Sommer og kveldsarbeid. Nyhetsbrev juni 2015

2/2015
NYTT
REGJERINGSKVARTAL
NYHETSBREV
SOMMER OG KVELDSARBEID
De lange og lyse sommerkveldene er her, og med dem følger litt lenger
arbeidsdager i Regjeringskvartalet. På S-tomta kan arbeidene komme til å pågå
ut over normal arbeidstid. Et kjempetelt vil også bli reist på området.
Hullet etter S-blokken skal nå bli enda større.
Man skal ned 20 meter, og 240.000 tonn bergmasse vil bli sprengt løs. Mesteparten av massetransporten går til Filipstad for videretransport
med lekter til deponi på Langøya i Oslofjorden.
DISPENSASJON
I forbindelse med grave- og sprengningsarbeidene er det gitt tillatelse til arbeider ut over
den normale arbeidstiden. Det kan bli arbeider
om kvelden, lørdag og søndag og i enkelte perioder om natten, dog ikke sprengninger nattestid.
Bydelsoverlegen har gitt støydispensasjon og
tillatelse til dette. Det er viktig å påpeke at disse
kveldsarbeidene trolig ikke vil foregå daglig/
regelmessig i sommerperioden, og at det vil
sprenges med svært små ladninger.
Grunnarbeidene skal etter planen avsluttes i
mai 2016.
Uansett: når det arbeides, vil det forekomme
støy. Vi beklager dette.
Statsbygg skal på oppdrag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet etablere et råbygg
for sikker teknisk infrastruktur under terrenget
der S-blokken stod. S-blokken ble revet i perioden november 2014 - februar 2015.
Det foretas kontinuerlig målinger for rystelser,
støy og støv.
FAKTA
Bilde: Her sto S-blokka
FOTO Trond Isaksen
• Etter terrorbomben 22. juli 2011 var det omfattende skader på flere av bygningene i
Regjeringskvartalet. Høsten 2012 hadde Statsbygg ryddet de meste skadde bygningene
• I mai 2014 besluttet regjeringen at det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges
mellom Akersgata og Møllergata, og at det såkalte ”Konsept øst ” skal legges til grunn.
I beslutningen ligger det at Høyblokken skal bevares, og at S-blokken, R4 og Y-blokken
skal rives
• S-blokken var ferdig revet i februar 2015
• Det er ikke besluttet når Y-blokken og R4 skal rives
• En statlig reguleringsplan skal være klar i slutten av 2016
1
NYHETSBREV
REGJERINGSKVARTALET
2
3
TELT
I løpet av sommeren vil det bli satt opp et
beskyttende, gigantisk telt over hele byggegropa
på 60 x 75 meter. Teltet skal gi et bedre arbeidsmiljø, holde regn og snø ute og sørge for mindre
støv ut i omgivelsene. Oppstart av teltmontering
var 22. juni og skal være ferdig i begynnelsen av
august.
Nedre del av Hospitalsgata blir stengt en uke,
6.-12. juli, i forbindelse med montering av teltet.
OPPDATERT
Hold deg oppdatert om gjennoppbyggingen av
Regjeringskvartalet ved å følge prosjektsidene
på Statsbyggs nettsider:
www.statsbygg.no/rkv
Under menyvalget «S-tomta» på denne siden
finner du informasjon om arbeidene som
foregår. Under «Parallelloppdrag» kan du se
hvordan seks arkitekt- og konsulentteam ser for
seg hvordan Regjeringskvartalet kan utformes
– og hvordan evalueringskomiteen har vurdert
forslagene.
God sommer!
KONTAKTPERSONER
1. Slik blir teltet over bygge-
gropa.
ILLUSTRASJON Rambøll
2. Kommunal- og moder-
Prosjektsjef
Prosjektleder
Kommunikasjonsleder
Anders Wethal
Statsbygg
958 18 141
Kristine Wangen
Statsbygg
908 65 952
Pål Weiby
Statsbygg
922 33 395
niseringsminister Sanner
inspiserte S-tomta. Her i
samtale med Statsbyggs
Anders Wethal, Harald
Nikolaisen og Kristin Fevang.
FOTO Trond Isaksen
UTGIVER Statsbygg
3. Hullet etter S-blokka sett
ovenfra. FOTO Trond Isaksen
UTGIVELSESDATO Juni 2015
statsbygg.no
OPPLAG 5000