elghundnytt nr elghundnytt nr 2 – 2015

ELGHUNDNYTT NR 2 – 201
2015
INNHOLD:
Lederen har ordet
Referat fra Årsmøte
Resultater fra utstillinga 2015
Jaktprøver og dressur 2015
Lederen har ordet
Hei !
Jeg vil gjerne benytte anledning her med å takke for tilliten. Vestoppland Elghundklubb
(VEHK) med hjelp av dere ønsker å opprettholde aktivitetsnivået og at vi tar initiativ til nye.
Vi legger ved noen bilder fra årsmøtet/premieutdeling den. 6. mars 2015. Styret i VEHK har
laget en ny info kanal på facebook (lukket gruppe) som alle medlemmer i Vestoppland
elghundklubb kan bruke og slutte seg til. Styret legger ut aktuelle saker. Håper dere slår følge
inn der og bidrar med saker/bilder og kommentarer.
Bilder og info fra årsmøte/premieutdeling 6. mars 2015.
NJ(L)CH i 2014.
Fra v: Magnus Ommelstad (DK Tipsi), Bjørn Nystuen (Tåle) og Hans Martin Tronrud
(Bamse)
Fra v: Magnus
Ommelstad, Pål
Leonardsen, Bjørn
Nystuen, Hans Martin
Tronrud, Tore Jutulrud
og Rune Bjørgo.
Pål Leonardsen ble klubbmester med Garm 81,5 p. på 1. dags samlet prøve
Rune Bjørgo fikk beste hund 1 dags separat med Fjellskogen’s Los Bernad 86,5 p
Tore Jutulrud fikk prøvens yngste hund: separat løshund prøve 1 pr med Varg Suul 80,5 p
Magnus Ommelstad ble beste hund 2 dags samlet med DK Tipsi 96,5- 87,5, 184 p
Styret har i år hatt 2 møter. 25. mars og 24. juni. Vi har startet opp og fullført teoridelen for 4
nye løshund dommere i vår. Deltakere: Magnus Ommelstad, Tom Inge Jøranli, Hans Martin
Tronrud og Simen Taraldstad. Kursholdere er Per Egge og Bente Rønningen. Vi har planlagt
en praktisk prøve i august der deltakerne skal være med å dømme en hund før de går løs på
den praktiske delen på høstens prøver. Dommere: Husk å ta kontakt med ta med dem når dere
skal dømme slik at de alle får gått elev og aspirantarbeidene sine. Dette gjelder også
fersksporprøver.
Junior NM løshund 2015: Emil Nystuen med Tåle, er tatt ut til å dra på NM for VEHK. Vi
ønsker Emil, Bjørn Nystuen og Tåle lykke til. Arrangementet er 4. september og skal foregå i
Lierne.
I mai startet vi opp med ring/miljøtrening på Bjørnen. Kurset har vært på tirsdager, her har
Grethe M. Børresen vært innleid instruktør med Bente Rønningen og Per Egge som
hjelpeinstruktører, siste organiserte trening var 30. juni. Vi starter opp igjen med uorganisert
(den som vil) miljøtrening tirsdag den 18. august på Bjørnen.
VEHK har vært representert på 2 arrangementer i regi av forbundet.
AVLSKONFERANSE 23.5.2015, presentasjoner ligger ute her:
http://elghundforbundet.no/2015/06/avlskonferanse-23-5-2015-3/
Evalueringsmøte 10.1.14- Jaktprøveregler for elghund – løshund. Referat fra disse møtene blir
lagt ut på forbundets sine sider.
Annonse for høsten prøver vil bli sendt til Elghunden og komme på trykk i september.
GOD SOMMER !
Bente Rønningen
Referat fra Årsmøte
Årsmøte Bjørnen 6/3-15
Sak 1 Innkalling
Ingen merknader
Sak 2 Saksliste
Ingen merknader
Sak 3 Protokollfører
Finn Sigbjørn Solli
Sak 4 Tellekorps
Henning Ringen og Agnar Elton
Sak 5 Underskrive protokoll Rune Bjørgo og Bjørn Knutsen
Sak 6 Årsmøtedirigent
Bjarne Karlsen
Sak 7 Styrets årsberetning Rune leste opp styrets beretning, ingen merknader
Sak 8 Styrets regnskap med revisjonsrapport
Erik redegjorde for regnskapet. Ingen merknader
Sak 9 Innkomne saker
a. Styrets forslag tilbudsjett. Enstemmig vedtatt.
b. Årsmelding fra Utstillingskomiteen:
Henning Ringen leste opp årsmeldingen fra utstillingskomiteen. Ingen merknader.
c. Årsmelding fra Dressurkomiteen:
Ole Randen leste opp komiteens årsmelding. Ingen merknader.
d. Årsmelding fra jaktprøvekomiteen:
Per Egge leste opp jaktprøvekomiteens årsmelding. Ingen merknader.
e. Saker til RS
Årsmøtet støtter Norske Elghundklubbers forbund om registreringsnekt etter 150
avkom
Årsmøtet støtter forbundstyrets sak om fastsetting av områdeklubbenes
medlemskontingent.
Årsmøtet stemmer med 17 mot 13 stemmer imot forbundstyrets krav om
jaktchampionat før utstillingschampionat blir løst ut
Sak fra Vestoppland til RS 2015
Forslag fra Odd Blegen;
For å bli norsk jaktchampion må hunden ha oppfylt følgende krav
På jaktprøve; 2 ganger 1 pr på en dagers prøve
1 gang 1 pr på todagers prøve
På utstilling; 2 ganger minst very good etter fylte 15 mnd alder og dømt av
forskjellige dommere
Norsk Jaktchampionat kan tas over ett år
Forslaget fra Odd Blegen ble satt opp mot forslaget fra forbundsstyret i møte 3/12-14.
Vestopplands årsmøte vedtok mot 1 stemme forslaget fra Odd Blegen
Sak 10 Valg
Leder: Bente Rønningen 1 år
Sekretær: Per Egge 2 år
Nestleder Rune Nybakke og styremedlemmene Nils Asgeir
Jøranlid og Hans Martin Tronrud ikke på valg
Varamedlemmer:
Nils Ingar Bakken 1 år
Simen Taraldstad 1 år
Valgkomiteen:
Trygve Nybakke (leder)
Morten Skoglund 2 år
Bjørn Nystuen 3 år
Revisorer:
Finn Øksne og Johan Wien
Utsendinger til RS:
Rune Nybakke
Henning Ringen
Bente Rønningen
Per Egge
Protokollen underskrevet av Bjørn Knutsen og Rune Bjørgo
Resultater fra utstillinga 2015
Jämthund
Ring: 2 Dommer: Halmrast, Per Ø.
Juniorklasse Hannhund
0001 Alaberget Dic NO42370/14, E: Pettersbakken, Lasse, Einastranda 882, 2843
Eina O: Tomta Torgrim, 1680 Skjærhalden (N J(L)CH Tuike Salon Wallu - N J(L)CH Alaberget
Bixi)VG1
0006 Boms Heat NO44991/14, E: Bråten, Knut Steinar O: Ringen Henning Og Annika, 2847 Kolbu
(FIUCH FI JCH Raikukorven Napoleon - N UCH N J(L)CH Eimi) VG2
0002 Tyson NO40931/14, E: Geir Granmo, Gaute Granmo, Flåhagveien 33, 2380
Brumunddal O: Bakken, Erik, 2420 Trysil (NORD J(L) CH Gaztor - Loshundens Tt-Akita)VG3
0003 Åsbratens Casper SE13643/2014, E: Holthe, Kenneth, Kolbulinna1239, 2847 Kolbu
O:Sandström, Gunde, Sverige (SE J(LÖ)CH Bäckmyras Trond Iii - SE J(LÖ)CH Sörombäckens
Gamma) G
0004 Tor NO48174/14, E: Tormod Forr, Stian Forr, Rustvegen 372, 2640 Vinstra O:
Lokholt, Lena, 2422 Nybergsund (Sjöstens Villiga Frille - Ria)G
0005 Kjennsbekken's Fd Dennis NO41247/14, E: Stegegjerdet, Roar, Kollshaugen 5,
2825 Gjøvik O: Stenby Ole-Anders, 1925 Blaker (N SE FI J(L)CH Älgskallets Dennis - Kjennsbekken's
Frøya) G
Unghund Klasse Hannhund
0008 Bjønnegjenga's Asterix NO44355/13, E: Torbjørn Aalien, Fredrik Aalien, Eggedal,
3359 Eggedal O: Aalien Stein Tore, 3359 Eggedal (Sandungskalven's Oscar - Kaparvikens Arja) EX1
0007 Ekornligaens Sarek NO40262/13, E: Holen, Svein, Sundflovn 61, 2480 Koppang O: Strand
Tord Holand, 2480 Koppang (SE J(LÖ)CH Sörombäckens Gustav - N J(L)CH Bjønnlosen's Ruska)
VG2
Åpen Klasse Hannhund
0010 Jämt-Spetsen's Storm NO42369/13, E: Solbjør, Hjalmar, Åslendevegen 855, 2825 Gjøvik
O:Rolund Ola, 3511 Hønefoss (N J(L)CH Bjønnhjellen's Cæsar - Jämt-Spetsen's Appi) EX1 CK 2BHK
0009 Hamøjakkens Ilo NO51155/13, E: Handeland, Åge, Stadionveien 15, 3534 Sokna O: Lunde
Alf Jonny Og Jørgen, 2030 Nannestad (Botnebekken's F-Ero - Hamøjakkens Era)EX2
0011 Lars NO45580/13, E: Forr, Stian O: Ågedal, Tommy, 4595 Tingvatn (Lobo - FI
JCH Kortenivan Martta) VG3
Brukshundklasse Hannhund
0015 Ajax NO42233/13, E: Kent Ryden, Klas Jansson, Sandveien 13, 2846 Bøverbru O: Buuer,
Geir, 1912 Enebakk (N UCH NORD J(LÖ)CH SE UCH Botnebekken's A-Ero - Amazingaimée)EX1 CK
CERT 1BHK BIM
0017 FI JCH Puironkorven Jack FI52595/09, E: Roger Engen, Rolf Sletten, 2265 Namnå, 2265
Namnå O: Anttonen, Hannu, Finland (FI JCH Iro - FI UCH FI JCH NORDV-05 Pimu) EX2
0014 Kvitskjæret's Ivan NO48604/10, E: Jellum, Magne O: Breen Torgeir, Cecilie & Kåre, 2164
Skogbygda (N UCH N J(L)CH Casper - FIN JCH Huhtian Manta) EX3
0016 Kallskogen's Asterix NO42050/13, E: Svendsen, Harald, Rådyrvn 12, 1900 Fetsund O:
Svendsen Harald, 1900 Fetsund (SE J(LÖ)CH Sörombäckens Gottfrid - N J(L)CH Haugmyra's
Nikita)EX4
0012 Grom NO50952/12 E: Dalen, Arne Christian O: Dalen, Arne Christian, 1960 Løken (Härkilas
Fio I I - Lundgårdens Menja) G
0013 Ackers Krutrök SE18653/2013, E: Tålesen, Kenneth, Mengsholvegen 75, 2353 Stavsjø O:
Ackerstierna, Stephan, Sverige (NORD J(LÖ)CH NORD UCH Elimon Salon Pomo - Pionharjun
Mimmi) IM
Juniorklasse Tispe
0018 Embla NO43128/14, 578077000219376, E: Før, Espen Solsten, Vestsidevegen 373, 2960
Røn O: Storhaug, Gjermund, 2960 Røn (Haugmyra's Nano - N J(L)CH Gråbeinjakta's Mira) VG1
0019 Asita NO41864/14, E: Sandberg, Trond, Lønnbergvegen 24 B, 2830 Raufoss O: Sandnes,
Morten, 2485 Rendalen (N J(L)CH Jönsesgårdens Tyson - Kaparvikens Ditara) G
0020 Molly Heat NO44993/14, E: Sand, Nils K, Randsfjordsveien 1371, 2866 Enger O: Ringen
Henning Og Annika, 2847 Kolbu (FI UCH FI JCH Raikukorven Napoleon - N UCH N J(L)CH Eimi) IM
0021 H-N Ammi NO36426/14, E: Aas, Ola Børger O: Søgaard, Nils Oskar, 2072 Dal (SE J(LÖ)CH
Karhunkerääjän Nixon - Botnebekken's Hirvi) IM
Unghund Klasse Tispe
0023 Brekkakollens T-N Tara NO43306/13, E: Granheim, Arvid, Flåtåmoveien 139,
2635 Tretten O: Granheim Arvid, 2635 Tretten (FI UCH FI JCH Raikukorven Napoleon - N J(L)CH
Sandungskalven's Tyri) EX1 CK 3BTK
0024 Bjønnegjenga's Alva NO44359/13, E: Stein Tore Aalien, Elisabeth Hamre, Hamre, 3359
Eggedal O: Aalien Stein Tore, 3359 Eggedal (Sandungskalven's Oscar - Kaparvikens Arja) VG2
0022 Hirkjølåsens Atti NO41746/13, E: Stein Olav Tveten, Fredrik Tveten, Stasjonsvn 11, 2743
Harestua O: Kristiansen Marius Kogstad, 2033 Åsgreina (SE UCH SE (LÖ)CH Boråsens Gibson Ackers Äxa) G
Åpen Klasse Tispe
0025 T-O Mira NO37919/13, 15/03/13, E: Bjørgo, Ola, Myrstuveien 5, 3522 Bjoneroa O: Nordby,
Jan Helge, 2636 Øyer (FI JCH Humbakan Osku - N J(L)CH Bjønnhjellen's Taiga) IM
0026 A- Tika NO42237/13,
Brukshundklasse Tispe
E: Buuer, Geir, Skåkaveien 62, 1912 Enebakk O: Buuer,
Geir, 1912 Enebakk (N UCH NORD J(LÖ)CH SE UCH Botnebekken's A-Ero - Amazingaimée) EX1
CK CERT 1BTK BIR
0027 Gampeløken's Akira NO49740/12, E: Biksrud, Per, Tempelseterveien, 3359 Eggedal O:
Biksrud Per, 3359 Eggedal (N UCH NORD J(LÖ)CH SE UCH Botnebekken's A-Ero - N J(L)CH
Botnebekken's Frøken Vinnie) EX2 CK 2BTK
0028 Sandungskalven's Bjønna NO44854/13, E: Velsand, Arne Melvin, Kverndalslinna 34, 2750
Gran O: Nilsen Gunnar H, 2743 Harestua (FI JCH Varpukallion Nestori - NORD J(L)CH N SE UCH
Bjønnhjellen's Lotta) EX3
NEG Tisper
Ring: 2 Dommer: Halmrast, Per Ø.
Juniorklasse Tispe
0030 Ristjernet's Clara 1 NO46084/14, E: Granheim, Arvid, Flåtåmoveien 139,
2635 Tretten O: Engebråten Stein, 2100 Skarnes (N J(L)CH Korvenkiertäjän Ringo - SE N J(L)CH
Høgåsknappens Tuuli) EX1
0031 Hovland's Jerva NO51224/14, E: Røen, Finn O: Røen Finn, 2860 Hov (Balder - Hovland's
Arja) EX2
0032 Klubberkollens Vega NO41811/14,
E: Astrid Holm, Karl-Halvor Skårberg O: Grønseth Jan,
3090 Hof (N UCH N J(L)CH Klosterkollen's Tiko - Skinnemoens Frøya) EX3
0033 Skinnemoens Tinka NO42009/14, E: Harby, Per Ove, Fjellveien 268, 2365 Åsmarka O: Eidal
Leif, 3350 Prestfoss (N J(L)CH N UCH SE J(LÖ)CH SE Nordmolia's Leo - N UCH Skinnemoens Nala)
VG
0035 Hera Av Raudberget NO43586/14, E: Hege Kveum, Ivar Kveum O: Kveum Ivar/ Flatmoen
Ann Kristin, 2670 Otta (N UCH N J(L)CH Sasso - N FI J(L)CH Uutouri Lara) VG
0038 Stella NO47361/14, E: Hagen, Kjell Mo O: Bjørklund, Tore, 2815 Gjøvik (N J(L)CH Stokkelvas
Leik – N J(L)CH Pia) VG
0029 Greniskogens Kaisa NO35470/14, E: Per Chr Greni, Birgit Greni, Perstugutua 61, 2160
Vormsund O: Greni Birgit, Greni Per Chr, 2160 Vormsund (FI N SE J(L)CH Jopesalon Ahti Vindmyras Pia) G
0037 Svartkamplia's Mia NO43200/14,
E: Johan Brandstad, Liv Marit Rindhølen,
Rustvegen 536, 2640 Vinstra O: Brandstad Johan, 2640 Vinstra (INT NORD UCH NORD J(L)CH
Karpaasin Lennu - N J(L)CH Zara) G
0034 Losnabakken's L-L Luna NO33474/14,
E: Kolloen, Håvard, Revlinghagan 35,
2355 Gaupen O: Langset Geir Og Berit, 2635 Tretten (INT NORD UCH NORD J(L)CH Karpaasin
Lennu - Lulu) S
0036 Kaisa NO36157/14, E: Tomter, Bjørn, Gamlevg 96, 2839 Øvre Snertingdal O: Tomter, Tom
Rune, 2815 Gjøvik (NORD J(L)CH Novikan Burre - N J(L)CH Stokkelvas Tina) KIP
Unghund Klasse Tispe
0040 Losnabakken's L-L Lexie NO33479/14, E: Øverby, Morten, Kirkevegen 24, 2335 Stange O:
Langset Geir Og Berit, 2635 Tretten (INT NORD UCH NORD J(L)CH Karpaasin Lennu - Lulu) EX 1
0039 Vindmyras Stella NO46807/13, E: Søgård, Ole Jacob O: Gruehaugen Bent Og Grindvoll
Anita, 2150 Årnes (FI N SE J(L)CH Jopesalon Ahti - N J(L)CH Vindmyras Bella I I) VG2
0041 Varga NO32262/14,
E: Sommerstad, Tormod, Kolbulinna 784, 2847 Kolbu O: Linnerud,
Christopher, 2100 Skarnes (FI N SE J(L)CH Jopesalon Ahti - Vilja) G
0042 Kyttäkylän Ronja FI39689/13, E: Arne Sandin, Per Linnerud O: Korhonen, Matti, Finland (FI
JCH Kinnarin Julli - FI JCH Kalliorannan Pinja) G
Åpen Klasse Tispe
0045 Kolbyjagets Toja NO43160/13, E: Engh, Ole Martin, Rossgutua 52, 2848 Skreia O: Nilsen
Martin Rogstad, 2067 Jessheim (INT NORD UCH NORD J(L)CH Karpaasin Lennu - FI JCH FI UCH
HEW-11 Nokotin Linka) G
0043 Oftefjell's Ta-A Klara NO30912/14,
E: Kristiansen, Kjell, Toppveien 2, 3514 Hønefoss O:
Andersen Ole Anders, 3830 Ulefoss (NORD J(L)CH N UCH NV-13 Gustav - N J(L)CH Annie) S
0044 Pia NO36870/11, E: Slåttsveen, Lars, Gryevegen 50, 2822 Bybrua O: Andersgaard, Bjørn,
2830 Raufoss (Truls - Älg Ols Ronja) KIP
Brukshundklasse Tispe
0046 Skinnemoens Bianca NO36534/13, E: Oraug, Steinar O: Eidal Leif, 3350 Prestfoss (N UCH
N J(L)CH Sasso - INT N UCH Skinnemoens Katla) EX1 CK CERT 1BTK
0047 Vida NO39648/13, E: Brenden, Jan Erik, Nedre Kolstadrovegen 26, 2630 Ringebu O:
Valebjørg, Kristine, 2634 Fåvang (INT NORD UCH NORD J(L)CH Karpaasin Lennu - N J(L)CH
A.F.Elgkronas Tara) EX2
0052 Dk-Estelle NO35688/13, 29/01/13, E: Navelsaker, Lars M, Hærrabakken 2, 2653 Vestre
Gausdal O: Dahle, Jostein/ Dahle, Hilde Merete, 7660 Vuku (N J(L)CH Kiva - Diana) EX3
0053 Tara Av Kvernenget NO40738/11, E: Grøndahl, Ivar, Chausseen 737, 2340 Løten O: Horten
Ove, 2510 Tylldalen (NORD J(L)CH Nordhuelia's Uno - N J(L)CH Vamyras I-Sury) EX4
0048 Roxy NO44149/12, E: Rotegård, Tor Egil, Tunhovd, 3544 Tunhovd O: Vikan, Odd Gunnar,
3632 Uvdal (Losnabakken's T-V Siko - Tella Av Gausbu) EX
0049 Flåtvikas Frøya NO32489/11, E: Kjuus, Anders, Folvell, Nedre Hagaveg 363, 2150 Årnes O:
Herset, Per, 2411 Elverum (N FIN J(L)CH Storm - Flåtvikas Raska) VG
0051 Vilma NO32261/14, E: Skaarer, Andreas O: Linnerud, Christopher, 2100 Skarnes (FI N SE
J(L)CH Jopesalon Ahti - Vilja) G
0050 Stokkelvas Kasi NO40232/11, 15/02/11, Grå E: Lilleengen, Børre Mathias, Else Lilleengen,
Foslien Nedre, 2843 Eina O: Engen Per Trygve & Arve, 2836 Biri (NORD J(L)CH Novikan Burre - N
J(L)CH Stella) IM
Championklasse Tispe
0054 N UCH N J(B)CH NV-13 Opsahlåsens Nala NO35840/12, E: Brøtmo, Kåre,
Nøtåsvegen 47, 2415 Heradsbygd O: Brøtmo Kåre, 2415 Heradsbygd (N UCH N J(B)CH Balder Av
Tallo – N J(B)CH Smalmyras T-R Silva) EX1 CK 1BTK BIM
Norsk Elghund Grå
Ring: 1 Dommer: Frostad, Rolf
Juniorklasse Hannhund
0073 Sivert NO36154/14, E: Haugom, Tormod, Snertingdalsvn 1242, 2838 Snertingdal O: Tomter,
Tom Rune, 2815 Gjøvik (NORD J(L)CH Novikan Burre - N J(L)CH Stokkelvas Tina) EX1
0066 Faitass NO36156/14, 15/02/14, Grå E: Fossmo, Per Kristian, Moheimsflata 2, 2634 Fåvang
O: Tomter, Tom Rune, 2815 Gjøvik (NORD J(L)CH Novikan Burre - N J(L)CH Stokkelvas Tina) EX2
0060 Marco NO36153/14, E: Dokken, Rune, Kjorstadbakken 25, 2647 Sør-Fron O:
Tomter, Tom Rune, 2815 Gjøvik (NORD J(L)CH Novikan Burre - N J(L)CH Stokkelvas Tina) VG3
0072 Uksmyras Ask NO42500/14, E: Holen, Per Arne O: Holen Per Arne, 2642 Kvam (N SE UCH
NORD J(L)CH Vamyras M-D Lukas - N J(L)CH Reisa) VG4
0056 Jokioksan Ailo FI29524/14,
E: Viker, Sigurd, Krukhaugvn 73, Kleva Gård, 2635 Tretten O:
Erkkilä, Kristina, Finland (INT NORD UCH SE FI J(LÖ)CH Lehtikankaan Niki - FI JCH Jokioksan
Kaisa) VG
0057 Ragg NO44855/14, E: Norum, Rune O: Sunde, Solbjørg, 2582 Grimsbu (Greniskogens Bingo
- Vestgrendas Frøya) VG
0064 L H Odin NO57469/13,
E: Bekkelien, Kenneth O: Heggom, Jon Erik, 2950 Skammestein (N
J(L)CH Losnabakken's M-B Cesar - Grytosens Tixi) VG
0067 Rappo NO32802/14, E: Lien, Vegar Bekken O: Rye, Aud Lillian Holøien, 2540 Tolga (Odin Storvollia's Embla) VG
0058 Rambo NO40195/14, E: Volden, Nils Petter O: Solberg, Audun, 1816 Skiptvet (N J(L)CH
Högvaktens Ili - Sandungskalven's Jenni) G
0059 Petter NO42645/14, E: Bjørn Nystuen, Jorunn Nystuen, Vestsideveien 49, 2860 Hov O:
Dullum, Jim Are Skjerve, 7510 Skatval (N J(L)CH Kiva - N J(L)CH Trolljentemyra's Hera) G
0061 Milo NO38500/14,
E: Kværn, Pål, Fjordlinna 261, 2760 Brandbu O: Kvisle, Lars
Andreas, 2500 Tynset (A.F.Elgkronas Gregor - Tussi) G
0063 Losnabakken's L-L Storm NO44137/14, E: Hennum, Lars Erik,
Finnemarksveien 24, 3405 Lier O: Langset Geir Og Berit, 2635 Tretten (INT NORD UCH NORD
J(L)CH Karpaasin Lennu - N J(L)CH V-H Luna) G
0065 Fant NO47393/14, E: Grefsrud, Lage, Einavegen 1523, 2843 Eina O: Dyste, John Olav, 2847
Kolbu (Tass - Pila) G
0068 Ld-Dario NO34551/14,
E: Jensvoll, Dag, Rustenvegen 203, 2608 Lillehammer O: Dahle,
Jostein, 7660 Vuku (N SE UCH NORD J(L)CH Vamyras M-D Lukas -Diana) G
0069 Vindmyras Karhu NO45387/14, E: Henriksen, Sandra O: Gruehaugen Bent Og Grindvoll
Anita, 2150 Årnes (FI N SE J(L)CH Jopesalon Ahti - Vindmyras Sunniva) G
0070 Gillerhaugen's Nero NO46262/14, E: Slåttsveen, Sverre, Brusveenga 8, 2847 Kolbu O:
Lilleengen Børre Mathias, 2843 Eina (N J(L)CH Gillerhaugen's Ludo - Stokkelvas Kasi) G
0074 Gillerhaugen's Rex NO46260/14, E: Jørstad, Olav, Nysethbakken 9, 2830 Raufoss O:
Lilleengen Børre Mathias, 2843 Eina (N J(L)CH Gillerhaugen's Ludo - Stokkelvas Kasi) G
0075 Gillerhaugen's Storm NO46259/14, E: Børre Mathias Lilleengen, Else Karin Sagen
Lilleengen, Foslien Nedre, 2843 Eina O: Lilleengen Børre Mathias, 2843 Eina (N J(L)CH
Gillerhaugen's Ludo – Stokkelvas Kasi) G
0071 Rex NO36155/14, E: Furuseth, Harry, Langengveien 72, 2870 Dokka O:
Tomter, Tom Rune, 2815 Gjøvik (NORD J(L)CH Novikan Burre - N J(L)CH Stokkelvas Tina) S
0062 Greniskogens Krøll NO35465/14, E: Holm, Leif Erling, Steinsjøveien 8, 2090 Hurdal O: Greni
Birgit, Greni Per Chr, 2160 Vormsund (FI N SE J(L)CH Jopesalon Ahti - Vindmyras Pia) IM
0055 Uksmyras Rapp NO42501/14, E: Holen, Per Arne O: Holen Per Arne, 2642
Kvam (N SE UCH NORD J(L)CH Vamyras M-D Lukas - N J(L)CH Reisa) IM
Unghund Klasse Hannhund
0078 A.F.Elgkronas Yme NO44514/13, E: Veskje, Trond, Elgfaret 26, 2647 Sør-Fron O: Fossmo
Arne, 2630 Ringebu (N SE UCH NORD J(L)CH Vamyras M-D Lukas - NORD J(L)CH Tekla) EX1
0081 Elgsporet's Storm NO46298/13, 578077000220527, 10/05/13, E: Johan Venger, Mayliss
Bergum O: Bang Trond, 2740 Roa (N J(L)CH Høiberget's Boss - N J(L)CH Nille Av Lomesli) VG2
0076 Bello NO32803/14, E: Lagmandsveen, Kjetil, Brumundvn 180, 2380 Brumunddal O: Rye, Aud
Lillian Holøien, 2540 Tolga (Odin - Storvollia's Embla) G
0082 Heiko NO46601/13, E: Moen, Odd Gunnar, Smedsrudveien 37, 1940 Bjørkelangen O: Moen,
Odd Gunnar, 1940 Bjørkelangen (Högdalens Kvikk - Jaga) G
0079 Balder NO46602/13, E: Moen, Odd Gunnar, Smedsrudveien 37, 1940 Bjørkelangen O: Moen,
Odd Gunnar, 1940 Bjørkelangen (Högdalens Kvikk - Jaga) S
0080 Boss NO50532/13, E: Bekkeli, Bent Morten, Vestsidevegen 1018, Brård, 2162 Brårud O:
Kvåle, Tony Hageberg, 2160 Vormsund (Jaffa - Kvitskjæret's Nala) S
0083 Losnabakken's E-U Ask Campus Fjøla NO33480/14, 578097809188222, 19/12/13, Grå E:
Holt, Morten, Klinkerbergveien 23, 2860 Hov O: Langset Geir Og Berit, 2635 Tretten (NORD J(L)CH
Nordhuelia's Uno - INT FI EE UCH NORD J(L)CH Jokioksan Elsa) KIP
0077 Gitlesteins Kasper NO46045/13,
E: Hansen, Eigil, Saksumdalsveien 1112, 2608
Lillehammer O: Omestad Arild Og Gunn Veronica, 4580 Lyngdal (N UCH N J(L)CH Skinnemoens
Bjønn – Pajulan Tuuli) IM
Åpen Klasse Hannhund
0086 Uksmyras Burre NO57670/12, E: Gjefsen, Arvid, Tarudvegen 116, 2651 Østre Gausdal O:
Holen Per Arne, 2642 Kvam (N SE UCH NORD J(L)CH Vamyras M-D Lukas - N J(L)CH Lilli) EX1
0084 Losnabakken's T-K Olsen NO48352/12, E: Furuseth, Rune Naverud O: Langset Geir Og
Berit, 2635 Tretten (FI UCH FI JCH Korvenkiertäjän Konsta - Tikka Av Jeskefjell) S
0085 Losnabakken's T-L Reku NO35743/13, E: Levernæs, Thore, Øvergjøvik 90, 2881 Aust-Torpa
O: Langset Geir Og Berit, 2635 Tretten (INT NORD UCH NORD J(L)CH Karpaasin Lennu - INT FIN
DK UCH SV-08 DKV-11 Rullikan Rn Tindra) S
Brukshundklasse Hannhund
0087 Bamse NO30504/09, E: Flåseth, Tom O: Trøen, John, 7380 Ålen (INT N UCH N J(B)CH N
J(L)CH Fenris - N J(B)CH NMEB08 Smalmyras Td-Tyri) EX1 CK CERT 1BHK BIR
0088 Veikulåsens Hermann NO41692/11, E: Ola Bergheim, Tomas Kolden, Tomas Kolden,
Skoglundlia 23, 2818 Gjøvik O: Skiaker Leif Og Liv, 2690 Skjåk (INT NORD UCH SE FI J(LÖ)CH
Lehtikankaan Niki - FIN JCH N J(L)CH Jenna) EX2
0092 Varg Suul NO34215/14, E: Jutulrud, Tore, Einastranda 185, 2843 Eina O: Aaslund Johannes,
2850 Lena (Max - A.F.Elgkronas Sara) VG3
0090 N J(L)CH Dl-Messi NO35098/12, E: Torgeir Nordlien, Stian Nordlien, Rødumsbygdveien 210,
2652 Svingvoll O: Dahle, Jostein/ Dahle, Hilde Merete, 7660 Vuku (N SE UCH NORD J(L)CH
Vamyras M-D Lukas - Diana) G
0091 Språngsdalens Bamse SE29365/2011, E: Tronrud, Hans Martin, Gamleveien 17, 2879
Odnes O: Vindstad, Wenche, Sverige (INT N SE UCH NV-08 NORD J(L)CH A.F.Elgkronas Bamse Hållvallens Fura) G
0094 Pelle NO38003/11, E: Kroken, Stein Ove O: Kvannefoss, Steinar, 3540 Nesbyen (NORD
J(L)CH Novikan Burre - N J(L)CH Høgåsknappens Leika) G
0089 Garm NO45732/13, E: Frøydis Leonardsen, Pål Leonardsen, Øvre Veg 210, 2836 Biri O:
Tomter, Tom Rune, 2815 Gjøvik (N SE J(L)CH Høgåsknappens Rambo - N J(L)CH Stokkelvas Tina)
S
0095 Aro NO50533/13, E: Kvåle, Tony Hageberg, Aurbergmoen 178, 2160 Vormsund O: Kvåle,
Tony Hageberg, 2160 Vormsund (Jaffa - Kvitskjæret's Nala) S
0093 Oftefjell's Ull NO30907/14,
E: Pedersen, Odd, Haugkollen 5, 3514 Hønefoss O: Andersen
Ole Anders, 3830 Ulefoss (NORD J(L)CH N UCH NV-13 Gustav - N J(L)CH Annie) KIP
0096 Fjellskogen's Los Bernard NO52794/11, 21/05/11, Grå E: Rune Bjørgo, Sissel Moshagen
Bjørgo O: Vole Christian Og Jørgen, 2686 Lom (NORD JCH NMEL-10 Bamse - NV-07 Reina) KIP
Norsk Elghund Sort
Ring: 2 Dommer: Halmrast, Per Ø.
Juniorklasse Hannhund
0097 Brage NO40245/14, E: Randi Kaurstad, Morten Kaurstad, Kongsv. 8, 2634 Fåvang O: Midtflå,
Nann-May Kregnes Og Morten, 7234 Ler (Birk Av Bjønnsteg - N J(B)CH N UCH Tinka) VG1
Brukshundklasse Hannhund
0098 Staut Av Harvehaugen NO58427/12, E: Hemsing, Lars Østbye, Åsvangvegen 13 B, 2975
Vang I Valdres O: Høyvik Sverre Og Lisbet, 2966 Slidre (N UCH Frolingens Ask - N INT UCH
NORDV-06 NV-07 Maija Av Harvehaugen) EX1 CK CERT 1BHK BIR BIS
0099 Tico NO33317/13, E: Dalseg, Johan O: Hustveit, Frank Gunnar, 5583 Vikedal (N J(B)CH
Prins Av Harvehaugen - A-Tanja) EX2
Åpen Klasse Tispe
0100 Vossasvarten's C' Bamsi NO37201/13, E: Johansen, Idar O: Rogne Jarle,
5700 Voss (INT N UCH N J(B)CH Svart Hunden's Falder - N J(B)CH Kullskogens Frida) EX1
Brukshundklasse Tispe
0101 Frolingens Luna NO34886/13, E: Ringen, Rune Buan O: Flatås Arve, 7609
Levanger (N UCH N JCH Bøvrafallets Legolas - INT N UCH N J(B)CH NV-10 Frolingens Saara) EX1
CK CERT 1BTK BIM
Vestsibirsk Laika
Ring: 2 Dommer: Halmrast, Per Ø.
Åpen Klasse Hannhund
0102 Frost NO31241/13, E: Jon Petter Bergsrud, Ylva Maria Österström O: Bergsrud, Jon Petter,
2750 Gran (FI UCH Ice - Boyka) EX1
Åpen Klasse Tispe
0103 Raisa NO31245/13, E: Storbråten, Kjetil O: Bergsrud, Jon Petter, 2750 Gran (FIUCH Ice Boyka) VG1
Avsender:
Vestoppland Elghundklubb
Gjøviklinna 1641
2862 Fluberg
Jaktprøver og dressur 2015
Jaktprøvekomiteen består av
Leder: Per Egge Medlemmer: Olav Jørstad, Børre Mathias Lilleengen, Finn Øksne, Agnar Elton, Rune
Nybakke og Henning Ringen.
Blodspor bevegelig: 15/6-15/9. Påmeldingsfrist 10/09. Avgift 400.-Påmelding til Agnar Elton,
Brurudsvea 57, 2870 Dokka, tel. 93088225.
Ferskspor: 20/7-10/12.Påmeldingsfrist 5/12, avgift 300.-.Påmelding Agnar Elton.
Elgsporprøve: 20/7-20/12.
Blodspor samlet: Torpa skt. hus 16/8. Påmeldingsfrist 8/8.Avgift 400.- Påmelding til Bjørn
Rustestuen, Lysvoldvn 76,2870 Dokka, tlf. 90568446.
2 dagers samlet: 6. og 7/11. Påmeldingsfrist 1.11.15. Avgift 1200.-. Påmelding sendes til:
[email protected] tlf 41256205
Hovedkvarter for prøven er Sportsfiskerhytta på Skumsjøen.
1 dags samlet: 7/11, Avgift 700.-.Påmeldingsfrist:1/11. Påmelding sendes til: [email protected]
1 dags separat : 1/11-20/12,Påmeldingsavgift 700.- Påmeldingsfrist 10/12-15
Påmelding sendes til Bente Rønningen, Skybergveien 229, 2825 Gjøvik.
[email protected]
Klubbmesterskap: 1 start gjelder, 1 dags samlet eller separat. Påmeldingsfrist 15/11.
Prøven må gås i løpet av november måned. Kun for medlemmer i VEHK.
Alle påmeldinger skal være på godkjent påmeldings-skjema enten pr post eller epost.
Kontonr. for alle prøver er 2050.04.32870.
Dressurkomiteen
Kontaktperson for Dokka/Land distriktet er Bjørn Rustestuen tlf. 90568446 og Ole Randen tlf.
48026551
Kontaktperson for Gjøvik/Toten er Børre M. Lilleengen tlf. 92800317
Avgift medlem kr 200, retest kr 100.
Avgift ikke medlem kr 300, retest 150.