Program Forskning nytter 2015

PROGRAM
Forskning
nytter!
Konferanse om barn
og unges psykiske helse
24. september 2015 på Folkets hus, Oslo kongressenter
Rådet for psykisk helse og programstyret for rusmiddelforskning og psykisk helse,
Norges forskningsråd, samarbeider om konferansen «Forskning nytter» for sjette gang.
Hovedtema denne gang er psykisk helse hos barn og unge.
Lars Erik Flatø er dagens konferansier. Han er administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus,
og var leder for utvalget som så på hvordan man bedre kan samordne tjenestene for barn og unge.
8.30
Registrering og kaffe
9.00
Velkommen
Ole A. Andreassen, professor, Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus, leder for programstyret
for rusmiddelforskning og psykisk helse, Norges forskningsråd
Åpning
Johan Torgersen, divisjonsdirektør for Spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet
Oppvekst og barn som pårørende
Kunnskap fra unge Proffer
Hva kan gi bedre kvalitet i psykisk helsearbeid?
PsykiskhelseProffene og Forandringsfabrikken
Hvem skal og kan vi være for hverandre?
Ungdoms erfaring med oppvekst i familier der mor eller far er rusavhengige eller har alvorlige
psykiske helseplager
Astrid Halsa, førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer
10.25
Pause
10.45
Traumer og mobbing
Livet etter 22.7
Tuva Svendsen, medisinstudent, UiT
Psykisk helse etter katastrofen
Psykiske reaksjoner hos overlevende etter Utøyakatastrofen 22.7
Grete Dyb, førsteamanuensis/prosjektleder, NKVTS, Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress
Vold og helseplager
Somatisk helse og vold
Synne Stensland, lege, barneavdelingen Ahus
Mobbeerfaringer i ungdomstiden
Påvirkning av sosial fungering og mental helse i voksen alder
Johannes Foss Sigurdson, stipendiat, RKBU/NTNU Regionalt kunnskapssenter for barn og unge –
Psykisk helse og barnevern
12.30
Lunsj
13.30
Rus og behandling
Unge og rus
Hva bør bekymre oss? Hvilke lyspunkter ser vi?
Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitetet i Oslo
Behandling av samtidig rus og psykisk lidelse
Fra skuffende behandlingsresultater til bedre behandling
Rolf W. Gråwe, professor rusmedisin NTNU, forskningsleder, St. Olavs hospital
14.25
Pause
14.40-16.00
Helsetjeneste og perspektiver
Mine dilemmaer når psykisk helsepolitikk skal formes
Kari Kjønaas Kjos, leder i Helse- og omsorgskomiteen, FrP
Effekt og frafall i behandling av angstlidelser hos barn
Marianne A. Villabø, psykolog og forsker ved Regionssenter for barn og unges psykiske helse, øst og sør
Refleksjoner om barn og unges psykiske helse – fra forskning til klinikk
Finn Skårderud, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
Takk for i dag
Tove Gundersen, generalsekretær, Rådet for psykisk helse