løs kryssord og vinn! sms&vinn

18
B Y A V I S A T Ø N S B E R G 25. februar 2015
ANNONSER
ANNONSE
ANNONSE
LØS KRYSSORD OG VINN!
ZENTIO KUNDESERVICE
tlf 215 00 780 (man-fre: 9-15)
Delta i alle konkurransene for kun kr 45 pr uke
Konkurranse 1 - Kryssord
Konkurranse 2 - Sudoku
SMS&VINN™
Konkurranse 3 - Bildekryss
y
Vinn Samsung Vinn 5.000 kr Vinn Sony A5000
systemkamera
Galaxy S5
kontant
2
vinnere
hver
4. uke
2
2
vinnere
hver
4. uke
vinnere
hver
4. uke
OFFISER
FOTBALLAG
FRA
BERGEN
BIL
HODETOPP
GALOPPERE
DUM
DRA
PÅ TUR
PRESANG
MORO
IKKE
KORRIGERE
GJØRE
VONDT
AVLE
SNAKKES
IKKE
ASKELADDHISTORIE
LITE
SKALLDYR
ORDNER
SENGEN
PERSONER
FRA
IRLAND
BREKKE
GIR
TVTITTER
SPISE
Løs kryssordet. Løsningen fremkommer i de
fargelagte rutene lest ovenfra.
Løs sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de
fargelagte rutene lest ovenfra.
Løs kryssordet. Da vil løsningsordet fremkomme i
de fargelagte rutene.
Send inn løsningen på SMS:
Kodeord GBEKRYSS + Løsningsord
sendes til 1906
Eksempel: GBEKRYSS OSLO sendes til 1906
Send inn løsningen på SMS:
Kodeord GBES + løsningstall
sendes til 1906
Eksempel: GBES 7863 sendes til 1906
Send inn løsningen på SMS:
Kodeord GBEBILDE + Løsningsord
sendes til 1906
Eksempel: GBEBILDE BÅT sendes til 1906
Våre siste vinnere, uke 52-3: (+$%*0611.-61612%,*",%0"90)"-)."0(2"("-80611.0$",13-'"+"560%$$6"3*:1.04.++90)"-).
83$.*370(*.-2"-2%090)"-).-'"%0(2*:+#.-%18%2%*06117//+%("$0%$$6"3*:1.04.++$$*:+#.-%s
%+2"("++%*.-*300"-1%-%&.0*3-*0/03*%
Konkurranse 4 - Letekryss
Vinn iPad Air
Wi-Fi 16GB
10 av ordene som er listet opp til høyre
kan du finne igjen i diagrammet. Du kan
finne dem vannrett, loddrett og diagonalt
mot høyre. Ett av ordene finner du IKKE.
Dette er oppgavens løsningsord.
Send inn løsningen på SMS:
Kodeord GBELETE + løsningsord sendes til 1906
Eksempel GBELETE PLANTE sendes til 1906
2
vinnere
hver
4. uke
Q
Q
G
R
M
B
Y
K
G
H
Ø
O
E
B
V
A
E
G
I
S
Ø
O
C
S
S
V
S
S
C
O
E
N
L
Ø
V
E
T
A
N
N
Å
E
F
N
P
V
E
Æ
L
Æ
B
L
I
L
J
E
H
V
U
E
Å
L
O
F
K
R
O
K
U
S
A
I
L
K
Ø
R
V
N
T
G
H
K
Y
B
L
Å
V
E
I
S
C
ASALEA
BLÅVEIS
FIOL
HESTEHOV
KAKTUS
KROKUS
LILJE
LØVETANN
NELLIK
PEON
ROSE
Delta i alle konkurransene for kun kr 45 pr uke. Send løsning på sms til 1906. Abonnementstjeneste.
Konkurransene gir nye vinnermuligheter hver 4. uke! Abonnementet kan stoppes når du vil ved å sende STOPP til 1906. Pris kr 45 pr uke. Tjenesten faktureres hver
fjerde uke via ditt mobilabonnement. Minstepris kr 180. Er du under 18 år eller ikke bekrefter abonnementet, deltar du kun i én spillrunde. Svar på oppgaver
etter innmelding koster kun alminnelig trafikktakst. Alle abonnenter mottar en melding hver 4. uke på SMS med link til nye oppgaver. Den eller de som sender inn
korrekte svar på flest oppgaver i løpet av spillrunden kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 16 ukers karantene. Har du noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på [email protected] Tjenesten leveres av Zentio AS.