Vil du annonsere i Revisor informerer? Annonsefrister og

2015
Vil du annonsere i Revisor informerer?
03>2014
Revisor informerer er et lettlest temablad innen skatt, avgift, selskapsrett, regnskap,
arbeidsmiljø og personlig økonomi. Hovedmålgruppen er eiere og ledere i små og
mellomstore bedrifter, men bladet kan også være av interesse for ledere og
styre­medlemmer i store bedrifter.
Nesten slutt på snoking
i skattelistene
Bladet benyttes av revisjonsselskaper mot klienter/kunder.
Alle medlemmer i Revisorforeningen får også et eksemplar av bladet.
Side 4
790 gebyrer – så langt:
Mange feil i personallistene
Side 12
Større valgfrihet med fripoliser
Revisor informerer kommer ut fire ganger årlig og har et opplag på ca. 20 000.
Side 16
Slik utarbeider du en god
kontantstrømoppstilling Side 27
Utgitt av
DnR Kompetanse AS
Postboks 2914 Solli,
N – 0230 OSLO
Besøksadresse:
Henrik Ibsens gate 100,
0255 Oslo
Tlf.: 23 36 52 00
Faks: 23 36 52 02
revisorforeningen.no
Annonser
Lillen Meinich Jacobsen
Annonsekonsulent
Tlf.: 22 49 49 90
E-post: [email protected]
Ved å annonsere i Revisor informerer når du frem til både større og mindre
­virksomheter som bruker revisor. Mangfoldet er stort.
Annonsefrister og utgivelsesdatoer for 2015
Utgave
Bestillingsfrist
Materiellfrist
Utgivelsesdato
Nr. 1 – Mars
Torsdag 29. januar
Torsdag 5. februar
Onsdag 4. mars
Nr. 2 – Juni
Torsdag 30. april
Torsdag 7. mai
Fredag 5. juni
Nr. 3 – Oktober
Tirsdag 1. september
Tirsdag 8. september
Fredag 2. oktober
Nr. 4 – Desember
Torsdag 29. oktober
Torsdag 5. november
Tirsdag 8. desember
Format
Størrelse
4 farger
1/1 side – utfallende
210 mm x 297 mm
19 500,–
Annonseformater og priser
1/1 side
170 mm x 246 mm
19 500,–
1/2 side
Liggende
170 mm x 120 mm
14 000,–
1/3 side
Stående
52,5 mm x 246 mm
11 000,–
1/4 side
Liggende
170 mm x 65 mm
Alle priser ekskl. mva.
9 500,–
Utgitt av
DnR Kompetanse AS
Postboks 2914 Solli
N – 0230 OSLO
Besøksadresse: Henrik Ibsensgate 100, 0255 Oslo
Tlf.: 23 36 52 00
Faks: 23 36 52 02
revisorforeningen.no
Om bladet
Revisor informerer er et informativt og lettlest blad
innen skatt, avgift, selskapsrett, regnskap, arbeidsmiljø
og personlig økonomi. 4 utgaver pr. år.
Målgruppe
Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og
deres eiere og ansatte.
Redaksjon
03>2014
Redaktør Alf Asklund
Tlf.: 40 20 43 10
[email protected]
Abonnement 2015
Bestilling av abonnement gjøres via våre internettsider
revisorforeningen.no.
Nesten slutt på snoking
i skattelistene
Side 4
790 gebyrer – så langt:
Mange feil i personallistene
Side 12
Større valgfrihet med fripoliser
Slik utarbeider du en god
kontantstrømoppstilling Side 27
Årsabonnement medlemmer i DnR:
Årsabonnement ikke-medlemmer:
Studenter:
Løssalgspris:
kr160,–
kr240,–
kr90,–
kr70,–
Side 16
Abonnementet anses løpende til oppsigelse.
Oppsigelse av kommende års abonnement må foretas
innen utgangen av desember.
For spørsmål vedrørende abonnement, kontakt
forlagssekretær Irene Ronde, tlf.: 23 36 52 41 eller
[email protected]
Utgivelsesplan 2015
Utgivelse nr.
Planlagt utgivelse
Nr. 1 – Mars
Onsdag 4. mars
Nr. 2 – Juni
Fredag 5. juni
Nr. 3 – Oktober
Fredag 2. oktober
Nr. 4 – Desember
Tirsdag 8. desember