Medlemsoversikt yrkesfaglige utvalg

Saksbehandler: Benedicte Bergseng
Vår dato:
10.06.2015
Deres dato:
Vår referanse:
2015/2849
Deres referanse:
Oversikt over sammensetning av de yrkesfaglige utvalgene
Utvalg 1 Helse, oppvekst og velvære
Jan Grund, leder
Kåre Hagen
Sigrun Heskestad
Edel Kristin Teige
Inga Landsvik
Grethe Hovde Parr
Håvard Bolme
Jan Evjenth
Helge Sporsheim
Marie Sofie
Størdal
Professor i helseøkonomi fra HiOA , tidligere ledet fagskoleutvalget (NOU
2014:14)
Ledet Hagen-utvalget som leverte NOU til regjeringen i 2011 om innovasjon
i omsorg: Fremtidens omsorgsutfordringer (NOU 2011:11). Senterleder SVA,
instituttdirektør NOVA
Helsedirektoratet
President i Norsk frisør og velværebedrifter.
Stavanger Universitetssykehus.
Utdanningsdirektør i avdeling for barnehage og utdanning, Fylkesmannen i
Oslo og Akershus
Sykepleier og ambulanse (paramedic).
Seniorrådgiver Sør Trøndelag FK
Leder Fagforbundet seksjon helse og sosial i Oslo
Resultatenhetsleder ved HR-bemanning
Utvalg 2 Handel, kontor og service
Ansgar Gabrielsen, leder
Tidligere næringsminister for Høyre
Torgeir Nyen
Forsker FAFO, har blant annet vært medforfatter til rapporten
«Internopplæring i varehandelen»
Trude Steinmo
Personalsjef i Statens Lånekasse (fra juni 2015 kommunalsjef i
Ringerike kommune)
Sissel Gåre Andersen
Linda Leone
Synøve Buan
Morten Hovland
Prosjektleder i Telemark fylkeskommune
Rekrutteringsansvarlig i Meny-Ultra
HR-direktør i Securitas
HR & Opplæringsleder i Expert
Postadresse:
Telefon:
E-post:
Bankgiro:
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
+47 23 30 12 00
[email protected]
7694 05 10879
Schweigaards gate 15 B, Oslo
Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar
+47 23 30 12 99
www.utdanningsdirektoratet.no
NO8876940510879
NO 970 018 131
DNBANOKK
Besøksadresser:
Telefaks:
Internett:
Org.nr.:
IBAN:
BIC/SWIFT
Side 2 av 3
Nina Britt Husebø
Norunn Alling
Lars Martin Torget
Prosjektleder i DnB (tidligere konserntillitsvalgt)
HR Konsernstab i Posten
Branch manager i Adecco, leder rekruttering til Office i Oslo
Utvalg 3 Reiseliv, matproduksjon og primærnæringen
Nina Sundqvist, leder
Brita Skallerud
Anne Strøm Prestvik
Christian Lunde
Janita Arhaug
Bente Bjerknes
Hans Eric Ericson
Arne Roksvåg
Audun Pettersen
Kristin Holter
Administrerende direktør i Matmerk
Nestleder i Norges bondelag, leder i Nasjonalt utvalg for grønn
fagskoleutdanning, medlem i rekrutteringsutvalget til Landbruks- og
matdepartementet.
Forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (tidligere Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (NILF)).
Vice President Sales for Nordic Choice Hotels.
Leder Sett sjøbein.
Assisterende utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune.
Hovedtillitsvalgt Nortura Hærland.
Daglig leder, kjøkkensjef og kokk ved Bryggekanten restaurant og –brasserie i
Kristiansund.
Direktør for reiseliv og kultur, Innovasjon Norge.
Organisasjonsdirektør, Mills DA.
Utvalg 4 Bygg, elektro og industri
Hege Dillner, leder
Katrine Holstad
Per Morten Hoff
Steinar Myhre
Johan E Ravn
Konserndirektør Veidekke
Hr-direktør Kleven verft
Generalsekretær IKT Norge
Konserndirektør – anlegg Skanska
Seniorforsker Sintef, Teknologi og samfunn, avdeling teknologiledelse
Side 3 av 3
Terje Beck
Henning Solhaug
Tove Karlsrud
Gjermund Strømnes
Randi Gresseth
Leder av Opplæringskontoret for elektrofag og tilknyttet Nelfo Østfold
Forbundssekretær i EL & IT forbundet
Vest-Agder Fylkeskommune
Transportsjef ASKO
Vice President HR, Kvaerner Verdal
Utvalg 5 Immateriell kulturarv og verneverdige fag
Kirsti Kolle Grøndahl,
leder
Styreleder i Norsk kulturarv. Tidligere Kunnskapsminister og
Stortingspresident
Solveig T. Grinder
Ansatt i Norges husflidslag, rådsmedlem i Faglig råd for design og håndverk,
representant fra NHO v/ NHO handel
Eivind Falk
Hildegunn Bjørgen
Leder av Norsk håndverksinstitutt
Seniorrådgiver, Kulturrådet, kunst- og kulturavdelingen
Atle Ove Martinussen
Styremedlem, Norges museumsforbund, Seksjon for immateriell kulturarv og
daglig leder for Museumssenteret i Hordaland
Elle Marit Nilsdatter
Eira
Jobber på Samisk videregående skole i Kautokeino, representant fra
Sametinget.
Ola Harald Fjeldheim
Tore Friis Olsen
Berit Bakosgjelten
Inger-Marie Aicher
Olsrud
Fredrik Kosbergløkk
Ingunn R. Jacobsen
Anders Lehn
Astrid Opsal
Generalsekretær, Fortidsminneforeningen
Organisasjonsrådgiver, Forbundet Kysten
Avdelingsleder, Bygningsvernsenteret på Røros.
Seniorrådgiver, Riksantikvaren ved Kunnskapsutviklingsavdelingen.
Prosjektkoordinator, Birka
Fagforbundet Hordaland, representant fra LO
Fagenhet for videregående opplæring, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sjefarkitekt, faglig ressurssenter, Statsbygg