Se PROGRAM her - Røros Kommune

Jegerprøven 2015
Røros jeger og
Postboks 65
fiskerforening
7374 RØROS
H:\Jegerprøven2015.doc
4280 05 21186
JEGERPRØVEN 2015
Kurset er på 30 timer fordelt på 9 kvelder. Det meste er teori, men en
av kveldene er avsatt til praktisk øvelse på skytebanen. På skytebanen
skal alle prøve å skyte med hagle. Det kreves ikke et visst antall treff,
kun deltakelse.
Etter de nye reglene for jegerprøve er antall kvelder sjølstudium er økt
fra 2 til 3. Etter endt kurs vil kommunen ha en teoretisk eksamen for
kursdeltakerne. Eksamen nettbasert.
Kandidaten må fylle 14 år i løpet av året.
Kursavgift
Junior
Senior
Medlem i RJFF
Kr. 800,Kr. 1 400,-
Ikke medl.
Kr. 1 600,Kr. 2 300,-
Familierabatt kr. 250,- for hver familiemedlem ut over det første familiemedlemmet.
Lærebok kan kjøpes av foreninga. Den koster kr 400,-.
Kursavgift og evt. bok betales til Røros jeger og fiskerforening, 7374
Røros med bankgiro på kontonummer 4280 05 21186. Vær vennlig og
bruk bank ved betaling. Vi har ikke anledning til å ta imot kontant
betaling. Nettbank er det beste. Husk å fylle ut giroen med navn på
kursdeltaker og beløp.
I tillegg skal dere også betale kr 280,- (2014) i gebyr til Direktoratet
for naturforvaltning. Du får egen giro for denne innbetalingen.
Både kursavgift, evt. bok og avgift til DN må være betalt før eksamen.
Med vennlig hilsen
Bjørn Schjølberg
915 44 407
Jan Leif Furuhaug
908 07 571
KURSPLAN JEGERPRØVEN 2015
Informasjonsmøte
“Åttekanten”
1. KVELD
“Åttekanten”
2. KVELD
“Åttekanten”
3. KVELD
“Åttekanten”
Onsdag 22. april kl
1800
Mandag 27. april kl
1800 ”Hvorfor jegerprøve”
Onsdag 29. mai kl
1800, ”Aktuelle lover”
Tirsdag 5. mai kl 1800,
”Praktisk
våpenhåndtering”
“Artskunnskap”
4. KVELD
“Åttekanten”
8. KVELD
9. KVELD
6. KVELD
Eksamen
Terje Borgos
Terje Borgos
Reidar Kojedal
Sjølstudium
5. KVELD
7. KVELD
Bjørn
Schjølberg
“Åttekanten”
Sandtjønnsletta
Avtales med
kommunen.
”Lover/ forskrift-er
som regulerer jakta”
Tirsdag 12. mai kl
1800, ”Jaktmetoder”
“Jakthunder og
dressur”
Tirsdag 19. mai kl
1800, tentamen
Onsdag 27. mai kl
1700.
Dag, tid og sted
bestemmes i løpet av
kurset.
Sjølstudium
Bjørn
Schjølberg
Sjølstudium
Reidar Kojedal
Bjørn
Schjølberg
Hans Iver
Kojedal
For tiden har Røros jeger og fiskerforening 3 instruktører. Disse er:
Bjørn Schjølberg,
Terje Borgos,
Reidar Kojedal
Det er Røros kommune som er ansvarlig for eksamen. Eksamen er
nettbasert.
Tidligere år har vi hatt en ordning der deltakere med lese/skrivevansker har fått hjelp med å få lest oppgaven. Hvordan dette
skal gjøres i år vet vi ikke. Vi får avklare det i løpet av kurset.
Skyting skjer på Sandtjønnsletta. Først når du har deltatt på
skytekvelden, kan du meldes inn i jegerregisteret. For kandidater som
ikke er myndige kreves godkjenning fra foresatte.
Jegerprøvebok
Det er gitt ut mange bøker til jegerprøven. Norges jeger- og
fiskerforbund ga ut en revidert utgave i 2011. Det er denne boka vi
bruker i jegerprøvekurset.
Røros jeger- og fiskerforening har kjøpt inn mange bøker og du får
derfor kjøpt den av oss til kr 400,-.