Influensa og gravide - Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensavaksinasjon
Kvinne gravid i uke 38 kommer til kontroll hos jordmor på
helsestasjonen første uke i oktober. Bør jordmor anbefale at
hun vaksinerer seg mot sesonginfluensa?
• Nei, det er ikke sannsynlig at influensaen kommer
så tidlig at hun får influensa mens hun er gravid.
• Nei, gravide skal ikke ha influensavaksine så nær
fødsel
• Ja, hun bør vaksineres nå for å beskytte den
nyfødte babyen mot smitte (både overføring av
antistoffer og indirekte beskyttelse).
• Nei, fordi vaksinen kan gi henne influensa.
BEGRUNNELSE
• Gravide i 2. og 3. trimester har økt risiko for
alvorlig influensa
• Kvinner som nettopp har født har også høyere
risiko for alvorlig influensa
• Spebarn har høyere risiko for alvorlig influensa,
men barn under 6 måneder kan ikke få vaksine
En pasient med type 1 diabetes har time hos lege 1. oktober. Hun
har pleid å få sesonginfluensvaksine årlig, men spør nå om dette
er aktuelt i år, siden hun er gravid i uke 8.
• Hun er gravid og skal derfor ikke ha vaksine denne
sesongen. Sats på andre smitteverntiltak for å unngå
sykdom.
• Gi tilbud om vaksine med én gang, da hun både er
gravid og har en tilleggsrisiko for alvorlig influensa.
• Hun bør vaksineres da hun både er gravid og har
diabetes, men hun kan vente til begynnelsen av
november.
BEGRUNNELSE
• Influensasesongen starter sjelden før desember, og risikoen
for å vaksinere for sent vil være liten selv om man venter til
begynnelsen av november
• Dersom man venter, vil antistoffnivåene holde seg høye
lengre ut i sesongen, og hun vil ha bedre beskyttelse når
hun trenger det mest
• MEN: Dersom man ikke er sikker på at pasienten er innom
legen igjen i november, bør man tilby vaksine ved denne
konsultasjonen
Overvåkning av influensalignende sykdom
uke 40 til uke 20
Figur 1: Andel av pasienter som var til legekonsultasjon og som fikk
diagnosen influensa. Fra Influensaovervåking, Uke 20 2014-15 Ukerapporter influensa