Endringsnytt juni 2015 side 1 og 4

5 på gulvet
1. Hva er viktigst for deg i prosessen som nå skjer mellom Kamfjordhjemmet bo– og behandlingsenter og Lunden senter for demensomsorg?
2. Hva opplever du som det mest positive med denne prosessen?
Navn: Ellen Bøe
Navn: Charlotte Eriksen
Stilling: Spesial hjelpepleier
Kamfjordhjemmet
Stilling: Helsefagarbeider B1
Lunden
1. Det viktigste for meg er at
1. Det er viktig for meg at det
jeg får den informasjonen jeg
gode fagmiljøet beholdes. Det
trenger. Da føler jeg meg
er viktig for pårørende og
trygg.
ansatte. Lunden vil bli savnet. Det har en egen sjel.
2. Det beste med denne prosessen er at pasientene får det
bedre.
2. Det beste med denne prosessen er at man får et mer funksjonelt bygg å arbeide i.
Navn: Hege Tengren
Navn: Monica Reistad
Stilling: Sykepleier på Kamfjordhjemmet
Stilling: Sykepleier 1 på Lunden senter for demensomsorg
1. Jeg er glad for informasjonen jeg fikk om hva de tenkte
1. At det blir godt tilrettelagt
om prosessen, hvor pasientefor pasienter og ansatte er
ne skal plasseres. Dette tok
viktig. Det å samle kompetansen til behovene og få lokaler som
livet av rykter som sviver rundt når man ikke vet noe.
er godt egnet for pasientgruppene er viktig. Personalet må få
jobbe med noe de ønsker og er gode på slik at man kan dra veks2. Dette blir bra for pasientene.
ler på erfaring vi har tilgjengelig.
2. Det mest positive er at man får samlet fagmiljøet og at det blir
enda større fagmiljø. Det er fint at det blir fokus på at kompetanStilling: Sykepleier på Lunden sen settes der den trengs mest.
senter for demensomsorg
Navn: Sissel Mikalsen
1. Det var viktig å vite om jeg
kanskje skal flyttes til Lunden
eller Kamfjordhjemmet. Det
er viktig å vite at dette blir bra for pasienter og medarbeidere.
2. Det mest positive er at det blir skreddersydd opplegg for pasientene. Dette vil gi pasienter en god trygghet og mye glede.
Kontaktpersoner Endringsnytt:
Anne Jorid Pedersen Fagforbundet og leder av K&I gruppen tlf: 93234573 epost: [email protected]
Robert NSF tlf: 48480911
Astrid Dragland prosjekt koordinator tlf: 99203430 epost: [email protected]
Reidar Helliesen sekretær for gruppen tlf: 33415456 epost: [email protected]
5 på gulvet
1. Hva er viktigst for deg i prosessen som nå skjer mellom Kamfjordhjemmet bo– og behandlingsenter og Lunden senter for demensomsorg?
2. Hva opplever du som det mest positive med denne prosessen?
Navn: Ellen Bøe
Navn: Charlotte Eriksen
Stilling: Spesial hjelpepleier
Kamfjordhjemmet
Stilling: Helsefagarbeider B1
Lunden
1. Det viktigste for meg er at
jeg får den informasjonen jeg
trenger. Da føler jeg meg
trygg.
1. Det er viktig for meg at det
gode fagmiljøet beholdes. Det
er viktig for pårørende og
ansatte. Lunden vil bli savnet. Det har en egen sjel.
2. Det beste med denne prosessen er at pasientene får det
bedre.
2. Det beste med denne prosessen er at man får et mer funksjonelt bygg å arbeide i.
Navn: Hege Tengren
Navn: Monica Reistad
Stilling: Sykepleier på Kamfjordhjemmet
Stilling: Sykepleier 1 på Lunden senter for demensomsorg
1. Jeg er glad for informasjonen jeg fikk om hva de tenkte
om prosessen, hvor pasientene skal plasseres. Dette tok livet av rykter som sviver rundt når
man ikke vet noe.
2. Dette blir bra for pasientene.
Navn: Sissel Mikalsen
Stilling: Sykepleier på Lunden
senter for demensomsorg
1. At det blir godt tilrettelagt
for pasienter og ansatte er
viktig. Det å samle kompetansen til behovene og få lokaler som
er godt egnet for pasientgruppene er viktig. Personalet må få
jobbe med noe de ønsker og er gode på slik at man kan dra veksler på erfaring vi har tilgjengelig.
2. Det mest positive er at man får samlet fagmiljøet og at det blir
enda større fagmiljø. Det er fint at det blir fokus på at kompetansen settes der den trengs mest.
1. Det var viktig å vite om jeg
kanskje skal flyttes til Lunden
eller Kamfjordhjemmet. Det er viktig å vite at dette blir bra for
pasienter og medarbeidere.
2. Det mest positive er at det blir skreddersydd opplegg for pasientene. Dette vil gi pasienter en god trygghet og mye glede.
Innsatsgruppe 1: Kommunikasjon og informasjon består av:




Anne Jorid Pedersen leder
Astrid Dragland
prosjekt koordinator
Robert Amundsen NSF
Reidar Helliesen
sekretær for gruppen
Kontaktpersoner Endringsnytt:
Astrid Dragland tlf: 99203430 epost: [email protected]
Reidar Helliesen tlf: 33415456 epost: [email protected]
Besøk oss på facebook.com/endringsnytt
2