Gründer-Rapport 2014 - SpionerMisjon

Gründer-Rapport 2014 - SpionerMisjon
Misjonærene Lill-Enid og Even Walther Gründer
Et utrolig sterkt bilde! Ingenting kan stoppe denne mannen i forkynnelsen av evangeliet. Skulle
gjerne ha innvitert denne ivrige evangelisten til vekkelsesmøter her i Tyskland. Til og med betalt
flybilletten.
YES! Vi bekjenner Jesu navnet hvor vi enn er, om det er på en fotballstadio eller.....
Eventyret fortsetter! Fra 1. januar 2015 er Even G. pensjonist, men har slettes ikke i tenkt å
„legge ned årene“. Den lange apostoliske tjeneste i Mellom Europa kommer til å fortsette. De siste
40 årene av våre liv som misjonærer, har vi besøkt 250 byer i Tyskland, Østerrike og Sveits med
GateKirken. I ca. 50 av dem er det blitt plantet menigheter. Vi har enten tatt det første spadtaket til
menighetsplantning eller støttet opp om projekter sammen med andre.
Gatekirken blir fra og med 1. Januar 2015 overdratt til de norske misjonærene Miriam og Johnny
Pettersen. De overtar den STORE GATEKIRKEN
og undertegnede fortsetter „jakten“ på mennesker med den LILLE GATEKIRKEN.
Den lille Gatekirken og mer... Inn i byer, gågater, der hvor skarer av mennesker vandrer
gjennom gatene. Dette er min „hobby“ og lidenskap. Jeg lider, mennesklig sett av nygjerrighet og å
lete „mani“! Studere mennesker, lukte på den åndelige atmosfæren, lete etter nøkkelpersoner for
Guds rike, finne ei Lydia eller ei Rahab, eller en mann eller en gutt eller jente - Et spennende liv!
Ved siden av „jobben“ med den „Lille Gatekirken“ vil undertegnede fortsatt ha en reisetjeneste og
besøke de 50 menighetsplantninger vi har hatt del i. Være til oppmuntring. Ha seminarer. Se om det
går bra i menighetene. Teste om visjonen lever og at oppdraget, at byen skal bli frelst fortsatt er levende i forsamlingene. Ved siden av mitt pastorale ansvar for Jesus Zentrum Kaufbeuren, vil vi
også fortsatt besøke menigheter i Norge og Tyskland.
Det apostoliske oppdraget fortsetter. Det er med smerte vi ser på alle menighetene rundt
omkring som bare lever for seg selv. Alt er så bra, mens utenfor lokalet går skarer av mennesker
fortapt. De 50 menighetene vi har vært med og grunnlagt, har vi flasket opp med visjonen om å nå
hele byen med evangeliet. Dette fikk de inn med morsmelka. Vi har sørget for at DNA’en ikke er
blitt byttet ut med andre verdier, men at nøden for byen fortsatt er levende. Veien til vekkelse, vekst
og gjennombrudd er nød for sjelene. En kjent Evangelist har sagt: „Herre, gi meg Skottland eller så
dør jeg“.
Satt ved frokstbordet og .. Pinsemenigheten Jesus Zentrum i Kaufbeuren (helt syd i Tyskland)
fikk en ny start sommeren 2012. Idag, 2 1/2 år senere er det opptil 80 mennesker på våre møter. Det
er misjonærene Pettersen og Grüner som har samarbeidet om dette projektet. Mange mennesker er
blitt frelst og Jesus Zentrum er blitt kjent i byen. Selv borgermesteren SER på det vi gjør (menigheten ligger rett ved siden av rådhuset) med respekt. Når lovsangen lyder i møtene kan „nesten hele
byen“ høre oss pga. åpne vinduer. Bernhard sitter ved frokostbordet og kan følge alt som skjer i vår
forsamling. Hans leilighet ligger rett over gaten hvor vi er og han kan faktisk se rett inn i vår møtesal. Han føler en sterk dragelse å gå inn i møtet for å se nærmere på det som skjer. Han reiser seg fra
frokostbordet og kommer inn i vårt møte. Bare noen dager etterpå tar han imot Jesus og er idag en
del av menigheten. Fra 3 til 80 på 2 1/2 år!
En broder kommer frem etter et møte og ber om forbønn. Hva skal vi be om, spør jeg. „At hele mitt
hus skal bli frelst“, svarer han. Han hadde nylig gitt sitt liv til Jesus. Bare tre til fire måneder senere
er hans kone og alle 4 barna blitt frelst.
Jesus Zentrum menigheten har en utstrakt hånd til både „friske“ og „syke“ mennesker. Her er jeg og
Elenore sammen med Oscar, en høyt utdannet mann, som har vært uteligger i mer enn 8 år. Han har
ikke klippet håret sitt de siste 8 år og knapt nok hatt et bad. Det stinker av han når han kommer på
våre møter. Jeg ser på Oscar som en nøkkelperson for vekkelse i byen. 60 000 mennesker rister på
hodet av Oscar. Borgermesteren i byen liker at vi „tar oss av han“ . „Han er en skam for den moderne byen Kaufbeuren“, tenker mange, men ikke Gud. Be at Osckar skal bli frelst.
Var det noen som snakket om å bli pensjonist? Ennå er det ein slutt priskje Gud! Misjonstjenesten til Lill-Enid og Even Walther Grüner fortsetter og så få Herren ta seg av hastigheten.
Jeg personlig ønsker meg nok et annet tempo enn de siste 40 årene av mitt liv, og Gud vil hjelpe oss
til å få dette „projektet“ til.
Takk til alle dere som har støttet oss med bønn, gaver og finansielle midler. Flere menigheter i Norge vil fortsatt støtte oss som misjonærer, men også flere enkeltpersoner blir med i teamet. Her er vår
norske bankforbindelse, dersom du gjerne gi en gave til SpionerMisjonen - Sparebanken1 Telemark 2610. 10. 41882.
Vi er forøvrig sjokket av kursfallet som skjer i Norge. Dette også fordi en stor del av en forholdsvis
lav pensjon blir utbetalt fra NAV.
Kjære venn! Tenk så godt det er at Jesus lever. Never give up! Husk at du kan be STORE
BØNNER til Faderen. Ingenting er umulig for Jesus. Hele familien Grüner - 5 barn - 5 svigerbarn
og 5 barnebarn ønsker deg en velsignet julhehøytid og et sterkt nytt år i 2015.
Dine Spioner for Evangeliet i Mellom-Europa
Lill-Enid og Even Walther Grüner Michael Pillerstr. 19
D-86850 Fischach
Tel. 0049 8236 9595 87