Båtføreren - Exlibris Media

15
20
UM
NS
PE
ED
M
Båtføreren dekker hele pensum til båtførerprøven, slik
denne er beskrevet i Sjøfartsdirektoratets retningslinjer,
og er revidert til nytt pensum som trer i kraft 1. mars
2015. Den inneholder dessuten tilleggsstoff som gjør
den til et nyttig oppslagsverk om bord.
Boken bygger på forfatter Audun T. Sætres
erfaringer fra mange års kursvirksomhet, er rikt
illustrert og har et omfattende stikkordregister. Som
tilbehør til boken selges også en enkel og lettfattelig
arbeidsbok som øker læringseffekten. Båtføreren
benyttes av en rekke kursholdere over hele landet.
Audun T. Sætre har i en årrekke undervist i båtfører-,
fritidsbåtskipper- og kystskipperkurs og har forfattet
en rekke kompendier innen navigasjon, skipslære,
motorlære, navigasjonsinstrumenter og sikkerhet.
Tittel: Båtføreren
Forfatter: Audun T. Sætre
Format: Flexibind
Størrelse: 21,5 x 24,5 cm
ISBN: 978-82-8173-159-2
Sider: 306
Pris: 398,Foreligger
• oppdatert med pensum 2015
• spesielt viktige emner er markert
• komplett lærebok til båtførerprøven
110
12 SJØVEISREGLENE
Regel 14. Motsatte kurser
Når to maskindrevne fartøy som styrer motsatte eller nesten motsatte kurser, møter hverandre på en slik måte at det kan oppstå fare for sammenstøt, skal begge vike til styrbord så de kan passere hverandre på babord
side.
En slik situasjon skal anses som oppstått når et fartøy ser det andre fartøyet forut eller nesten forut og det om natten kan se topplanternene på det
andre fartøyet overett eller nesten overett og/eller begge sidelanternene og
det om dagen observerer det andre fartøyet under tilsvarende synsvinkel.
12 SJØVEISREGLENE
12 SJØVEISREGLENE
12 SJØVEISREGLENE
119
Spesielt viktig til
båtførerprøven
Sjøveisregler: Hvem
skal holde av veien?
- to motorbåter har
kryssende kurser
Tre topplanterner betyr meget
langt slep, over 200 meter.
Regel 17. Fartøy som skal beholde kurs og fart
(ai)
Når det ene av to fartøy skal holde av veien, skal det andre fartøyet
beholde sin kurs og fart.
Husk! Dersom vi er i tvil, er vi ikke i tvil!
(aii)
Det fartøy som skal beholde sin kurs og fart, kan imidlertid selv
ta forholdsregler for ved egen manøver å unngå sammenstøt så
snart det blir klar over at det fartøyet som er pliktig til å holde av
veien ikke tar de nødvendige forholdsregler i samsvar med disse
reglene.
(b)
Når det fartøyet som skal beholde sin kurs og fart av en eller annen
årsak er kommet så nær det andre fartøyet at sammenstøt ikke
kan unngås ved forholdsregler alene fra det fartøyets side som
skulle holde av veien, skal også det andre fartøyet ta slike forholdsregler som best vil hjelpe til å avverge sammenstøt.
(c)
Grønn over hvit betyr fiskebåt
som fisker med trål.
Seilbåter fører
ikke topplanterne
når man seiler.
Vi kan
passere på
den siden hvor det
er dobbel grønn lanterne.
Man går ikke nærme en
båt med dykkerflagg.
Tricolor betyr en
lyspære med
tre forskjellige
sektorer.
Brukes kun
av seilbåter
under 20 m.
Rød over grønn betyr
større seilfartøy.
Et maskindrevet fartøy som i henhold til punkt (a) ii i denne regel
tar forholdsregler for å unngå sammenstøt med et annet maskindrevet fartøy når de to fartøy styrer kurser som skjærer hverandre,
skal såfremt omstendighetene tillater det, ikke forandre kurs til
babord for et fartøy på sin babord side.
Diskuter:
Regel 16. Fartøy som skal holde av veien
Ethvert fartøy som skal holde av veien for et annet fartøy, skal så vidt mulig
i god tid utføre en markert manøver for å holde godt klar.
118
!
Hvis et fartøy er i noen tvil om en slik situasjon er oppstått, skal det gå ut
fra den er det og handle i samsvar hermed.
Regel 15. Kurser som skjærer
hverandre
Når to maskindrevne fartøy styrer kurser som skjærer hverandre på en slik
måte at det kan oppstå fare for sammenstøt, skal det fartøyet holde av
veien som har det andre på sin styrbord side og skal, såfremt omstendighetene tillater det, unngå å gå forenom
det andre fartøyet.
111
"Standard" lanterneføring
for motorbåt.
Kl. 08.00 Normalsituasjon
Kl. 08.03 Tvil oppstår
Kl. 08.06 Nære sammenstøt
Til ankers. DAGSIGNAL: En kule.
Små båter kan slå sammen
topp- og akter til en
lanterne.
Båt over 50 meter til ankers.
DAGSIGNAL: En kule.
Notater!
HUSK: Grunnregelen og
utgangs-punktet er at om du ikke
har vikeplikt, skal du holde kurs
og fart!
Postboks 791 Sentrum
0106 Oslo
Hvit over
rød, losbåt.
Rød
over hvit,
fiskebåt, ikke trål.
Blålys ...
Tre røde
betyr hemmet av
sitt dypgående.
Kabelferge
Au da. Ikke under kommando +
ankerlanterne betyr grunnstøtt ...
To røde over hverandre,
ikke under kommando.
Fartøy over 50 meters lengde
skal føre to topplanterner, den
aktre høyere enn den andre.
Legg merke til at den som blir slept, viser
samme lanterner som en seilbåt.
Tel: + 47 22 62 64 60
Fax: + 47 22 62 64 69
Ubåt
www.exlibrismedia.no
[email protected]