saksprotokoll - velferd ansatte - valg av

SAKSPROTOKOLL - VELFERD ANSATTE - VALG AV MEDLEMMER
TIL VELFERDSKOMITEEN OG BEVILGNING AV PENGER TIL
VELFERDSARRANGEMENT
Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken, saksnr. 3/15 den 10.02.2015.
Behandling:
Forslag om at arbeidstakersida til neste møte i AMU finner to nye medlemmer og hvem disse
er føres som referatsak.
Vedtak/innstilling:
Arbeidstakersida i AMU finner to nye medlemmer til velferdskomiteen, hvem dette er
refereres for AMU i neste møte.
De velges for to år og utgjør sammen med Rune Mjogdalen komiteen for 2015.
AMU bevilger 30.000 kr til velferdskomiteen sitt arbeid, belastes konto 11209 1900 1206