MÅNEDSPLAN HANEBORG SFO september 2015

Navn: ……………………………………………..
MÅNEDSPLAN HANEBORG SFO september 2015
Uke
Mandag
36
37
38
39
40
07.
14.
21.
Frie aktiviteter
Frie aktiviteter
Frie aktiviteter
Tirsdag
Onsdag
01. Tirsdagsklubben
(gruppe 2) – skogtur
02. Lesestund for 1. og
2. klasse.
Frie aktiviteter for
3. og 4. klasse
09. Lesestund for 1. og
2. klasse.
Frie aktiviteter for
3. og 4. klasse
16. Lesestund for 1. og
2. klasse.
Frie aktiviteter for
3. og 4. klasse
23. Lesestund for 1. og
2. klasse.
Frie aktiviteter for
3. og 4. klasse
08. Tirsdagsklubben
(gruppe 1) – skogtur
15. Tirsdagsklubben
(gruppe 2) – ballspill
22. Tirsdagsklubben
(gruppe 1) - ballspill
Torsdag
Fredag
03. Frie aktiviteter
04. Tur til grillhytta
10. Frie aktiviteter
11. Lesestund 3. klasse.
Garn-aktivitet
17. Frie aktiviteter
18. Lesestund 3. klasse.
Garn-aktivitet
24. Frie aktiviteter
25. Bursdag
september-barn.
Garn-aktivitet
Plan for høstferien kommer senere.
Velkommen til et nytt SFO-år!
Skolen har nettopp startet og vi har brukt de første ukene til å bli kjent med hverandre. Derfor har vi foreløpig ikke lagt opp til så mange
aktiviteter. Ca. 75% av barna var på SFO før skolestart Nå er også hele personalet på plass.
Tirsdagsklubben
Dette året har vi valgt å slå 3. og 4. klasse sammen og dele gruppa i to. Vi har allerede hatt felles planleggingsmøte med påfølgende
fotballkamp, og den planlagte skogturen ble byttet ut med data på grunn av dårlig vær.
Snu arket
Navn: ……………………………………………..
Gruppe 1: Nathali – Cedric – Aleksander – William – Anders – Elvira – Malin – Anna.
Gruppe 2: Klara – Lucas – Nikolai – Ida Marie – Katrine – Tiril – Ingerbjørg.
Oversikt over aktivitetene vil fremgå av månedsplanen, og det vil også henge oppslag på SFO. Dersom det skulle bli endringer i programmet,
skal vi forsøke å gi beskjed. Vi ber dere hjelpe barna slik at de har nødvendig utstyr (klær etc.) med til aktivitetene. Vi har også snakket om at
alle må delta, selv om aktiviteten ikke er like morsom for alle. For å få tid nok til måltid + aktivitet bør barna bør være på SFO til kl. 16.30.
Arne Daniel og Bente vil ha ansvar for tirsdagsklubben.
Ekstratøy: Vi oppfordrer dere til å fylle kurvene med ekstratøy. Fint om barna kan ha innesko også. ALLE KLÆR OG FOTTØY MÅ MERKES MED
NAVN!
Månedsplan på mail: Gi beskjed til fagansvarlig dersom dre ønsker å motta månedsplanen på mail.
Hjemreise: Vi minner om at de som henter barn skal gi tydelig beskjed til en i personalet.
Bursdagsfeiring: Vi markerer bursdag én gang pr. måned ved å synge bursdagssang og spise is. I september vil det være fredag 25.
Forming: Garn vil være tema for formingsaktiviteten på fredager i september. 1. og 2. klassingene kan delta før mat, 3. og 4. klassingene etter
mat.
Tur til grillhytta: Fredag 4. skal vi på tur til grillhytta i Kalvehagan. Vi skal gå kl. 13.00 og vil være tilbake senest kl. 16. Husk langstøvler og
passende klær!
Høstferien: Skjema for høstferien uke 40 deles ut i disse dager. Husk påmeldingsfristen! Eget program følger senere.
Snu arket