Workshop: Eksponert betong og utnyttelse av termisk masse 3

Workshop:
Eksponert betong og utnyttelse av termisk masse
3. februar 2015
Program med lenke til presentasjoner
Velkommen
Kl 0900-0910: Bakgrunn for workshopen
Termisk masse og oppvarming/kjøling/inneklima og beregningsmetodikk
Kl 0910-0930: ‘Skanskas erfaringer og satsning på termisk masse’
Kl 0930-0950: ‘Erfarenheter från Sverige - Focus på effektopptimering i ett stadsdelsperspektiv’
Kl 0950-1010: Felles diskusjon
Energilagring og lydabsorbsjon
Kl 1010-1025: ‘Løsninger som kombinerer lydabsorpsjon og energilagring i bygninger’
Kl 1025-1040: ‘Lydforhold i Powerhouse Kjørbo’
Kl 1040-1100: Felles diskusjon Kl 1100-1110: Benstrekk
Nye satsninger og behov
Kl 1110-1125: ‘Micro-encapsulated phase change materials in concrete’
Kl 1125-1135: ‘Erfaring fra ZEB og COIN- og FoU-veien videre’
Kl 1135-1200: Felles diskusjon og oppsummering
Arrangør: Miljøhandlingsplanen for betong gjennom sekretariatet hos Byggutengrenser.