Informasjonssikkerhet i offentlig sektor Hvor står vi og hvor går vi?

Handlingsplan for
informasjonssikkerhet i
statsforvaltningen
Hva kan dere forvente fra oss?
Lillian Røstad
Seksjonssjef
Seksjon for informasjonssikkerhet
Difi
[email protected]
“En styrket og mer helhetlig tilnærming til
informasjonssikkerhet i statsforvaltningen.”
Direktoratet for forvaltning og IKT
Forenkle – Fornye - Forbedre
Digitalisering
Direktoratet for forvaltning og IKT
Sikkerhet og digitalisering
Risikostyring
Direktoratet for forvaltning og IKT
Hva gjør vi?
Handlingsplanen
Direktoratet for forvaltning og IKT
Handlingsplan for informasjonssikkerhet
i statsforvaltningen
2015-2017
Direktoratet for forvaltning og IKT
To prinsipper
Direktoratet for forvaltning og IKT
Innebygd informasjonssikkerhet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Risikostyring
Direktoratet for forvaltning og IKT
Fem tiltaksområder
Direktoratet for forvaltning og IKT
Styring og kontroll
Internkontroll i praksis!
Direktoratet for forvaltning og IKT
Sikkerhet i digitale tjenester
Direktoratet for forvaltning og IKT
Digital beredskap
Direktoratet for forvaltning og IKT
Felleskomponenter
Direktoratet for forvaltning og IKT
Kunnskap, kompetanse og kultur
lesesal.difi.no
Direktoratet for forvaltning og IKT
Nettverk for informasjonssikkerhet i
offentlig sektor (NIFS)
Direktoratet for forvaltning og IKT
http://infosikkerhet.difi.no
[email protected]