Allers

Stine og Kristin ble fosterforeldre:
Kjærlighet ved før s
Et bilde er nok. Da Stine og Kristin får
se foto av den lille jenta, kledd i rosa,
forelsker de seg. Så er det bare å vente
– på at hun skal flytte inn.
A
TEKST: CAÏSSA GJØLBERG FOTO: SVERRE CHR JARILD OG PRIVAT
Annonsen på finn.no treffer Stine
Husberg (36) og Kristin Antonsen
(37) rett i hjertet. En liten jente på
10 måneder, med Downs syn­
drom, trenger et fosterhjem.
Verken Stine eller Kristin lar
seg skremme av tanken på et barn
med en funksjonshemning. De
synes det er spennende. Begge har
jobbet med barn med Downs syn­
6
Allers 9/2015
drom tidligere. Stine plukker opp
telefonen, taster inn telefonnum­
meret til barnevernet.
Hun har mange spørsmål. Kan
hun og samboeren være fosterfor­
eldre? Er det greit at to likekjøn­
nede er fosterhjem?
Hva med jenta med Downs
syndrom, er Stine og Kristin
­aktuelle?
– Det er nok av barn som tren­
ger hjelp, sier Stine og Kristin.
Ingen av dem har behov for biolo­
giske barn, men begge er enige
om at de vil ha barn. Adopsjon er
vanskelig, da mange land ikke
godtar at lesbiske og homofile
adopterer.
Stine har selv vært i fosterhjem.
Fra hun var 14 år til hun var 18 år,
bodde hun hos en annen familie
enn sin egen.
– De åpnet sitt hus og sitt hjerte
for meg, og ga meg den trygghe­
ten og stabiliteten jeg trengte, for­
teller Stine.
Siden har hun alltid hatt lyst til
å gi noe tilbake. Hun vil gi et barn
som trenger det, en trygg og flott
oppvekst.
Vi møter de to damene hjemme
i leiligheten i Oslo. Lykke og
Luna, to små brune hunder, gir
oss en varm velkomst. Små barne­
jakker henger i gangen. En liten
jente sitter på armen til Kristin,
hun legger ansiktet ned i halsgro­
pen på Kristin når hun møter den
fremmede. Hun synes det er litt
skummelt med besøk.
– Hun har fremdeles jetlag, for­
klarer Stine.
Familien på tre er nettopp kom­
met hjem fra en tre uker lang ferie
i Florida.
Stine og Kristin har vært mam­
maer til jenta i ett og et halvt år
nå. De to har alltid vært glad
i å reise, en lidenskap de ønsker
å dele med «Siri». Hun er anony­
EN LITEN FAMILIE: I halvannet år
har «Siri» bodd hos Stine (med lue)
og Kristin. – Det er en glede å ha
barn i huset, sier fostermødrene.
r ste blikk
misert av hensyn til henne og
hennes biologiske familie. Siri er
ikke hennes egentlige navn. For
mammaene er det en selvfølge at
Siri skal være med på ferie. Alle­
rede har den lille familien vært på
to turer til USA.
NERVEPIRRENDE VENTING
Selv om mennesker i alle livssitu­
asjoner kan være fosterhjem, er
det en grundig prosess for å bli
godkjent som fosterhjem i Norge.
Kurs, intervjuer og matchingspro­
«Det er nok av
barn som
trenger hjelp.»
sesser er noe alle potensielle fos­
terforeldre må gjennom. I Norge
i dag er det mange barn som tren­
ger et nytt hjem å bo i.
Våren 2013: Stine og Kristin er
godkjente fosterforeldre. Det er
ikke bare Stine og Kristin som har
kontaktet barnevernet om jenta
med Downs syndrom.
«Det står mellom dere og en
annen familie,» sier barnevernet.
Det er krevende ikke å vite.
­Nervepirrende. Stine og Kristin
vil så veldig gjerne bli foster­
mødre til den lille jenta.
«Tenk om de velger oss. Tenk om
de ikke velger oss.» Tankene er
mange, de håper og håper.
Så ringer telefonen: «Vi har
valgt dere.»
LYKKE: Allerede da Stine
var 18 år, og selv bodde
i fosterhjem, bestemte
hun seg. Hun ville gi et
barn som trenger det, en
trygg og god oppvekst.
Behov for fosterforeldre
I dag er det 10 000 barn som
bor i fosterhjem i Norge.
Hvert år øker antall barn
i fosterhjem med noen
hundre, opplyser seksjons­
leder i Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet, Børge
Tomter.
Det er mange årsaker til at et
barn ikke kan bo hjemme hos
sine biologiske foreldre. Per
utgangen av august i 2014 sto
230 barn på venteliste, men
det reelle tallet er større.
Tomter skulle ønske at det var
mange flere lignende historier
som denne om Stine og Kristin,
som har valgt å være fosterhjem for et funksjonshemmet
barn.
– Vi trenger flere fosterhjem.
Særlig trenger vi hjem til barn
med funksjonshemninger, og
eldre barn, sier Tomter.
Han sier at det er ikke så
mange barn med funksjonshemninger som trenger
fosterhjem. Men de som
trenger det, er ekstra sårbare.
– Jeg tror nok mange tenker at
det blir en for stor oppgave, og
at det vil endre for mye på
deres familiesituasjon. Jeg vil
anbefale alle som er litt
interessert, i å ta kontakt.
Det er ikke slik at det kun er
den «perfekte» og klassiske
familien som kan være
fosterhjem. Men du må
oppfylle noen krav. Grei og
ryddig økonomi, bolig og en
vandel som ikke kommer
i konflikt med det å ha et barn.
– Det er mange forskjellige
barn, og da trenger vi mange
forskjellige fosterhjem.
Utgangspunktet er at alle kan
så lenge de fyller de formelle
kravene. Vi er interessert i alle.
Da Stine og Kristin bestemte
seg for å være fostermødre, var
de usikre på om de kunne det
på grunn av deres legning.
Tomter sier at det aldri har vært
noe uttalt forbud mot to
likekjønnede fosterforeldre,
men at det den seneste tiden
er blitt åpnet mer for det.
– Den rødgrønne regjeringen
åpnet mer for det. Det er så
mange forskjellige barn, og
derfor ønsker vi oss blant annet
lesbiske, homofile, single og
innvandrere som fosterforeldre.
Allers 9/2015
7
UTFORDRINGER: «Siri»
har Downs syndrom. – Vi
ser på det som mulighe­
tens syndrom, sier Stine.
PÅ TUR: Stine (t.v.) og Kristin er
glad i å reise. Her fra en tur til
Grand Canyon i 2013.
«Det er en glede
å ha barn i huset.»
Stine og Kristin jubler. Det er
en god følelse. De er et steg nær­
mere.
De får mye informasjon om
Siri. De er spente, de bekymrer
seg. «Tenk om vi ikke synes hun er
fin.»
Stine og Kristin skal på et av
mange møter med barnevernet.
De hilser på kvinnen fra barne­
vernet, som de begynner å bli
godt kjent med. Kvinnen fra
­barnevernet smiler, og tar fram en
stor konvolutt som hun gir til
Kristin og Stine. Hun forteller
at det er bilder av jenta som
snart skal flytte inn. Kristin og
Stine drar ut seks bilder fra
­konvolutten.
Innholdet tar de to damene
med storm. Ei lita jente kikker
smilende rett inn i kameraet. Ei
god og rund jente kledd i rosa fra
topp til tå. Så søt, så nydelig. Jenta
sitter i en balje med badeskum
over hele seg. Hun ligger på gul­
8
Allers 9/2015
vet. Den umiddelbare kjærlighe­
ten Stine og Kristin føler for den
lille jenta, er overveldende. Tårene
triller. De har øynene kun festet
mot bildene, alt annet er uvesent­
lig. At Stine og Kristin skal bli fos­
termødre, føles plutselig virkelig.
Det er et lite menneske, med
øyne, ører og nese. Bildene henges
opp på kjøleskapet. De vises stolt
fram til familie og venner.
DET FØRSTE MØTET
De husker godt det første møtet
med lille Siri. Stine og Kristin sit­
ter på et kontor hos barnevernet.
De er spente. Det kribler i magen.
De hører det kommer noen.
Kriblingen blir enda mer intens.
Inn døra kommer beredskapsmor
med Siri i hånden. Hun er så
­vakker, tenker Stine og Kristin.
De setter seg alle sammen ned
på gulvet med noen leker. Siri er
blid og fornøyd, og liker opp­
merksomheten hun får fra alle
i rommet. Selv om jenta er 14
måneder, kan hun bare sitte og
rulle rundt. Hun sier «hei», «bø»
og «bade».
Den lille jenta skal få en myk
overgang til sin nye familie. Stine
og Kristin er på flere besøk
hjemme hos beredskapsmor. Og
beredskapsmor og Siri er på flere
besøk i Siris kommende hjem.
Noen timer av gangen. De blir
godt kjent.
September 2013 blir en spesiell
måned for alle tre – Stine, Kristin
og Siri.
Alt er klart hjemme i leiligheten
i Oslo. Vogn, seng, stellebord,
klær og leker står klart til det nye
familiemedlemmet. Både Stine og
Kristin har fri fra jobb. Det ringer
på døra. Siri og beredskapsmoren
kommer inn i stua. I en pose
­ligger det noen klær og leker som
beredskapsmor gir fra seg. Så tar
hun farvel med Siri, som har fått
et nytt hjem.
Stine og Kristin er spente. Vil
hun reagere? Vil hun sovne til
kvelden? De triller tur og leker.
Siri virker blid og fornøyd. Hun
sovner enkelt om kvelden. I stua
sitter hennes to fostermødre. De
går inn på soverommet til den
lille jenta. Sjekker at hun puster.
Ser på den lille jenta som sover så
fredfullt.
Alt er forandret. De har et barn.
LIVET MED DOWNS
Siri har nå bodd hos mamma
Stine og mamma Kristin i ett og
et halvt år.
– Alt er gått veldig fint, sier
Kristin, som har vært i permisjon
siden Siri flyttet inn.
Stine er tilbake i jobb i en bar­
nehage for lenge siden.
Hun og Kristin anser seg som
veldig heldige. Siri er plassert
i fosterhjem i samarbeid med bio­
logiske foreldre. Det er meningen
at Siri skal vokse opp hos Stine og
Japol 106x291 ALLERS 2015_egmont 06.01.15 13.24 Side 1
ET NYTT LIV: Stine og Kristin
elsker å være fosterforeldre.
Kan hjelpe mot
hodepine
Salus Japol peppermynteolje - den japanske peppermynteoljen, som med sitt høye innhold av eteriske oljeforbindelser i forhold til den europeiske gir deg løsning
for "hverdagsproblemene" enten det er uvel som følge
av lett hodepine eller "smårufsen" i magen. Et alsidig
produkt for hverdagsproblemer som benyttes innvortes
eller utvortes.
Tips:
• Ved lett hodepine,
smør noen dråper
peppermynteolje i
pannen.
Kristin, men det er det aldri noen
absolutte garantier for i et foster­
hjem.
– Det er en risiko vi tar, sier
Stine.
Noen ganger i året har Siri
besøk av sine biologiske foreldre.
Fosterforeldrene har et godt sam­
arbeid med foreldrene, og det gjør
alt så mye lettere for alle parter.
Det at Siri har Downs syndrom,
ser de kun på som en berikelse
i livet.
– Det er gøy og lærerikt, sier
Kristin.
Men det krever mer. Siri vil
trenge mer oppfølging i årene
som kommer.
– Vi ser på det som mulig­
hetens syndrom, sier Stine.
Etter at Siri flyttet inn, har hun
lært seg å gå med støtte, og hun
har lært flere ord.
– Vil du sove? spør Kristin og
legger hånden mot kinnet.
Stine og Kristin bruker tegn til
tale, et forenklet tegnspråk, for
å hjelpe Siri med språket. Foster­
mødrene tegnsetter viktige ord
i en setning.
De demonstrerer: «Ja,» sier
Kristin og tar fram hånden.
­Tommelen og lillefingeren står ut
samtidig som hun gjør en beve­
gelse. Siri gjentar.
De to damene drømmer om et
barn til. En søster eller bror til
Siri. Også da vil de ha et foster­
barn.
– Det er en glede å ha barn
i huset.
• Ved oppblåst mage
og mageknipe, ta
2-3 dråper Japol på
en sukkerbit eller i
et glass lunkent vann.
• Stiv og støl - prøv
noen dråper i bade
vannet og bli ny. Det
gir en opkvikkende og
muskelavslappende
effekt - perfekt til
massasje. Prøv den!
Japol kjøpes hos Life,
helsekostforretninger
eller på:
www.naturimport.no
Se vår facebook side
Denne artikkelen er lest og godkjent av barnevernet. «Siri»s biologiske foreldre er gjort kjent med
reportasjen.
NESTE UKE: Legen som ble kreftpasient
Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo • Tlf. 23 37 37 40 • Faks 23 37 37 59
E-mail: [email protected] • www.naturimport.no
Allers 9/2015
9