Last ned CX Stafettloggen produktblad

Bedre tverrfaglig innsats
CX Stafettloggen setter barnets utvikling og
foreldrenes medvirkning i sentrum.
Samhandling
• Enklere samhandling med foreldre, barnet og faggrupper i
kommunens tjenestesystem.
• Koordinerer innsats til barn og familier med behov for bistand fra
kommunens tjenestesystem.
• God kommunikasjon mellom den profesjonelle og foreldrene/barnet.
• God kommunikasjon på tvers av faggrupper.
Prosess
• Tidlig innsats og god oppfølging for barn og foreldre.
• Sikrer fokus og oppfølging over tid.
• Hindrer oppfølgingsbrudd ved overganger - for eksempel fra
barnehage til skole.
• Gir oversikt over kommunens arbeidsmåter og tilgjengelige ressurser.
Dokumentasjon
Personvern og
sikker lagring
Web-basert
Sikker pålogging
www.conexus.no
Dokumentasjon av
• innsats for barn med behov for tidlig innsats
• tiltak og evaluering for dokumentasjon av IUP/IOP-arbeid
• tiltak og evaluering av tiltak
• ansvarlige tjenester som er involvert i arbeidet
• tid for innsats og tidsfrister
• møter og møtereferat
• Prosesslogikken ivaretar og sikrer barnets rett til personvern.
• Lagring av data skjer separat for hver dataeier – kryptert og låst.
• Sikkerhetskopi lagres på separat geografisk lokasjon.
All relevant info er samlet på ett sted, tilgjengelig på PC og nettbrett.
Brukervennlig pålogging med høyeste
sikkerhetsnivå (nivå 4).
Conexus AS, Grønland 32 B, 3045 Drammen
Tlf.: 02182 | [email protected] | www.conexus.no