HMS og BHT i landbruket v/Anne Marie Heiberg

HMS og BHT i
landbruket
Hvilket faglig innhold kan NLR-HMS by på?
V/ Anne Marie Heiberg –Fagsjef HMS, NLR-HMS
Temadag om arbeidsmiljø og helse i landbruket
Stillingsannonser
• Er du en erfaren leder innen
logistikk/lager?
Internkontroll
Vi tilbyr
Vi tilbyr:
○
○
• Administrasjonsleder –
○
Variert og dynamisk stilling med
utviklingsmuligheter
○
Mulighet til å påvirke utviklingen av
lagerfunksjonen
Stillingsbrøk: 100%
et godt arbeidsmiljø, gode kolleger og en
dynamisk hverdag
○
lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk
○
Konkurransedyktige lønnsbetingelser
○
lønn etter avtale
○
Gode pensjons- og forsikringsordninger
○
gode forsikrings- og pensjonsordninger
○
Fem uker ferie
○
bedriftshelsetjeneste
○
Kantine, organisert trening og parkering
○
rabattavtale med svømmehall og treningssenter
○
Bedriftshelsetjeneste
- vi gir trygghet og overskudd-
Hvorfor BHT?
•
•
•
•
•
•
10 dødsulykker i 2013
9,4% - 10,8% utsatt for arbeidsulykke pr. år.
14 % husdyrbønder: kols
Psykisk helse – dyretragedier
Belastningslidelser
Brann i driftsbygninger– koster mellom 200 -300 millioner årlig.
Faglig tilbud
•
•
•
•
Ca. 2800 HMS - gårdsbesøk
utført av HMS-rådgiver med
spesialkompetanse på
landbrukets arbeidsmiljø.
Ca. 3000 arbeidshelsekontakter –
utført av lokale BHT som NLRHMS har samarbeidsavtale med.
500 -600 konsultasjoner utført av
BHT – oppfølging av funn etter
helsekontakten.
Fagmøter
HMS -gårdsbesøket
• Internkontroll og KSL
• HMS-gjennomgang
• Risikovurdering
• Tiltaksplan
• Beredskapsplaner
• Mulighet for ekstra HMS-besøk
Arbeidshelseundersøkelsen /konsultasjon
• Du får en time med sykepleier/lege
•
•
•
der din fysiske og psykiske helse
vurderes i forhold til ditt arbeid.
Lungefunksjon og hørsel måles
Mulighet for ekstra konsultasjon
dersom noe bør følges opp.
Nei, det er ikke sikkert du får stikk i
armen!
Fagmøter
•
•
Gjennomføres ofte i samarbeid med andre organisasjoner /
Mange ulike produkter
http://www.lhms.no/produkter
Faglig aktivitet
•
•
•
•
•
Elektronisk nyhetsbrev
Fagdrypp og fakta-ark
Faghefter
Brosjyrer
HMS systemer for gårdsbruk, avløsere, skog,
gartnerier og veksthus, maskinstasjoner og golf
Verneutstyr
Kurs og andre aktiviteter
• Praktisk HMS kurs
○ Ca. 1000 deltakere
• Inn på tunet
• Utenlandsk arbeidskraft
• Autorisasjonskurs plantevernmidler
• Krisebistand
• Bistand i hjelpemiddelsaker
HMS kurs
Et kurs rettet mot gårdbrukere og
andre som jobber med praktisk
landbruk
Sikkerhetsdager
• NLR-HMS i samarbeid med
•
Landbrukets brannvernkomite
og Gjensidige tilbyr en gratis
sikkerhetsdag til alle
videregående skoler med
naturbruk.
ca. 750 elver deltar hvert år.
Medlemsfordeler:
Helsekontakt med målrettet helsekontroll
HMS-besøk på foretaket
- Kartlegging/risikovurdering av arbeidsmiljø,
- Lage og vedlikeholde et HMS-system,
- Faglig påfyll angående arbeidsmiljø
Mulighet for bistand pr. telefon
Mulighet for konsultasjon hos BHT personell
Kjøp av tjenester til medlemspris
Rabatt på forsikring, kurs
DU har tilgang til bedriftshelsetjenesten og NLR HMS sin samlede kompetanse og
tjenestetilbud
Medlemspris kr. 2100,- pr.år
Ansatt/famil. kr. 1050,- pr.år ”
- vi gir trygghet og overskudd-
Takk for oppmerksomheten