Fau referat oktober, Chr. Skredvigs

Møte referat, FAU møte, Stokkadalen 14.10.15







Møtet startet med generell informasjon til begge barnehager, om hva FAU og SU jobber for,
og hvordan det overordnede forholdet i barnehagen er. Det er ikke noe å nevne her, alt ok.
Det ble valgt 2 personer til SU: Inger Johanne Strømland fra Trollungene, og Lise Følgesvold
fra Knøttene.
Det ble valgt to personer til FAU og VARA: Siv Therese Y. Malm fra Kråkereiret ble FAU, og
Helga Jacobsen ble valgt til VARA.
Neste FAU møte skal være 20. januar (sted ble ikke nevnt, kommer når det nærmer seg)
Det var svært få datoer å velge mellom for kafé på Byhaugen, så 21. februar ble valgt. Vi
planlegger denne dagen på neste FAU møte. Det er ønskelig å informere via web, e-post til
foreldre og plakater i bhg.
10. november skal SU møtes, dersom du har en sak du vil ta opp, eller har vært i dialog med
foreldre som har en sak de vil ta opp, så kan du sende informasjon til SU rep. Til informasjon
så tar SU kun opp henvendelser som gjelder bhg som en helhet, ikke avd. (eks. lys på
parkeringsplassen).
Vi savnet Marianne Rosseid Bjelland og Sven Gustavsson på møtet.
Takk for et hyggelig møte, sees igjen i januar!
Lykke til SUèr med møtet neste mnd.
-
Siv Therese Y. Malm