Aldersdiskriminering i ny Likestillings- og

Aldersdiskriminering i ny Likestillings- og diskrimineringslov
Tid: Mandag 23. november, kl. 08.00 – 10.30
Sted: Litteraturhuset
Arrangør: Statens seniorråd, Redd Barna, Press
Møteleder: Aslak Bonde
Påmelding innen 18. november her:
https://response.questback.com/sosialoghelsedirektoratet/iqoyqy5f8v/
Program
08.00: Lett servering
08.15: Velkommen ved Wenche Frogn Sellæg, leder av Statens seniorråd
08.30: Hva vet vi om aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet? Ved Erik Herlofsen,
høyesterettsadvokat og nestleder i Statens seniorråd
08.50: Likestillings- og diskrimineringsombudets erfaringer. Hvor og hvordan skjer diskriminering på
grunn av alder? Kan man vurdere kost/nytte på diskriminering? Ved Edona Maksutaj,
seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet
09.10: Hvordan diskrimineres barn og unge? Hvorfor ønsker vi en lovendring? Ved Karoline Steen
Nylander, leder Press og Sanne Hofman, rettighetsrådgiver Redd barna
09.30: Dobbel diskriminering av eldre med minoritetsbakgrunn? Ved Akhenaton de Leon, leder i
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
09.50: Hva vil regjeringen gjøre? Ved representant fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
10.10: Spørsmål og kommentarer.
10.30: Vel hjem
Det tas forbehold om endringer i programmet.
For eventuelle spørsmål ta kontakt med Anne Kjersti Toft: [email protected]