Nuffeblade - Bikkjehaugen

/ FRA LESERNE
/ FRA LESERNE
gå fire år før tanken om oppdrett dukket
opp. Da hadde de også anskaffet seg et
par flotte tisper, Schimos Fun and Play og
senere Schimos Lissy Myiakee.
_For en tispe Lissy Myiakee var. Hun var
som en løvinne. Hun var dronning her,
minnes Randi.
Det er ikke mange helgene i året
Randi og Ole Nygård ikke er på
hundeutstilling, enten i inn- eller
utland. Når det nærmer seg helg
lastes den store bobilen med mat,
utstillingsklær og hunder.
Hverken Randi eller Ole er noen ungfoler
lenger, og de fleste i deres alder ville nok
foretrekke godstolen og gullrekka en
fredag kveld, men ikke disse to. Interessen
for hund er altoppslukende
og de fleste
fredagskvelder tilbringes på campingplasser
og går med til klipping, kamming og føning
av hunder - og ikke bare deres egne. Randi
16
nr 4/2013
hjelper mer en gjerne andre hundeeiere
med pelsstell før en utstilling.
Randi og Ole Nygård er en av landets
største, om Ikke de største, oppdrettere
av Newfoundlandshund.
De avler fram et
tjuetalls valper i året, som selges både i inn
og utland.
Men hvordan fikk du denne store
interessen for Newfoundlandshunden?
_Det var nokså tilfeldig. Min eldste datter
kom hjem med kjæresten sin og han hadde
med seg et flott eksemplar av rasen. Den
yngste datteren vår ble umiddelbart storm-
forelsket i den staselige hunden, og vi lot
oss overtalte til å la henne kjøpe en valp.
Vi begynte å lete i valpelisten og valget falt
på kennel Ransa i Bergen. Der hadde de en
hannvalp igjen og slik kom Fjørre, vår første
newfoundlandshund
til gards.
Så gikk det som det ofte gjør når ungene
maser seg til et kjæledyr, mor og far må
ta over når interessen for gutter og mer
spennende ting i livet til en tenåringsjente
dukker opp.
Randi og Ole meldte Fjørre på utstilling og
gleden var stor da han vant. Dermed var
det gjort, gnisten var tent. Men det skulle
Men det var Amandus Bamsegutt som ble
Bikkjehaugens start på oppdrett. Han ble
født i 1999 og var fra et kull der bare to
overlevde.
_ Det var et mareritt, der valper skrek og
døde på løpende bånd. Aldri mer valper, sa
jeg. Her skal det bare være hannhunder så feil jeg tok, sier Randi og ler.
Amandus ble solgt fordi den var en overtegnet hvit og sort og Randi ble fortalt av
mer erfarne utstillere at han aldri kom til å
bli en utstillingshund. Så feil tok de.
_ Så skjedde det at jeg fikk høre at Amandus ikke hadde det bra, så jeg reiste og
hentet han hjem igjen. Han var en stor
showhund, men også en umulius. Det var
som å ha et barn med lærevansker i hus.
Men umulius eller ikke. Han ble starten på
eventyret. Amandus Bamsegutt, stor og
flott, vant det meste som var å vinne og ble
internasjonal champion bare fire år gammel.
Han ble elleve år og døde høsten 20 IO.
Utstillinger er stor del av livet til Randi og
Ola. På de mange reisene rundt i Europa
kom de i kontakt med de store oppdretterne. Randi visste at skulle de lykkes med
oppdrett måtte de gå for det beste. Så på
utenlandsturene
var det ikke bare å stille
egne hunder som var viktig, men også se
hva som fantes av avlsmateriale og hun
forelsket seg i de ungarske linjene.
De kom i kontakt med Siklosi Bela som har
Skippers Kennel. Hit dro de med Schimos
Lissy Myiakee for å pare henne med en av
Siklosi Belas hunder.
17
nr 4/2013
/ FRA LESERNE
_ Betenkeligheten var at hun hadde sterk
grad av HD, men hun var så godt konstruert at hun hadde aldri noen plager av det.
Resultatet ble så bra at det etter hvert
har blitt mange turer Ungarn og Skippers
kennel.
_ Når det gjelder avlsplanlegging, så er
jeg flinkest til å se på typelikhet. Bruker
stamtavlen for å se om det kan passe, men
typelikhet er det viktigste for meg. Til nå
har jeg stort sett lykkes med det.
Når Randi skal beskrive Newfoundlandsrasen blir hun nesten andektig.
_ Det er en herlig rase. Ypperlig familiehund. Jeg bruker si at enhver familie
skulle hatt en nuffe. Den er en buffer for
frustrasjon og virvar. Med sin stoiske ro lar
den seg ikke affektere om det stormer litt
omkring den.
/ FRA LESERNE
Gjennom mange år med oppdrett har Randi
og Ole lært å se hele hunden under ett når
det gjelder avl og ikke fokusere bare på
enkelte defekter.
En hund kan få, som alle levende vesener,
alle slags sykdommer. Men det blir feil å
sykeliggjøre en rase fordi om den kan være
utsatt for å få for eksempel HD. De aller
fleste lever godt med sin grad av H D, men
klart det skjer at noen ikke gjør det, sier
Randi.
_ Pregingen fra de første ukene her er viktig. Siden vi driver en stor flokk, så er det
særdeles viktig at valpene ikke er gamle før
de får være sammen med resten av flokken.
Når valpekjøperne kommer på besøk gjør
de store øyne når de ser småtassene sammen med de store hundene.
Når det gjelder valpekjøpere, så er det like
viktig for oss å få en god valpekjøper,
som for dem å få en god oppdretter.
Det er
viktig at valpekjøperen på forhånd skaffer
seg informasjon om rasen. Vi forsøker å
fortelle våre valpekjøpere hva som kjennetegner nuffen og hva som er viktig det
første året. Det er mange fallgruver på
veien mot å få en god og trygg voksen
hund. Det aller viktigste er å være en god
leder. En må være litt staere enn hunden.
Pelsstellet kan også være en utfordring.
Kast børste og bruke en puddelkam, er nå
mitt råd. Jeg oppfordrer alle nuffeoppdrettere å lære valpekjøperne sine om pelsstell.
Hvis en nuffeeier ikke lærer seg skikkelig
pelsstell kan jeg nesten garantere at hunden
vil få hudproblemer.
På Bikkjehaugen har de i skrivende stund
femten voksne newfoundlandshunder
og
tre valper. To skal til England og en til
Japan.
S.elv møtte jeg Randi og Ole for første gang
i 2008 da vi kjøpte valp fra Bikkjehaugen.
Vi lærte å kjenne en meget bestemt dame,
som ikke er redd for å si det hun mener.
Jo da, snarsint og hissig som en ilder kan
hun være, men like blid i samme sekund.
A være langsint ligger ikke for Randi. Så
er hun rettferdig og dønn ærlig. Glemmer
aldri da vi fikk beskjed om at vi ikke hadde
gredd hunden vår skikkelig. «Slik kommer
dere aldri mer hit med 'hunden deres!!»
Vi sto i givakt og nedslått blikk. Vi kan si
det slik; etter den krystallklare beskjeden
er vår hund alltid eksemplarisk gredd.
Og forholdet til Randi og Ole er vokst til
vennskap.
På Bikkjehaugen er det alltid liv og røre. I
det store huset bor tre generasjoner og det
fungerer veldig bra. Familiene er til uvurderlig støtte og hjelp for hverandre. Randi
og datteren Unni, som i dag har tatt over
19 nr 4/2013
/ FRA LESERNE
gården, starter
gingsmøte
/ PREMIERING
alltid dagen med et planleg-
Randi er ikke bare oppdretter.
Hun er også
ansatt ved Asker Solgården sykehjem.
jobber
hun som hjelpepleier
stilling, ved en forsterket
Der avviste de imidlertid
anken, da de
CERT, BIR & BIM
mente at saken ikke lenger hadde almen
over en kaffekopp.
Her
interesse
og straffen
Randi ble idømt saksomkostninger
advokatregningene
i 70 prosent
500.000
enhet for de-
allerede var sonet.
og med
beløp det hele seg på
kroner.
NJV-12 Chiqui Bear's Ylva
mente.
(Sammen med Amalie og Ylva nr2 i Barn og
Personlig syntes jeg det var noe Terje
Yigensk over Randi da; «Hun sturte
Det har ikke vært bare fryd og gammen i
Randi og Oles liv. Tirsdag 28. september
20 I O brant hjemmet
i
deres ned til grunnen
og Randis mor som var funksjonshemmet,
døde i brannen. En ubeskrivelig
tragedie
for
Hund)
en dag,
ja kan hende to, så ristet hun sorgen av».
For det ligger ikke for Randi å fokusere
det negative, hun ser opp og fram. Men at
Sundsvall 2013
hun har fått sår som aldri helt vil gro, er
SE Cert
det ikke tvil om.
hele familien.
Selv om driftsbygningen
ble reddet
og ingen
av dyra på gården ble skadet, ble dyrehold-
Men som sagt, Randi ser framover,
et en stor utfordring.
sammen med sin Ole er det igjen full fart
år i brakker
Det ble to vanskelige
for Ola og Randi. Påsken 20 I O
kunne de endelig flytte
Like etter
utilbørlig
Eier: Linda Iversen
på
opptreden
i utstillingsringen.
i at hun ble utestengt
For er det en ting den
dama har, så er det guts og pågangsmot.
inn i nytt hus.
brannen ble Randi anklaget for
som resulterte
i utstillingsringen.
og
Noe
at hun vet hva hun holder
Og
på med kan man
lett se ut fra mestvinnerlistene.
for et
år. Randi gikk til sak mot N KK, men tapte
i tingretten.
Hun anket til Lagmannsretten.
Bodil Rød
Chiqui Bear's Xo Hilma
Eier: Gunnar Hilmersson
I.
Bikkjehaugen
ligger landlig til i Sylling og her kan Randi og hundene
2.
Å
Sundsvall 2013
SE Cert, 2 BTK på SKK
boltr-e seg.
stille med oppdrettergruppe
er noe Randi ofte gjør som avslutning
på en utstilling.
3.
Bir og Bim: Randi Nygård og hennes hunder har dratt
seiere gjennom
gens King of The Water
20 nr4 / 2013
i land mange
årene. Her sammen med Linda Iversen og Bikkjehauog Randi selv med Bikkjehaugens
Eimer.
21
nr4/
2013