לפדוי שבי הנחה בארנונה בקשה ל - עיריית באר-שבע

‫עיריית באר‪-‬שבע‬
‫אגף הגבייה ברח' הדסה ‪ ,87‬בית גוזלן‪ ,‬פתוח לשרותך‪:‬‬
‫אגף הגבייה‬
‫מחלקת הגבייה‬
‫בימים א‪.‬ב‪.‬ג‪,‬ה ‪ ,27:82-08:22 -‬ביום ג' ‪03:82-07:82 -‬‬
‫ביום ד אין קבלת קהל‬
‫מוקד טלפוני‪ ,27-3023000 :‬פקס‪27-3023020 :‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫תשלומים ניתן לבצע ‪ 00‬שעות באמצעות כרטיס אשראי‬
‫בטלפון‪0-722-022000 :‬‬
‫או באפליקציית ‪ CELLPAY‬בטלפון החכם שלך!‬
‫בטלפון‪0-722-022000 :‬‬
‫בקשה להנחה בארנונה לפדוי שבי‬
‫תושב‪/‬ת נכבד‪/‬ה‪,‬‬
‫פדוי שבי זכאי‪/‬ת להנחה מארנונה כמפורט להלן‪:‬‬
‫הנחה בשיעור ‪ 02%‬לגבי כל שטח הדירה‪.‬‬
‫האישורים הנדרשים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה לפדוי שבי‬
‫צילום תעודת זהות המציינת כתובת עדכנית של המבקש בתחומי העיר באר שבע‪ ,‬ותואמת לכתובת המופיעה‬
‫בחשבון הארנונה על שמו ‪.‬‬
‫אם המבקש אינו רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר באר שבע‪ ,‬עליו להמציא מהרשות שמעודכנת בה‬
‫הכתובת אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת‪.‬‬
‫אישור משרד הביטחון על קבלת גמלה‪.‬‬
‫הצהרה לשנת‬
‫‪ – 02‬פדוי שבי‬
‫א‪ .‬פרטי המצהיר‪/‬ה‬
‫שם המצהיר‪/‬ה‬
‫פרטי‬
‫הנכס‬
‫רחוב‬
‫מספר זהות‬
‫טלפון קווי‬
‫תאריך שחרור‬
‫מס' בית‬
‫טלפון נייד‬
‫מספר משלם‬
‫‪E-mail‬‬
‫הנני מצהיר‪/‬ה בזאת‪ ,‬כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים מדויקים ומלאים ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים‬
‫שנדרשתי למלא וכן כי זוהי דירת מגורי הקבועה‪.‬‬
‫ידוע לי כי העירייה רשאית ל בצע חקירה לאימות בקשתי להנחה בארנונה והצהרתי‪.‬‬
‫ידוע לי כי במידה ויימצא כי החסרתי מידע ו‪/‬או מסרתי מידע שגוי או מוטעה‪ ,‬תבוטל ההנחה שניתנה לי על סמך‬
‫בקשתי זו‪ ,‬אדרש לשלם את כל המגיע ממני‪ ,‬בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה ואני מסכים כי במקרה הנ"ל‬
‫תחייבו אותי בהוצאות החקירה‪ ,‬ככל שיעלו‪ ,‬ואני מתחייב לשלמן מיידית עם קבלת החיוב מכם‪.‬‬
‫תאריך‪ ______________ :‬חתימת המצהיר‪/‬ה __________________‬