Sponsorskjema 2015 - Elverum folkehøgskole

ELVERUM FOLKEHØGSKULES PROSJEKT I UGANDA
Elverum folkehøgskole har samlet inn penger og etablert Rwenzori Elverum Education Center (REEC) i
Kasese, vest i Uganda. I fjor samlet vi inn penger til en ny fotballbane. I dag er det nærmere 800 elever ved
de tre skolene (nursery, primary og secondary) og ca 30 ansatte. 100% av de innsamlede midlene går til
prosjektet. Også i år samler vi inn penger til REEC og en ny etasje på det nyeste bygget med internat med
senger, myggnetting og hyller for ca 80 elever, samt 4 nye klasserom og en ny viktig vannledning inn til
hele skoleanlegget. Dette er et prosjekt vi er stolte over, og satsingen i år blir viktig for å ferdigstille hele
anlegget. Bygging skal være ferdig til mai 2015.
Elevene ved folkehøgskolen skal mandag 26/1 og tirsdag 27/1 - 2015 samle inn penger til prosjektet gjennom å holde på med én aktivitet så lenge de klarer, maksimalt 28 timer. De skal skaffe sponsorer som
betaler en valgfri sum per time de holder på, og prøve å samle inn mest mulig penger samlet. Private
sponsorer kan bidra med maks 10 kr per time, mens det ikke er noen grense oppad for hva bedrifter kan gi.
Det også mulig å avtale et fast støttebeløp uavhengig av hvor mange timer eleven er i aktivitet.
MARATON 2015
Mandag 26. januar kl. 09.00 – tirsdag 27. januar kl. 13.00
SPONSORAVTALE
Elevens navn:________________________________________________
Aktiviteter: 1. Ski, snowboard
2. Tegning og maling
3. Dataspill
4. Brettspill
5. Strikking og hekling
6. Filmproduksjon 7. Musikk (utøvende)
Regler:
- 50 minutter aktivitet, 10 minutter pause.
- Ingen avbrytelser i løpet av de 50 minuttene. Bespisning og toalettbesøk må foregå i løpet av pausene.
- Bryter man i løpet av de 50 minuttene, er man ute og tidspunktet blir notert.
- Skolen har kontrollører.
Vi er takknemlige for at De støtter dette prosjektet.
Med vennlig hilsen
Per Egil Andersen
Assisterende rektor
Elverum folkehøgskule
Fylles ut på forhånd
Fylles ut etter maratonet
Sponsor
Beløp
Signatur*
Timer
Total kostnad
Betalt
Navn Navnesen
10 pr. t.
28
280
X
Firma AS, 2408 Elverum
500 kr. fast
–
500 kr.
X
*Undertegnede forplikter å betale totalbeløpet når deltageren kan fremlegge skolens bekreftelse på antall
gjennomførte timer.