Hvordan komme i gang med leverandøraktivering ved bruk av

Hvordan komme i gang med
leverandøraktivering ved bruk
av EHF/aksesspunkt
PANELET BESTÅR AV:
Asgeir Eliassen, Visma
Per Inge Rygg, Amesto
Arvid Tjomsland, Ortomedic
André Hoddevik, Difi, og
Olav Kristiansen, Difi, som
ordstyrer
INFRASTRUKTUR
Oppdragsgiver
Informer leverandørene
dine – still krav!
Leverandør
Oppdaterte krav og kontraktsvilkår
V.3 samhandlingsavtale
Unit 4
Visma
Oracle
SAP
Basware
eOrder
ELMA
Ehandelsplattformen
eLeveranse
PEPPOLbasert
meldingsformidling
Aksesspunkt
Direktoratet for forvaltning og IKT
Ordresystem