg mot bedre løsninger tidlig samarbeid ved utprøving av
ny teknologi
Avdelingsdirektør Monika Dahl
og seksjonssjef Kim Borgersen,
Veidirektoratet
Hva har vært
kompetanseutfordringer
og -suksesskriterier i
digitaliseringsprosjekter?
Ulf Pedersen, Arbeids- og
sosialdepartementet
Barbro Bakken, Barne- og
likestillingsdepartementet
Arild Dregelid, Forsvaret/LOSprogrammet
Ragnhild Dugstad, Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
Hvilke gevinster fikk Stavanger
kommune i sin anskaffelse av ny
driftsportal for bygg, og hvordan
fikk de dette til?
Prosjektleder Nasjonalt Program
for Leverandørutvikling, Tore André
Sines, NHO
Ny prisbelønt bostøttetjeneste fra
Husbanken
Systemarkitekt Trygve Iversland,
Husbanken
Digital post fra Statens
innkrevingssentral
Virksomhetsarkitekt Axel Birkeland
og prosjektsjef Mette Fallhei, Statens
innkrevingssentral
Digitalt førstevalg i Trondheim
kommune
Programleder digitalt førstevalg Ola
Eirik Klingen, Trondheim kommune
Statens vegvesen
Kjetil Moen, Statens vegvesen
Veien videre for Altinn
Assisterende direktør Geir Jacobsen,
Brønnøysundregistrene
Felleskomponenter og
informasjonssikkerhet
– om handlingsplan for
informasjonssikkerhet
Seksjonssjef Lillian Røstad, Difi
Felles veikart for nasjonale
felleskomponenter – i Regi av
Skate
Seniorrådgiver Vidar Holmane, Difi
Hvilke kompetansetiltak vil Difi
tilby fremover?
Seniorrådgiverne Elin Kristine Fjørtoft
og Anne Kristine Hanevold, Difi
Oppsummering og veien videre
Seksjonssjef Siw Anita Vik, Difi
12.00
Avsluttende lunsj i utstillerområdet
Innovasjonspartnerskap – ny
kontraktsform/prosedyre i
nytt regelverk om offentlige
anskaffelser
Seniorrådgiver Carsten Eriksrud,
Nærings- og fiskeridepartementet
Nye standardavtaler – mer valuta
for skattepengene?
Seniorrådgiver Bent Syversen, Difi