Life and Spirit of Q of A

Life and Spirit, Q. of A., Hamtramck
Page 1
Life and Spirit of Q of A
MISSION STATEMENT
Queen of Apostles is an inclusive Catholic
community of faith which lives by the values of the
Gospel and gives witness to God's love for all by
works of charity, justice and compassion. Together
we strive to discern God's Will and respond to it
with trust and generosity.
November 23, 2014
Christ the King
Ted Wolgamot
For I was hungry and you have me no food. (Matt
25:42)
The parable of the sheep and the goats is perhaps
the most dramatic, moving and memorable of all of
Jesus' teachings. It is also his last recorded in Matthew’s Gospel.
The parable ends with the words: “When Jesus finished saying all these things…”
So, in his final lecture, what did he most want us to
remember? First, notice what he doesn’t mention.
In his final words to us, Jesus says nothing about
what doctrines we believe in, how successful or
wealthy or famous we’ve become. He says nothing
about all the issues we spend so much time worrying
about.
Instead, he speaks only about our final destiny. To
do this, he creates a scene of immense drama. He
brings together all the people of the world and reveals
the Great Secret hidden from the beginning of time —
the secret about the only thing that truly matters in
God’s mind: feeding people who are hungry, quenching their thirst, clothing their nakedness, visiting
them in prison.
In the midst of this entire heavenly drama, then, Jesus reveals as solemnly as only a King can what his
ultimate concern is for all of humankind. And it turns
out to be something you and I would never have
guessed: It’s what Martin Luther King called “the
least, the lost and the last.”
In fact, Jesus’ final words to us become not just an
instruction, but also an invitation: Join Jesus by traveling to what Pope Francis calls “the outskirts.” Join
Jesus by standing at the margins of society and declaring our solidarity with those who are considered disposable; join Jesus in dedicating our lives to living in
kinship with “the least, the lost and the last.”
But then Jesus reveals an even greater secret: Jesus
is the jailed one. Jesus is the hungry one. Jesus is the
naked one—the immigrant who is homeless; the refugee who is abandoned; the war casualty who is tor-
tured; the drug addict who is enslaved.
Who Jesus is, his whole identity, is the King who has
abandoned his throne in the sky and identified totally
with “the least of these.”
Today is celebrated as the feast of Christ the King.
This is ironic because Jesus never acted like a king.
He embraced poverty, not wealth. He taught humility,
not arrogance. He emphasized service, not domination. He chose a cross, not a palace.
His kingship lay only in his plea that we completely
reverse our notion of what truly matters in life, and
what will ultimately satisfy our heart’s greatest desires.
Kinship, instead of kingship: This is what Jesus is
truly passionate about. Kinship with “the least, the
lost and the last.”
Notice, too, that in his revelation of his Great Secret,
Jesus never uses big words like “justice” or
“democracy.” He keeps it simple so none of us can
claim we don’t understand what he’s saying. He simply talks about food, clothes, water, shelter—the basics of life.
So, in his last words to us in the Gospel of Mtthew,
Jesus is telling us in advance that when we each stand
before our God, we won’t be given a test that will be
confusing or difficult. It will instead involve only the
most practical of questions: Did you feed the hungry?
Did you shelter the homeless? Did you care for the
sick?
And our answer will be...
Life and Spirit, Q. of A., Hamtramck
Mass Schedule
Monday
8:30am
Tuesday
November 24—Weekday
Intentions from St. Hyacinth
November 25—Our Lady of the Rosary
NO MASS
Wednesda November 26—Weekday
8:30 am
Intentions from St. Hyacinth
Thursday
November 27—Weekday
8:30 am
† Helen & Frank Kowalski—Daughter
Friday
November 28—Weekday
8:30 am
† Wladyslaw Budweil—Choir
Saturday
November 29—Weekday
5:30 pm
† Edward & Sophie Pierson—Niece
† Sophia Dalmata (Anniv.)—Family
Sunday
November 30—1st Sunday of Advent
8:00 am
† Lottie Jozefczyk—Mr & Mrs Jack Crachiola
† Geraldine Chrustowski—Family
† Stephen & Mary Kalinowski—Family
9:30am
† Regina Laska—Syna
† Wladyslaw Budweil—Maria & Michael Grabas
† Jane Nykiel—Q of A Seniors
† Martin & Batha Daka
† Zef & Manka Kqiraj
† Sebastian & Jan Kqiraj
On naszym Królem, On nasz Pan!
Piotr Blachowski
Nazywany od dawien dawna Królem z powodu dostojeństwa, przez które
wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je, jest ich pierwowzorem.
Gdyby dzisiaj kroczył tak, jak 2000 lat temu, może tylko więcej byłby znany,
ze względu na media. A Jego słowa, gesty i czyny z taką samą wyrazistością
docierałyby do wszystkich, którym dane by było odczytać Jego wezwanie. Na
pewno wskazywałby nam, jaką drogą powinniśmy kroczyć. Chrystus króluje
w umysłach ludzkich nie z powodu głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy,
lecz dlatego, iż On Sam jest Prawdą, a ludzie od Niego powinni Prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować. Czy jednak wszyscy widzimy w Nim Pana,
który w obietnicy naszego Zbawienia ogarnia nas swoją miłością? Czy też
patrzymy historycznie, czując żal i smutek, ale nie widzimy w Nim Króla,
Boga, Najwyższego Sprawcy, samego Dobra, lecz ikonę, obraz?W czytaniach
na dzisiejszą uroczystość, Bóg, poprzez proroka, mówi nam, jakim jest Pasterzem, Opiekunem wszystkich, nawet tych, którzy zbłądzili. „Albowiem tak
mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę.
Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród
rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze
wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.” (Ez 34,11 12). Niezależnie jak Go nazwiemy, Pasterzem, Królem, Ojcem, zawsze będzie
Bogiem darzącym nas miłością, opieką i czułością, nawet wtedy, gdy zdarzy
się nam zbłądzić, zgrzeszyć, zasmucić Go lub obrazić swoimi czynami,
słowami, myślami.Największym darem dla nas jest Syn Boży, Jezus Chrystus,
który „zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ
Page 2
bowiem przez człowieka [przyszła]
śmierć, przez człowieka też [dokona
się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w
Chrystusie wszyscy będą ożywieni.” (1 Kor 15,20-22). To On,
którego dzisiaj czcimy jako Króla
Wszechświata, prowadzi nas ku
wieczności, w której w Jego Chwale
będziemy mogli cieszyć swoje oczy
widokiem Boga.Jednakże, aby doczekać spełnienia tych obietnic,
musimy już tu, na ziemi, nie tylko
pamiętać, że najważniejsze jest
przykazanie miłości, lecz przede
wszystkim wprowadzać je w
czyn. Nakarmić i napoić głodnych i
spragnionych. Nie tylko podzielić
się strawą, ale – jeśli trzeba –
udzielić gościny zmęczonemu przybyszowi. A odwiedzanie chorych,
osadzonych w więzieniu? A modlitwa za zmarłych? Jednakże nie
chodzi tu o pojedyncze sytuacje, na
zasadzie: byłem, wykonałem, czyli
zaliczyłem. Na drogę do wieczności
i świętości nie ma biletu czy karnetu, z którego odcina się kupony
za dobre uczynki czy czyny
miłosierne. Dobroć i dobre uczynki
to pozytywne wirusy – jeśli się nimi
zarazimy, to będą nas nieustannie
kierować ku Dobru, ku Chrystusowi.
Jako memento dla naszego dalszego
życia przyjmijmy słowa Jezusa
Chrystusa: "Zaprawdę, powiadam
wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". (Mt
25,40)Jezu Chryste, pozwól nam tak
zrozumieć każde Twoje słowo,
każdą przypowieść, każdą Twoją
naukę, by to nas stale przybliżało
do Ciebie i pomagało z ufnością
oczekiwać Twego powtórnego przyjścia na ziemię. Przez Chrystusa, z
Chrystusem i w Chrystusie.
Page 3
Life and Spirit, Q. of A., Hamtramck
Dear God,
We place our worries in your
hands. We place our sick under
your care:
Offertory totals for November 16th will be displayed
in next weeks bulletin.
Coffee and Cake Social
Coffee and Cake will be served
after the first Sunday Masses in
the Activities Center.
All parishioners, families and
guests are invited.
Our Lady Queen of
Apostles Graduates
We meet at Jovan’s on
Dodge Park (N of 15 mile)
every 1st Thursday of the
month at 1:00PM.
Everyone Welcome!
Christian Service Annual Food
Drive
During the months of November
& December, Christian Service is
sponsoring a food drive consisting of non-perishable items.
These items can be brought to
church and placed near the altar
area or they can be dropped off
at the rectory. Please make sure
items do not have expired dates.
Almighty God,
you bring forth bountiful food
from the earth
that our loved ones may never
grow hungry.
For this, we give thanks.
You give us families that meet at
this time
to reunite and be one with each
other.
For this, we give thanks.
You have let us live in a land
that has unbridled opportunity
and unparalleled freedoms.
For this, we give thanks.
For those who are hungry today,
we pray for their fulfillment.
For families that are separated,
we pray for their unity.
And for people who live in the
midst of persecution,
we pray for their deliverance.
We ask all these things through
Christ,
our ever-risen Lord.
Amen.
The following items are needed:
Cereals
Powdered Milk
Coffee/Tea
Spaghetti Noodles/Sauce
Macaroni & Cheese
Rice/Rice-a-Roni
Beef Stew
Tuna Fish
Can Ravioli-Spaghetteos
Can Spam-Chicken-Ham
Peanut butter-Jelly
Can Soups
Pork & Beans
Can Vegetables
Can Fruit
Jello/Pudding
The above food will be distributed to any parishioner in need at
Q of A, Q of A Soup Kitchen,
Capuchins and Friendship
House.
The soup kitchen is in need of
canned foods (especially soups,
vegetables, and fruits). We also
need plastic cups (7oz.). Please
place any donations in the boxes
marked “Soup Kitchen” at the front
of the Church entrances or bring to
the rectory during normal business
hours. Please be as generous as
possible.
-Soup Kitchen Workers
Ministers of Worship Schedule
November 29 and 30, 2014
Time
Sat.
5:30pm
Celebrant
Lectors
Eucharistic
Ministers
Ushers
Fr. Janusz
Iwan
Melissa
Ruszkiewicz
Volunteers
Group 2
Sunday
8:00 am
Fr. Janusz
Iwan
James
Mio
Volunteers
Group 3
Sunday
9:30 am
Fr. Janusz
Iwan
Volunteer
Volunteers
Group 1
Jadwiga Budweil
Misty Bukowski
Alfred Bury
Helen Casaday
Zygmunt Czajkowski
Joanne Golen
Tina Hendricks
Sophie Jakubowski
Gerard Kostanecki
Kenneth Kostanecki
Shirley Kozlowski
Wanda Kudla
Irena Kulik
Maria Lipinski
Ted Majewski
Wojciech Migdal
Leonard Mularski
Helen Osowski
Brian Pacana
Dylan Pacana
Robert Pachla
Dolores Patrick
Dominik Piwowarski
Lottie Rakoczy
Tom Rymiszewski
Ray Sobczak
Walter Rzepka
Sophie Rankin
Stella Szczesny
Edward Tilicki
Lori Ulman
Mike Wilk
Dolores Wisz
Kaylee Zajchowski
Katarzyna Zwolinska
Pastoral Staff
Rev. Janusz Iwan - Pastor
Mr. Przemysław Frątczak - Music
Minister: 313-427-4353
Parish Office:
3851 Prescott
Hamtramck Ml 48212
Phone: 313-891-1520
FAX: 313-891-3552
Email:[email protected]
Web:queenofapostlesparish.org
Office Hours: Monday through Friday 9:00
a.m. to 12:00 noon and 12:30 p.m. to 3:00
p.m.
Evening Hours: By Appointment
No office hours on Saturday and
Sunday.
Home Visits of Elderly & Sick
Westiarki 313-873-8880
MASSES:
Saturday—5:30pm English
Sunday —8:00am English
—9:30am Polish
HOLYDAYS: To be announced
WEEKDAYS: Daily at 8:30am.
No Masses on Tuesdays
JURKIEWICZ and WILK
Funeral Home
(313) 365-9600
2396 Caniff Ave., Hamtramck
Burial & Cremation Services Available
Michael A. Wilk • Directors • Robert A. Wilk
Wojciech Urban DVM
Oferuje troskliwa opieke weterynaryjna
i kompletne uslugi medyczne. chirurgiczne
oraz dentystyczne dla pieskow i kotkow
Eastside Veterinary Hospital
23625 Van Dyke, Warren
(pomiedzy 9 i 10 mila)
586-755-2850
v
AFFORDABLE HOUSING FOR SENIORS
AGE 62 and Up*
Gratiot Woods Co-op Apartments
5500 McClellan; Detroit, MI 48235
If you are at least 62 years old and want the peace of mind
that comes with living in a secure co-op with affordable
rent (30% of monthly income), then join the members at Gratiot Woods!
Central Air & Heat • Some Utilities Included in Rent
Apartments Wired for Cable TV
Some Units Designed for the Mobility Impaired
Much, much more!
800-593-3052 • www.csi.coop
ROY’S ELECTRIC
Residential & Commercial
electrical work.
Licensed & Insured
24 Hour emergency service
Bozek’s Market
3317 Caniff St. Hamtramck
313-369-0400
313-369-0600
Serving Hamtramck
and the metro Detroit
area for over 60 years
$1.00 OFF ANY
PURCHASE OVER $20.00
KROT
FUNERAL HOME
Burial • Cremation • International Transfers
On Site Parking
2687 Caniff, Hamtramck
313-365-5240
Alexandra Krot, Manager
David Krot, Public Relations
For Advertising Information
call James Sabatella today!
1.800.477.4574 ext. 6327
[email protected]
3-D-4-2 For Ad Information Call LPi Direct at 1-800-477-4574
www.4LPi.com
©2014 Liturgical Publications Inc
15-0107