Suksess ved å sette kundene i fokus”

THE BETTER
REPORT
”Bedre bruk av råvarer”
”Suksess ved å sette kundene i fokus”
”Vi engasjerer oss og bidrar”
EN BEDRE DAG PÅ JOBB
ER STARTEN PÅ EN KJE
Vi gjør arbeidsdagen lettere dreier seg om
å se det indre potensialet i alt - i deg selv,
organisasjonen din og verden rundt deg.
Det er starten på en kjedereaksjon.
Vi skaper arbeidsmiljøer som fremmer helse,
trivsel og produktivitet. Rene materialer og
inkluderende skandinavisk kvalitetsdesign
er en god start.
Når vi hjelper deg og din organisasjon med
å lykkes, gir vi også samfunnet, naturen og
jordens atmosfære større sjanser til det
samme.
Vi tar ansvar for hele kjeden. Fra råmaterialer
og relasjoner, til måten vi designer og produserer
produktene våre på. Sammen finner vi løsninger
som skaper størst mulig effekt.
Når du velger Kinnarps blir du en viktig del
av denne kjedereaksjonen. Valg av kvalitetsløsninger innen håndverk, samarbeid og
ergonomi gjør at du får et sunnere, gladere
og mer produktivt team. Det innebærer også
en mer vellykket og bærekraftig virksomhet.
Alt kan tilbakeføres til THE BETTER EFFECT.
BEN
EDEREAKSJON
REDUSERE FORBRUKET
Istedenfor å kjøpe kan du leie møblene dine.
Slik reduserer du forbruket, bruker møblene
flere gangers og gir dem lengre levetid.
RESIRKULER
Når møblene ikke lenger kan repareres
og oppgraderes kan vi hjelpe deg med å
resirkulere dem. På denne måten forbruker
vi færre ressurser og bidrar til et mer
bærekraftig samfunn.
INKLUDERENDE DESIGN
Vi har siden starten samarbeidet med ergonomispesialister,
designere og kundene våre for å lage løsninger som er
skreddersydde til folks behov, istedenfor det motsatte.
Det gir designeren muligheten til å ta hensyn til forskjellige
krav, egenskaper og perspektiver slik at løsningene skal blir
intuitive, attraktive fleksible og langvarige.
KINNARPS THEINNHOLD
BETTER REPORT 2015
4
ET SUNNERE MILJØ
Et ergonomisk arbeidsmiljø betyr sunnere
kropp og sjel. Dette leder i sin tur til bedre
organisasjoner og nærmiljø.
2
5
RENE MATERIALER
Arbeidsmiljøene våre karakteriseres ved renheten i materialene
som brukes. Det betyr at produktene er produsert på en
ansvarlig måte, uten unødvendige kjemikalier, og at de enkelt
kan tas fra hverandre for resirkulering.
THE BETTER EFFECT
Vårt bidrag til bærekraftig
utvikling
INNLEDNING
Administrerende direktør
om suksess
6
SKAPE ENDRING
Fra skrivebordet til sjefen for
bærekraftig utvikling
8
HUNDRE MÅTER Å PÅVIRKE PÅ
Verdikjeden vår
10 EFFEKTIVE AREALER
OG ANSATTE
Aktivitetsbaserte kontorer hos
WF og Kungälv kommune
12 ONE SIZE FITS... NO ONE
Inkluderende design
14 EN REN INVESTERING
Rene materialer
16 BEDRE RÅMATERIALER
– EFFEKTIVT
Våre råmaterialer
18 MILEPÆLER
Vår historie
19 NØKKELTALL
Resultater og mål
REPARASJON OG OPPGRADERING
Vi hjelper deg gjerne med å reparere og oppgradere møblene
dine. Det innebærer at vi bruker materialene i lengre tid, sparer
ressurser og reduserer vår negative påvirkning på miljøet.
Denne publikasjonen er trykt på Scandia 2000
som har FSC sporbarhetssertifikat.
Kinnarps© 2015
Du får vite mer om Kinnarps
og vårt bærekraftige arbeid på
www.kinnarps.com/THEBETTEREFFECT
KINNARPS THE BETTER REPORT 2015
SUKSESS MED
KUNDENE
I SENTRUM
2014 har vært et meget
suksessrikt år, hvor kunden
fortsatt står i fokus.
Direktør Per-Arne Andersson
snakker om hvordan vi
ligger an i forhold til å skape
bedre arbeidsmiljøer for
kundene våre.
Per-Arne Andersson,
Direktør i Kinnarps
“VÅR OPPGAVE
ER Å GJØRE
ARBEIDSDAGEN
LETTERE FOR
KUNDENE VÅRE,
DE ANSATTE
OG LEVERANDØRENE VÅRE.”
Hvorfor arbeider Kinnarps med bærekraftig
utvikling? Vi ønsker at Kinnarps skal blomstre
i mange år fremover, og derfor må vi produsere
løsninger som er bærekraftige på lang sikt.
Vi motiveres av ønsket om å forbedre arbeidsmiljøet for kundene, ansatte og leverandørene
våre. Vår siste kundeundersøkelse viser at vi har
et nært forhold til kundene. 90 % anser seg som
lojale og fornøyde med varemerket Kinnarps,
mens 80 % ville anbefalt oss til andre. Denne
rapporten har som mål å vise kundene hvordan
vi kan ta del i deres arbeid med bærekraftig
utvikling. Målsettingen vår er å øke følelsen av
velvære hos dem som bruker produktene våre.
Vi ønsker å produsere møbler som fremmer
glede og god helse, laget av materialer som ikke
inneholder unødvendige kjemikalier. Ambisjonen
vår er også å hjelpe kundene med å finne en
bedre måte å bruke ressurser på, med mindre
forbruk og mer gjenbruk.
Er det lønnsomt å investere i holdbarhet?
Vi bruker briketter som er laget av restmaterialene våre både til oppvarming av fabrikken vår
og deler av lokalsamfunnet i Kinnarp i Sverige.
Alternativ oppvarming av fabrikken med oljefyr
ville ha kostet oss minst 1 milliard SEK mer siden
begynnelsen av 1970-tallet. I tillegg har denne
prosessen redusert CO2utslippene våre. Dette
er bare ett eksempel på hvordan bærekraftig
utvikling også påvirker bunnlinjen vår. I fremtiden
må vi i enda større grad dra nytte av ekspertisen
til våre ansatte. I mange tilfeller er det de ansatte
i produksjonen som ser nye løsninger og hvilke
bærekraftige investeringer som trengs.
Hva er du mest stolt av når du ser tilbake på
2014? Jeg er stolt av at vi tar de forskjellige
behovene vi støter på gjennom en arbeidsdag på
alvor. Vi har lært at det er usunt å sitte stille over
lengre tid. Som en bransjeledende virksomhet
må vi kunne presentere flere løsninger og gå
nye veier. Det er dette som ligger til grunn for
at vi i 2014 startet arbeidet med å undersøke
og videreutvikle de positive effektene ved et
aktivitetsbasert arbeidsmiljø. Vi ønsker å finne
ut hvilken påvirkning denne typen miljø har over
tid. I 2014 startet vi også et pilotprosjekt for å
øke levetiden til de nye møblene våre samt gi eldre
møbler forlenget brukstid. Jeg er spent på å se
hvordan disse prosjektene utvikler seg. En av de
største hendelsene i 2014 var flyttingen av deler
av produksjonen vår fra en fabrikk i Tyskland
til produksjonsenhetene i Sverige. Dette har
strømlinjeformet produksjonsprosessene våre
og bidratt til en mer bærekraftig utvikling fordi
vi nå bruker færre ressurser. Det må likevel
nevnes at konsekvensene ved denne flyttingen
var at det gikk arbeidsplasser tapt i byen Minden.
Hva er det som bidrar til Kinnarps' suksess?
Kundeløftet vårt, «Vi gjør arbeidsdagen lettere»,
bygger på de ansattes engasjement i hverdagen.
Hvis bare en liten del av våre ansattes entusiasme
når frem til kundene, da har vi lykkes. Jeg er
glad for at vår medarbeidertilfredshet har nådd
64/100. Dette viser at de ansatte vet at de har
kapasitet til å arbeide på en vellykket og effektiv
måte. De av oss som vil gjøre livet på jobben
bedre har et ønske om å gjøre Kinnarps til et
enda bedre sted å arbeide.
Hva ønsker du å oppnå på lang sikt? Det beste
resultatet ville være å ha flere kunder som ber
om hjelp til å utvikle og velge våre helhetlige
løsninger, samt dra nytte av våre erfaringer og
råd, som en del i arbeidet deres med bærekraftighet. Det ville være en bekreftelse på at
vi har lykkes.
5
6
SUKSESSER I 2014
UTFORDRINGER
PILOTPROSJEKTER
VÆRE INVOLVERT OG
SKAPE ENDRINGER
I 2014 fortsatte vi
med utviklingen
av vårt arbeid for
en bærekraftig
utvikling. Tomas
Ekström, ansvarlig
for bærekraftig
utvikling, sier sin
mening om hvordan
vi går inn i fremtiden.
Du har jobbet for Kinnarps i et
kvart århundre. Hva er drivkreftene dine?
Jeg vil ta ansvar for handlingene
mine. Jeg har et stort personlig
engasjement. Jeg får muligheten
til å involvere meg og skape
endringer. Hvis jeg ikke kunne
gjøre det ville jeg ikke bli her.
Da Jarl og Evy Andersson startet
Kinnarps i 1942, ønsket de å lage
virkelig solide møbler som kunne
dekke folks behov i mange år. Det
viktige for dem var å lage møbler
som var holdbare på en ressurseffektiv måte, basert på sunnfornuft. Nå, 70 år senere, ser vi
resultatene av denne filosofien.
Hva er du mest stolt av når du ser
tilbake på 2014?
Vi har satt sterkt fokus på arbeidsforholdene hos våre underleverandører. En alvorlig situasjon som
oppsto hos en av våre leverandører
viste at vi ikke hadde gjort nok, og
dette ga støtet til å sette større fokus
på disse spørsmålene. I tillegg har
økt prispress ført til at vi i den senere
tid har måttet kjøpe tjenester fra
flere underleverandører utenfor
vårt nærområde, primært fra
Baltikum og Kina.
befolkningen i Europa, som isteden
måte bruke fotstøtte.
En kontroll satte søkelyset på
alvorlige problemer hos en av våre
leverandører. Rapporten la fram
alvorlige forhold som tvangsarbeid,
avstraffelser, barnearbeid og
dårlige evakueringsrutiner. Fordi
problemene var så omfattende
laget vi en handlingsplan for forbedringer i løpet av 24 timer. Vår
første beslutning var å involvere
oss og gjøre forbedringer. Vi ser
nå at det er gjort forbedringer på
alle områder. Jeg er stolt over at
vi handlet på den måten vi gjorde
og tok tyren ved hornene.
Ved å være involvert i svenske
Möbelfakta, en produktmerking
med krav til kvalitet, miljø og sosialt
ansvar, har vi kunnet være pådriver
for viktige saker i bransjen. Vi er
også tungt involvert i European
Federation of Office Furniture,
der vi bidrar til å utforme en ny
holdbarhetsmerking for møbler
og innredning. Vi arbeider for å
bringe områder som kjemikalier,
ergonomi, design og gjenbruk inn
under standarden for merkingen.
Vi oppdaterte vår adferdskodeks
i 2014. Vi pålegger nå våre leverandører de strengeste krav, og
dette gir oss også en enklere
oppfølgingsprosess. Vårt langsiktige mål er å ha 100 % kontroll
med alle våre leverandører, og
det innebærer at vi må følge opp
progresjonen, utføre enda bedre
risikoanalyser og finne ut hvilke
leverandører vi ønsker å samarbeide med. Vi skal utarbeide en
handlingsplan i forbindelse med
utrullingen av den nye kodeksen
i 2015.
Vi ligger i front av utviklingen i
bransjen og i forhold til produktstandarder, både nasjonalt og
internasjonalt. Dette gjelder også
i forhold til de standardene som
er under utarbeidelse innenfor rammene av det europeiske
standardiseringsarbeidet. Vi har
blant annet involvert oss for å forbedre standardene på skrivebord.
Det fantes lenge ikke noe krav
om at disse skulle kunne justeres
lavere enn 67 cm høyde. Dette
ekskluderte 50 % av den kvinnelige
I vår mening dreier dette seg om
sikring av fremtiden. For at vi skal
kunne utvikle oss må bransjen
også utvikle seg. Vi kan ikke få
dette på plass alene. Vi må dele
våre kunnskaper med kolleger i
bransjen og lytte til deres erfaringer.
Her er vi ikke konkurrenter.
Jeg er mest stolt av vår usvikelige
evne til kontinuerlig å øke andelen
produkter med merkingen FSC® –
Forest Stewardship Council, en
global standard for bærekraftig
skogbruk. Denne merkingen
garanterer at det benyttes færre
bekjempningsmidler i produksjonen
av trevirke. og at vi tar hensyn til
sosiale aspekter for å sikre en
bærekraftig lønnsomhet.
I forbindelse med vårt engasjement for FSC og min rolle som
styreleder i FSC Sverige, har vi
undersøkt bruken av kjemikalier
i jordbruket. Snutebillen er en liten
bille, men den forårsaker skader
for flere hundre millioner kroner
i skogsindustrien hvert år.
Bruken av kjemiske bekjempningsmidler har vært forbudt i
FSC-sertifiserte skoger i en tid
Tomas Ekström, ansvarlig for
bærekraftig utvikling, Kinnarps.
nå, men det har vært mulig å søke
om fritak, noe mange skogbruksselskaper har gjort. I de siste
årene har FSC innført strengere
restriksjoner på disse fritakene.
Samtidig har vi klart å føre miljøorganisasjonene sammen med
skogsindustrien, og vi tror dette
er et verdifullt skritt fremover.
Som et resultat av dette vil det
bli plantet 80 millioner trær med
mekanisk beskyttelse istedenfor
kjemisk beskyttelse i 2015. Hvis vi
fortsetter i denne retningen kan
vi få et skogbruk som er fritt for
kjemikalier i løpet av tre år. Det
ville være et sterkt resultat.
KINNARPS THE BETTER REPORT 2015
"BRANSJEN
MÅ FÅ ØYNENE
OPP FOR DEN
VIRKELIGE
VERDIEN I
RESSURSENE
SOM ER
TILGJENGELIGE."
Hva er de største utfordringene
bransjen står overfor?
Det vil bli innført strengere krav i
forhold til kjemikalier i fremtiden.
For å sikre fremtiden og holde oss
ett skritt foran lovgivningen må
bransjen både følge opp nivået
som nå settes i mange kvalitetstandarder og i tillegg arbeide
fremoverrettet og finne alternative
løsninger. Byggsertifiseringen
LEED setter for eksempel standarder for kvaliteten på inneluft,
basert på reaktive målinger av
hvor mange kjemikalier innredningen avgir. Vi må isteden
aktivt fjerne alle produktene vi
ikke ønsker å finne i våre produkter
i utgangspunktet. I fremtiden vil
større åpenhet i den kjemiske
industrien kreves for å sikre
kundene bedre informasjon.
En av de største utfordringene
bransjen står overfor er å kunne
demonstrere de bærekraftige
fordelene på produktene vi selger,
snarere enn å måtte oppleve at
prisene bare presses ned.
I fremtiden vil det ikke være mulig
å garantere suksess ved kun å
ha den riktige kontorstolen, man
må også ha den riktige helhetlige
forretningsmodellen. Dagens
marked oversvømmes av møbler
og innredning. Hva kan vi bruke
om igjen og reparere før vi
resirkulerer? Bransjen må bevege
seg bort fra bruk-og-kast til å se
den virkelige verdien i ressursene
som er tilgjengelige. Enkelt sagt, vil
evnen til å bruke gamle produkter
i produksjonen av nye være en
nøkkelfaktor.
Hva blir det neste steget for
Kinnarps?
Vi har i lengre tid tilbudt tjenester
som bidrar til å forlenge levetiden
på ressurser gjennom gjenbruk,
møbelutleie, salg av reservedeler
og organisering av resirkuleringsstasjoner. For å muliggjøre gjenbruk og resirkulering av møbelprodukter kreves det bruk av både
rene materialer og ren design.
Kinnarps har vært en rollemodell
for den sirkulære økonomien
helt siden 1950-årene. Vi kan for
eksempel vise til Origo-skrivebordet som ble ble montert som et
Mekano-sett. Vi ser nå på hvordan
vi kan skape produkter som varer i
forbindelse med en sirkulær
forretningsmodell. Vi er også
involvert i en rekke pilotprosjekter
som søker å identifisere
forretningsmodeller for gjenbruk
av møbler i offentlig sektor. Vi
har fått enorm feedback på dette.
Trenden i retning av gjenbruk blir
bare sterkere og sterkere.
7
GJENBRUK AV MØBLER
I OFFENTLIG SEKTOR
Kinnarps deltar i pilotprosjektet “Hållbar industriell
utveckling”, og arbeider sammen med miljøavdelingen i det svenske fylket Västra Götaland
og Industrial Development Center (IDC) for å
finne frem til forretningsmodeller for gjenbruk
av overflødige møbler fra offentlig sektor. Når
offentlige myndigheter foretar nye innkjøp foreligger det en risiko for at fullt brukbare møbler
ender opp som avfall, noe som er en sløsing med
ressurser, og som bryter sterkt med visjonen om
en bærekraftig utvikling.
Som markedsleder er det viktig at vi viser vei mot
en mer bærekraftig utvikling. Vi bringer kunnskaper og ekspertise til markedet basert på den
erfaringen vi har tilegnet oss innen refabrikering.
Vi har blant annet produsert to nye skrivebord
og stoler ved å ta tak i, gjenbruke og friske opp
modeller fra våre egne serier.
Når prosjektet er evaluert håper vi at det vil føre
til strengere krav om at møbler som er kjøpt inn
av offentlig sektor blir resirkulert eller brukt om
igjen.
SIRKULÆR MATERIALFLYT
Vi er også involvert i prosjektet “Cirkulär affärsinnovation för regionala möbelflöden” sammen
med Viktoria Swedish ICT AB.
En sirkulær forretningsmodell innebærer
at du bremser flyten av nye råmaterialer til
produksjonssyklusen ved for eksempel å bruke
gamle materialer på nytt, og ved å leie eller lease
istedenfor å kjøpe nytt.
I dette prosjektet undersøker vi hvordan selskaper
kan skape lønnsomme og en konkurransedyktig produksjon gjennom kraftig redusert
ressursbruk. Vi bidrar med erfaringene og
kunnskapene våre som produsent, forhandler
og distributør. For oss i Kinnarps er dette en
flott mulighet til å involvere oss og drive møbelindustrien mot en mer bærekraftig utvikling.
8
VERDIKJEDE
VIRKNING
INITIATIV
HUNDRE MÅTER Å
PÅVIRKE FREMTIDEN
GJENNOM PRODUKSJON
AV EN STOL
Der andre bare ser
stoler og skrivebord,
ser vi et hundretalls
måter vi kan arbeide
videre mot en
mer bærekraftig
fremtid. Vi arbeider
kontinuerlig med
å forbedre hele
verdikjeden med
best mulig resultat.
DESIGN
RÅMATERIALER
PRODUKSJON
PÅVIRKNING Det er designet som
legger grunnlaget for ressursbruk
og hvor brukbart produktet og
løsningen vil bli. Det er et faktum at
innredning kan tilpasses så mange
mennesker som mulig, og det gjør
hver dag på jobben bedre. Det er
også et faktum at enkelte ting varer,
kan oppdateres, komplementeres
og til slutt separeres når tiden er
inne for resirkulering.
PÅVIRKNING Produksjonen av tre,
tekstil, plast, metall og elektronikkkomponenter utgjør en stor del av
den innvirkningen vi har på miljøet.
Bærekraftig skogbruk og reduksjon
av kjemikalier og plast er bare noen
av de store utfordringene vi har foran
oss. Utfordringene omfatter også
arbeidsforholdene i produksjonsanlegg for tekstiler og elektronikk,
problemene med å sikre resirkulering av høye volumer samt problemene i forhold til gruveindustri og
konfliktmineraler. Du kan lese mer
om råmaterialer på side 16.
PÅVIRKNING All produksjon
påvirker miljøet i en eller annen
grad. Dette kan være i form av
energiforbruk, avfallsproduksjon
og utslipp av kjemikalier. I tillegg vil
også arbeidsmiljøet i produksjonsanleggene våre og anleggene
til underleverandørene våre ha
betydning for den totale miljøpåvirkningen. INITIATIV Vi arbeider hele tiden
med å forbedre ergonomien,
produsere inkluderende design og
ha strenge krav til materialvalg
og oppbygning. Vi sørger for at
produktet er ergonomisk og har
et inkluderende design helt fra
tegnebordstadiet. I 2014 besluttet
vi at alle nye produkter skulle
oppfylle kravene fra Möbelfakta,
NF Environnement, NF Office
Excellence Certifié og GS miljø- og
kvalitetsstandarder. Du kan lese
mer om disse standardene på side 22.
60 %
RESIRKULERTE MATERIALER
(TEKSTILRESTER OG PET-PLAST)
I VÅRT RE:FILL-MATERIALE.
INITIATIV Sett ut ifra de materialene
vi bruker mest av har Kinnarps
kommet et langt stykke på vei. Vi
bruker enten sertifisert tre eller
tre fra kilder vi overvåker. Tekstiler
kommer vanligvis i direkte kontakt
med kroppen og det er grunnen til
at vi aldri aksepterer tekstiler som
ikke tilfredsstiller de strenge kravene
våre. Vi har også hatt god fremdrift
innen metaller og elektronikk,
selv om vi ennå ikke er helt i mål.
Aluminium og krom er to metaller
som har stor negativ påvirkning
på miljøet under utvinning og resirkulering. Resirkulert aluminium
er i midlertidig et godt alternativ, og
det er grunnen til at vi øker andelen
av dette i produksjonen vår. Når det
gjelder elektronikk har vi behov for
å skaffe oss bedre oversikt over
konfl iktmineraler.
94 %
SERTIFISERT RÅMATERIALE I TRE.
INITIATIV Vi unngår å bruke stoffer
som er farlige for helse og miljø,
og bruker alternative løsninger der
det lar seg gjøre. Når det gjelder
beising og lakkering av treprodukter
har vi klart å redusere mengdene
av VOC, hydrokarboner som beviselig er skadelige for helse og miljø,
og vi arbeider kontinuerlig med å
redusere mengden av disse stoffene
ytterligere. Vi produserer vår egen
polstring og har fullstendig eliminert
det farlige kjemiske stoffet TDI.
All polstring i møblene våre er fri
for fl ammedempende stoffer og
azo-fargestoffer (som inneholder
farlige kjemikalier), og ingen del av
produksjonen er freonbasert.
Pulverlakkering av metaller foregår i en forseglet enhet som ikke
avgir stoffer til atmosfæren.
I 2014 har vi også oppdatert vår
adferdskodeks. Vi pålegger nå våre
leverandører de strengeste krav, og
dette gir oss også en enklere oppfølgingsprosess. Vårt langsiktige
mål er å ha 100 % kontroll med alle
våre leverandører.
95 %
FRA HØYRISIKOLEVERANDØRER HAR BLITT
UNDERSØKT.
KINNARPS THE BETTER REPORT 2015
SALG
PÅVIRKNING Vår største påvirkning
målt i salg er de bærekraftige løsningene vi anbefaler til våre kunder.
INITIATIV Det å ta godt vare på
både økonomiske og menneskelige
ressurser gir store fordeler innen
bærekraftig utvikling. Vi har omfattende erfaring og knowhow om
hva som skaper et godt arbeidsmiljø. Vi deler erfaring og knowhow
når vi samarbeider med kunder for
å produsere bedre løsninger, og
når vi installerer eller oppgraderer
disse løsningene. Vi har showroom
rundt omkring i verden, der vi kan
inspirere kunder med effektive og
energigivende løsninger til deres
virksomheter. Mange av våre showroom er ISO-sertifisert og viser at
vi arbeider systematisk med kvalitet
og miljø.
36%
AV KUNDENE MENER AT KINNARPS
ER LEDENDE INNEN BÆREKRAFTIG
UTVIKLING.
9
DISTRIBUSJON
BRUK
GJENBRUK
PÅVIRKNING CO2-utslipp fra
transportsektoren har negativ
påvirkning av drivhuseffekten.
Bildekk produserer helsefarlige
partikler ved kjøring på vei. Drivstoffet som brukes spiller også
en stor rolle.
PÅVIRKNING Folk blir i stor grad
påvirket av arbeidsmiljøet sitt.
Trivsel på arbeidsplassen har alltid
vært Kinnarps hovedfokus. Den
grunnleggende ideen er at ansatte
som har det godt vil gjøre en bedre
jobb. Dette resulterer i en mer vellykket og bærekraftig virksomhet.
PÅVIRKNING De fleste ressurser
er tilgjengelig kun i begrensede
mengder, og måten vi bruker dem
på er av stor betydning for vår miljøpåvirkning. I en lineær økonomi
risikerer man at funksjonelle
produkter bli kastet som restavfall.
Dette gjelder spesielt for møbler og
annen innredning.
INITIATIV Vi har vært pionerer
på direkte levering til kundene
med våre egne møbelbiler for å
redusere transportskadene og for
å få direkte kontakt med kundene
våre. Ved å påta oss installasjonen
av møblene i kundenes lokaler
får de også større tilgang til vår
ekspertise. Vi har nå vårt eget
optimaliserte transportsystem
som sikrer at bilene lastes slik at
de matcher leveringsplanen.
Vi maksimerer transporteffektiviteten ved å kjøre med last i begge
retninger, og vi opprettholder en
optimal fyllingsgrad på over 90 %.
Dette fører til at vi får mindre retur
av møbler, slipper ut mindre CO2 og
at har mer fornøyde kunder. Vi ser
alltid fremover og prøver å finne
enda bedre løsninger, som å la de
mest brukte lastebilene våre kjøre
mellom fabrikkene på biodiesel.
28 %
REDUSERTE UTSLIPP AV CO 2 SIDEN 2012.
INITIATIV Vi har samarbeidet
med ergonomispesialister i mange
år for skape inkluderende møbler
som tilpasses enkeltmennesker,
og ikke omvendt. Vi designer for
mangfold slik at alle, uansett
størrelse, behov eller førlighet,
kan finne møbler som passer til
deres behov. Gjennom konseptet
Next Office-ABW tilbyr vi aktivitetsbaserte løsninger for bærekraftige
arbeidsplasser som fungerer i
lang tid. Vi sørger for komfortable
lydnivå ved hjelp av lydabsorberende produkter som er laget av
resirkulert materiale, og disse kan
sammenlignes med andre ved hjelp
av akustikkfakta. Vi har strenge krav
til materialene våre og bruker ikke
unødvendige kjemikalier slik at
kvaliteten på inneluften sikres.
90 %
ER FORNØYDE OG LOJALE KUNDER.
80 % VILLE ANBEFALT OSS TIL EN VENN.
INITIATIV Ved å forlenge levetiden
til løsningene våre og ved gjenbruk
av ressurser skaper vi et kretsløp
for råmaterialer. Dette kan gjøres
på flere måter. Vi kan for eksempel
oppgradere, justere eller legge til
komponenter på et møbel eller hele
innredningsløsninger. Vi tilbyr også
leasing-alternativer der du kan
leie innredningen. Vi tilbyr oss å ta
hånd om kundens gamle møbler
for gjenbruk eller resirkulering.
Refabrikkering, det vil si gjenbruk
av deler fra gamle møbler for å
skape nye, er noe vi ser på i flere
pilotprosjekter.
96%
AV VÅRT RESTMATERIALE GÅR TIL ENTEN
RESIRKULERING AV MATERIALE ELLER
ENERGIPRODUKSJON.
EFFEKTIVE FLATER
OG ROM FOR
SAMARBEID
’
’
Før gikk vi på jobb
for å utføre en
bestemt oppgave.
I dag er det ofte et
sted for samarbeid
og kreative
løsninger, og mange
av virksomhetens
beste ideer skapes
i uformelle møter.
Eksempler på organisasjoner
som har omfavnet denne visjonen
inkluderer WWF-UK (World Wildlife Fund) i Woking, England og
Kungälv kommune i Vest-Sverige,
som har skiftet ut sine tradisjonelle kontormiljøer med et mer
aktivitetsbasert arbeidsmiljø. Og
resultatene lar ikke vente på seg.
AKTIVITETSBASERTE
ARBEIDSPLASSER
Folk veksler mellom miljøer i
aktivitetsbaserte arbeidsmiljøer
avhengig av hva de skal gjøre.
Seksjonsavhengige sitteplasser
kan for eksempel oppmuntre folk
til å komme med kreative ideer,
mens oppgaver som krever full
konsentrasjon medfører mer
private og stille områder. Det å gå
fra tradisjonell til aktivitetsbasert
jobbing er en overgang som krever
en viss åpenhet mot endringsprosessen, og dette kan forårsake
frustrasjoner hvis det ikke håndteres riktig. Men hvis prosessen
gjennomføres på riktig måte gir
det store fordeler i form av redusert
fravær og økt produktivitet i et
mer kreativt arbeidsmiljø.
Aktivitetsbasert arbeid kan frigjøre
mange tradisjonelle kontorpulter.
Det gir også langsiktige helsegevinster fordi ansatte som jobber
i et aktivitetsbasert område
beveger seg mer.
«Stillesittende arbeid er en kjent
risikofaktor som forårsaker
mange sykdommer,» sier Anders
Lundahl, ergonomispesialist i
Kinnarps’ bedriftslegeordning.
Dessverre er det ikke effektivt å
kompensere for stillesitting bare
ved å mosjonere i lunsjpausen
eller om kvelden. De såkalte
«aktive sofasliterne» som sitter
hele dagen, men trener og holder
seg i form i fritiden, har likevel
risiko for å få helseproblemer.
Vi må reise oss og bevege oss
oftere for å føle oss vel og holde
oss friske. Det er derfor bevegelse
og aktivitet må gjøres til en integrert
del av kontorkulturen.
KINNARPS THE BETTER REPORT 2015
11
Kungälv kommune investerer i
aktivitetsbaserte arbeidsmiljøer
og gjenbruk
WWF-UK ER VELDIG
FORNØYD MED DEN NYE
MÅTEN Å JOBBE PÅ
sofaer og seksjonsvise sitteplasser. Dette fremmer arbeidslysten og øker produktiviteten.
Da WWF-UK besluttet å bygge
et nytt hovedkontor var visjonen
deres et vakkert og holdbart
arbeidssted. Kontoret skulle
fungere i harmoni med naturen
og i tillegg være en kilde til
inspirasjon og opplysning.
«Det er flott å se hvor raskt våre
ansatte har kommet inn i den
aktivitetsbaserte måten å arbeide
på,» sier Gravestock. «I løpet av
en time etter innflytting hadde folk
funnet et egnet sted og begynt å
jobbe.»
«Vi arbeidet tett med Kinnarps
for å sikre at all innredning og
alle løsninger tilfredsstilte våre
strenge miljøkrav,» sier Karen
Gravestock, Director of People &
Place i WWF-UK. Alle produkter
som inneholder tre er enten fullstendig sporbare, i samsvar med
FSC, eller FSC-sertifisert.
I arbeidet mot bærekraftige
kontor lokaler fikk Kinnarps i oppgave å skape en aktivitetsbasert
interiørløsning. De 300 kontorpultene i det gamle kontoret
ble erstattet med 160 «frie»
arbeidsplasser som de ansatte
kunne velge mellom hver dag, og
sosiale områder ble prioritert.
Når du reduserer antall kontorpulter med nesten 50 % i vårt
tilfelle hos WWF-UK, får man ikke
følelsen av at det er for lite plass,
snarere tvert imot. Istedenfor å
fylle lokalet med faste kontorpulter som for det meste ikke er
i bruk, ble kontoret innredet med
bord med ståhøyde, lydisolert
KUNGÄLV VISER VEI
Kungälv kommune i Vest-Sverige
er et annet eksempel på en vellykket overgang til et aktivitetsbasert arbeidsmiljø. Det nye
rådhuset ble prosjektert til å være
i samsvar med de strengeste
kriteriene i svenske Miljöbyggnads
sertifiseringssystem, og dette
innebærer at både interiør og
arbeidsmåte er bærekraftige.
Kommunen var vant til faste
kontorpulter og tradisjonelle møterom. Samarbeidet med Kinnarps
førte frem til en erkjennelse av at
omgivelsene kunne brukes av alle.
Det nye kontoret oppmuntret til
bevegelse. Det er få tilgjengelige
kontorpulter, men mange behagelige stoler, krakker og puffer.
Det finnes stillerom, konferanserom og forskjellige kreative og
uformelle diskusjonssoner.
I utgangspunktet ble bare én etasje
innredet, og her test-jobbet 30
personer i 18 måneder. De positive
effektene ble synlige så å si med
en gang. En påfølgende spørreundersøkelse blant de ansatte
viste at de fleste var tilfreds eller
meget tilfreds med den nye måten
å jobbe på og de nye omgivelsene.
I dag har alle seks etasjer fått den
nye utformingen.
«Forskjellen er utrolig,» sier
utviklingssjefen Gun Zetterberg.
«Jeg har jobbet i Kungälv kommune
i 33 år, og den nye tilnærmingsmåten føles utrolig frigjørende.
Vi tar mer ansvar, tenker utenfor
boksen og på en digital måte. Vi
hadde en ansvarsbevisst sjef som
brukte mye tid på å få oss til å forstå konseptet og begrunnelsen for
endringen. Det var en stor fordel.»
REFABRIKKERING SPARER
PENGER
Det ble først gjennomført en
«varetelling» i det gamle rådhuset, som en del av initiativet
mot bærekraftig utvikling. Hvilke
enheter kun flyttes rett inn? Hvilke
innredninger kunne få nye deler?
Hva måtte legges til?
Ved gjenbruk og fornyelse av
gamle møbler har kommunen
både redusert miljøpåvirkningen
og spart et sekssifret beløp.
Eksisterende understell og motorer
fra høydejusterbare kontorpulter
“DEN NYE MÅTEN
Å ARBEIDE PÅ
ER EKSTREMT
FRIGJØRENDE.
DET Å BLI I
STAND TIL Å TA
MER ANSVAR,
TENKE UTENFOR
BOKSEN OG
PÅ EN DIGITAL
MÅTE.”
ble brukt igjen, og pultene fikk nye
bordplater. Konferansebord ble
også utstyrt med nye bordplater
og mange arbeidsstoler fikk nye
armlener.
«Refabrikkering, altså bruk av
gamle deler i nye produkter, er
noe vi har arbeidet med i lang
tid», sier Dan Hermansson,
Key account manager i Kinnarps.
«Og det å endelig kunne gjøre det
i stor skala var en flott opplevelse.
Jeg gikk innom for å møte montørene våre som skrudde sammen
alle kontorpultene som hadde
fått et nytt liv. Det var et syn som
varmet hjertet.»
12
INKLUDERENDE DESIGN
FREMTIDENS ARBEIDSPLASS
ONE SIZE FITS
… NO ONE
Helt fra starten har
Kinnarps filosofi
vært at arbeidsplassen skal tilpasse
seg menneskene,
og ikke motsatt.
Det dreier seg om å skape fleksible
arbeidsmiljøer som er attraktive
og inkluderende, og som setter
organisasjoner i stand til å holde på
talenter. Dette krever inkluderende
design og vil være en avgjørende
suksessfaktor for fremtidens
arbeidsplasser.
FOKUS PÅ MANGFOLD
Vi arbeider nå mye lengre, og
noen arbeidsplasser har ansatte
over hele fire generasjoner.
«Det er nå viktigere enn noen
gang å møblere arbeidsplassene for å møte behovene hos en
sammensatt gruppe av ansatte.»
sier Elisabeth Slunge, Brand
Range Design Director i Kinnarps.
«For å få teamet til å arbeide med
full kapasitet må alle få mulighet
til å ta ut det potensialet de har,
uansett behov, kjønn, vekt, høyde
eller språk. Derfor må du begynne
med det ekstreme, og ikke ta utgangspunkt i "mannen i gaten" når
du skal møblere en arbeidsplass.»
INKLUDERENDE DESIGN
Kinnarps var en av de første
bedriftene som tilbød høydejusterbare kontorpulter, et klassisk
eksempel på inkluderende design.
I dag er de fleste skandinaver vant
til å kunne tilpasse arbeidsplassen
sin.
Justerbare arbeidsstoler skal ha
en intuitiv design som gjør at de er
enkle å justere og tilpasse perfekt
til kroppens form. Dette er viktig
på en moderne arbeidsplass der
du flytter på deg mange ganger
om dagen.
Et behagelig lydnivå øker konsentrasjonen og reduserer stress.
Redusert hørsel er i dag den
vanligste funksjonshemningen.
Det finnes mange akustiske
løsninger som er designet for å
gi et komfortabelt lydnivå, som
for eksempel støyabsorberende
paneler i vegger, stoler og kontorpulter, og i tillegg støydempende
bordplater til skolemiljøer.
Belysning påvirker måten vi
presterer på og hvor rolige og
konsentrerte vi er. Tilpasning av
fargen på bordplater kan gjøre det
enklere å se, og med markeringen
av kantene kan du se hvor ett
møbel slutter og et annet starter.
NÆRT SAMARBEID
MED EKSPERTER
Kinnarps utvikler sine produkter og
innredningsløsninger i nært samarbeid med forskere, arkitekter,
designere og ergonomispesialister.
«Vi har alltid laget innredninger
som er skreddersydde i forhold
til enkeltmenneskets behov,»
sier Elisabeth Slunge, «selv om
konseptet med inkluderende
design er nytt. Når vi for eksempel
produserer en ny arbeidsstol sørger
vi for at den produseres med de
nyeste forskningsresultatene
innen ergonomi som en ledetråd,
og at den har en intuitiv design
som gjør den enkelt å justere.
Vi har en fysioterapeut i bedriften
som har arbeidet med teamet
i mange år og som har lyttet til
kundene.
Det å lytte til og forstå kundene
er et kraftfullt verktøy i produktutviklingen.»
Inkluderende design vil være en
avgjørende suksessfaktor for
fremtidens arbeidsplasser
KINNARPS THE BETTER REPORT 2015
“DET ER VIKTIGERE
ENN NOEN GANG
Å MØBLERE
ARBEIDSPLASSENE
FOR Å MØTE
BEHOVENE HOS
EN SAMMENSATT
GRUPPE AV
ANSATTE.”
«Vi er testpiloter for våre egne
produkter,» sier Slunge. «Alle
som jobber i Kinnarps må forstå
brukernes behov, både de som
jobber på fabrikkgulvet og de
som jobber i kundeservice.»
HOLDBARHET ER
LØNNSOMT
Ifølge Slunge er inkluderende
design og holdbarhet ingen umulig
kombinasjon.
«Hvis du har et produkt som kan
justeres, justeres om igjen og
brukes på nye måter, blir du ikke
tvunget til å kjøpe nytt. Det gir en
holdbar arbeidsplass og en mer
bærekraftig verden.»
Trivsel på arbeidsplassen har
alltid vært Kinnarps primære
fokus. Når du gjør de ansattes
hverdag lettere, fører det til større
tilfredshet på arbeidsplassen
og høyere produktivitet. Det er
‘arbeidsplassens biologi’, en positiv
spiral, der mennesker som ønsker
det settes i stand til å fortsette å
jobbe og bli i bedriften.
«I Skandinavia har vi en lang tradisjon for fokus på arbeidsmiljøet,
primært fordi vi har en sterk
lovgivning på helse og sikkerhet,»
sier Slunge. «Ansatte er motiverte
når de har gode arbeidsforhold i
jobben sin. Det øker produktiviteten
og har gitt opphav til uttrykket
’fornøyde ansatte, fornøyde
aksjeeiere’.»
MYTER OM EN GOD
ARBEIDSPLASS
Kontorer med åpne løsninger har
lenge blitt sett på som kjennetegnet
på et moderne arbeidsmiljø.
«Forskning viser at kontorer med
åpne løsninger gir økt stress og
faktisk reduserer produktiviteten.
Mennesker er sosiale dyr, men fra
tid til annen trenger vi å arbeide
uforstyrret,» sier Slunge.
En annen myte er at du må ha din
egen kontorpult.
«Den gjeldende tilnærmingen
innebærer at den individuelle
kontorpulten ikke er nødvendig,»
sier Slunge. «Noen ganger trenger
du å jobbe ved en kontorpult, men
du sitter like ofte i en gruppe som
samtaler eller driver med idédugnad.
Det medfører at aktivitetsbasert
innredning kan være løsningen.
Denne tilnærmingen har delte
arbeidsområder som hver enkelt
kan velge avhengig av hva de trenger å gjøre. Det kan være vanskelig
å gi slipp på ideen om individuelle
kontorpulter, og det kan falle på
ledelsen å implementere den nye
måten å jobbe på. Men hvis dette
gjennomføres på riktig måte, kan
det gi store fordeler for hele organisasjonen.»
«I vårt konsept, Next Office- ABW,
har vi inntatt en helhetlig tilnærming
til dette og tilbyr spesielt tilpassede
og fremtidssikrede løsninger,»
sier Slunge.
FREMTIDENS
ARBEIDSPLASS
Slunges' jobb innebærer at hun
hele tiden ser fremover og spør:
Hvordan vil morgendagens
arbeidsplass se ut? Hvilke utfordringer vil vi stå overfor og hvilke
muligheter vil vi ha? Med tanke
på dem som vil fremtidssikre
arbeidsplassen sin, vektlegger
Slunge tre ting:
Først, teknisk utvikling. Fleksible
miljøer som er tilpasset forskjellig
oppgaver og som er kompatible
med nye teknologier vil gi bedre
kriterier for de nye formene for
samarbeid som er påkrevd nå.
«Vi er ikke lenger bundet til
arbeidsplassen for å kunne jobbe.
Men vi trenger et sted for kreativt
og produktivt samarbeid, for å
møtes, utveksle ideer og få energi.
Fleksibel innredning og inkluderende design gjør arbeidsplassen
attraktiv for de som ellers ville ha
jobbet hjemmefra.»
For det andre, krav til holdbarhet.
Det er ikke lenger tilstrekkelig å
opplyse om hva du har gjort før
kundene kommer inn i bildet. Nå
må du også vise resultatene av
bruk og gjenbruk.
«Vi ser nå et mye høyere bevissthetsnivå i forhold til holdbar
utvikling,» forklarer Slunge.
«Stadig oftere har både brukere
og kjøpere krav og forventninger
til dette. Dette påtvinger bransjen
strenge krav for å vise hvordan
selskapene bidrar til kundenes
arbeid med bærekraftig utvikling.»
For det tredje understreker Slunge
betydningen av mangfold i designen.
«Det finnes ingen vei utenom
produkt-og interiørdesign-løsninger
som tilfredsstiller forskjellige
behov og kriterier... Dette er
nøkkelen til en fremtidsrettet
arbeidsplass. Vi er engasjert i
dette og utgjør en drivkraft bak
denne utviklingen.»
14
RENE MATERIALER
PRODUKSJON
BRUK
GJENBRUK
EN REN
INVESTERING
De fleste av oss
bruker ganske mye
tid på arbeidsplassen.
Vi sitter på arbeidsstoler, møtestoler og
sofaer, eller står ved
bord, møtebord og
andre møbler.
Materialene vi omgir oss med har
svært stor innvirkning på oss. I
Kinnarps har vi en lang tradisjon for
å bruke rene materialer i møblene,
så langt som overhode mulig.
Når vi snakker om rene materialer,
mener vi hele kjeden, fra valg av
råmaterialer og forholdene disse
råmaterialene er produsert under,
hvordan de påvirker oss når vi
bruker dem, og til hvor enkelt det
er å resirkulere produktene når
levetiden gradvis tar slutt.
Som markedsleder har vi et ansvar
for å tilby bærekraftige løsninger
og for å spre våre kunnskaper om
hvordan bedre arbeidsmiljø kan
fremme helse, komfort og produktivitet. Valg av innredning som er
laget av rene materialer er ikke
bare godt for verden, det er også
en ren investering.
HELE VERDIKJEDEN
«Rene materialer» dekker alle
deler av livssyklusen til et produkt,
fra tegnebordet til gjenvinning. Før
vi produserer et nytt produkt må
vi se på hele verdikjeden: Hvordan
produseres råmaterialene?
Rene materialer uten unødvendige
kjemikalier fører til et bedre inneklima
og et bedre miljø å være i
KINNARPS THE BETTER REPORT 2015
15
Vårt Re:fill-materiale inneholder
kun resirkulert PET-plast, samt
tekstilrester og Oeko-Tex®-merket
polyester smeltefiber
“INNREDNING
SOM ER
PRODUSERT
AV RENE
MATERIALER
ER IKKE BARE
GODT FOR
VERDEN, DET ER
OGSÅ EN REN
INVESTERING.”
Er trematerialene anskaffet fra
ansvarlig drevet skog? Er tekstilene behandlet med fl ammedempende stoffer som inneholder
unødvendige kjemikalier? Er
plasten garantert fri for pftalat?
Det er vårt ansvar å sørge for at
råmaterialene er produsert under
sosialt akseptable forhold, der
de som jobber i fabrikkene har
tilfredsstillende arbeidstid, lønn
og forsikringsordninger.
Vi er stolte over å ha deltatt i
utformingen av den nasjonale
skogstandarden for FSC i Sverige.
I Sverige er politikken basert på
frivillig ansvarlighet, slik at FSC
har mindre makt her enn i andre
land. Det innebærer at det er
spesielt viktig for oss å fortsette å
innføre strengere krav på områder
som biologisk mangfold. Derfor er
det spesielt gledelig å se de klare
resultatene i FSCs rapport for 2014
som viser forbedring i biologisk
mangfold i sertifiserte skoger.
Vi ser alltid etter muligheter for
å bruke resirkulerte materialer
der det lar seg gjøre. Vi bruker for
eksempel tekstilrester i våre støyabsorberende deler, og resirkulert
metall i understell til kontorpulter.
Når vi designer et produkt sørger
vi for at det kan resirkuleres, eksempelvis ved å bruke materialer
som kan tas fra hverandre og
sorteres.
GJENBRUK
Treverk er et av materialene vi
bruker mest av. Det er et fantastisk
naturmateriale som skaper et behagelig miljø. og som føles varmt
også når det er kjølig inne. Det er
også et av de få materialene som
kan vokse og fornye seg. Vi sørger
for å ha en helhetlig tilnærming
gjennom alle faser av treverkets
livssyklus, fra produksjon til bruk
og gjenbruk. I dette perspektivet har
all produksjon av råmaterialer, også
treverk som er en fornybar ressurs,
en negativ innvirkning på miljøet.
Derfor må vi bruke produksjonsmetoder som påvirker klimaet så
lite som mulig. Treverket vi bruker
må komme fra bærekraftig skogbruk som enten er sertifisert eller
underlagt strenge krav, og som
har dokumentert opprinnelse.
Vi øker hele tiden andelen av
FSC-sertifiserte produkter, hvilket
også innebærer mindre bruk av
sprøytemidler og mer rettferdige
arbeidsforhold i produksjonen.
I denne fasen spiller design en
viktig rolle. I utviklingsfasen for
et produkt er det nødvendig å få
frem et holdbart design slik at
produksjonen kan utføres så
ressurseffektivt som mulig.
Treprodukter lagrer CO2 i hele
sin levetid. Tremøbler vil ha en
innvikning på klimaet under hele
levetiden. Møbler i god kvalitet
varer i mange, mange år og forlenger lagringstiden for CO2.
Et godt arbeidsmiljø har sunt
inneklima som er fritt for unødvendige kjemikalier. Derfor har vi
meget strenge krav til alle former
for overfl atebehandling på våre
treprodukter.
Vi ser en styrket bevissthet om
og økt etterspørsel etter gjenbruk.
Det utfordrer oss til alltid å bli
bedre ved å spørre oss selv:
Hvordan kan vi forlenge levetiden
til dette produktet med bruk av så
lite ressurser som mulig. Kan vi
lukke råmaterialsirkelen?
Flere og flere selskaper bruker
gamle materialer når de lager
nye produkter. Dette er et område
hvor det forventes rask vekst, og vi
kjører flere prosjekter i kategorien
refabrikkering.
For kunder som ønsker fullstendig
utskifting av interiøret sitt tilbyr
vi oss å ta ansvaret for de gamle
møblene.
Når et møbel når slutten av sin
levetid, sørger vi for at det kan
resirkuleres på best mulig måte.
Også på tegnebordstadiet sørger
vi for at de forskjellige materialene
enkelt kan sorteres og resirkuleres
individuelt. Dette lukker kretsløpet
og en ny økosyklus kan starte.
16
BRUK
VIRKNING
INITIATIV
BEDRE
RÅMATERIALER
Tre, plast, metall, tekstiler, elektronikk og
kjemikalier er de råmaterialene vi bruker
mest i våre innredninger. De påvirker
tre miljøområder som vi prioriterer
på forskjellige måter: Klima, biologisk
mangfold og kjemikalier. Derfor er vi
spesielt engasjert i å sikre at vi kontinuerlig
forbedrer produksjonen vår.
94 %
SERTIFISERT TRERÅMATERIALE
(FSC, PEFC) AV TOTALT ANSKAFFET
TREMATERALE
TRE
Tre er et av de få materialene som
er 100 % fornybart. Kinnarps var
involvert i og utformet den første
skogstandarden for FSC i Sverige,
og vi er med i utviklingen av denne.
Treverket som brukes i våre
produkter er enten FSC-sertifisert
eller kommer fra kilder som vi
overvåker. Tilgangen til sertifisert
skog har økt, men er fremdeles
utilstrekkelig. Målet er at alt treverk skal være FSC-sertifisert
innen 2020.
Overfl atebehandlingen av våre treprodukter reguleres for å sørge for
så liten miljøpåvirkning som mulig.
Kinnarps er medlem av GFTN
(Global Forest and Trade Network)
– WWFs næringslivsnettverk for
ansvarlig skogbruk. Vi har etablert
en handlingsplan for å øke andelen
av FSC-sertifisert materiale.
Du kan lese mer om GFTN på:
www.panda.org/gftn
60–9O %
ANDEL AV RESIRKULERT STØPT ALUMINIUM
METALL
Aluminium har en stor negativ
påvirkning på miljøet når den produseres, men den kan resirkuleres
et nesten ubegrenset antall ganger.
I støpt aluminium kan vi bruke en
høyere andel av resirkulert materiale.
Vi bruker i størst mulig grad
resirkulert materiale i rammer og
understell. Ved overfl atebehandling
av metall bruker vi primært pulverlakkering, som har liten miljøpåvirkning. Dette gjøres i et forseglet
anlegg slik at ingen stoffer lekker ut
i atmosfæren.
Vi har spesielt strenge krav til
slitasje på skruer og beslag i møbler
som utsettes for hard slitasje.
Ut ifra dette perspektivet kan det
forsvares å tilby en forkrommet
versjon hvis det øker produktets
levetid. I slike tilfeller bruker vi
imidlertid kun trivalent krom som
er mindre skadelig for miljø og helse
enn hexavalent krom. Overfl ater
som har langvarig direkte kontakt
med huden inneholder aldri krom
eller nikkel. Vi krever at metaller
ikke blandes slik at resirkulering
blir enklere. Pr. i dag er det ikke
mulig å spore metaller.
KINNARPS THE BETTER REPORT 2015
2 av 3
TEKSTILER I VÅRE PRODUKTSERIER ER
SERTIFISERT MED EU ECOLABEL ELLER
OEKO-TEX®.
2008
VI BEGYNTE Å PRODUSERE VÅR
EGEN POLSTRING.
2008
VI BEGYNTE Å INNFØRE OMFATTENDE KRAV
VED ANSKAFFELSER
17
16%
REDUSERT FORBRUK AV LØSEMIDLER
SIDEN 2012.
TEKSTILER
PLAST
ELEKTRONIKK
KJEMIKALIER
Vi tilbyr flere holdbare og naturlige materialer som for eksempel
hamp, resirkulert jute og ull. Ull er
også naturlig fl ammedempende,
og et fantastisk eksempel på at
naturen overgår kjemien. Vi bruker
også polyesterstoffer der fibrenes
struktur erstatter kjemisk fl ammebeskyttelse. Ett av våre mest brukte
polyesterstoffer (Xtreme Plus) er
laget av 100 % resirkulert polyester.
Vi bruker aldri fl ammehemmere
som er bromert eller inneholder
polypromat. Disse akkumuleres i
fettceller og forblir i kroppen i lang
tid.
Produksjon av plast fra olje
involverer forbruk av en begrenset
ressurs. Forbrenning av brukt plast
bidrar til drivhuseffekten og kan
også føre til luftforurensninger.
Elektronikk inneholder metall og
kjemikalier som kan forårsake
miljøproblemer og helseskader
knyttet til utvinning, produksjon,
bruk og sluttbehandling. Utvinning
av metaller har vanligvis stor miljøpåvirkning. Under bruk risikerer
vi å bli utsatt for kjemikalier som
fordamper.
Kjemikalier finnes overalt, i alt fra
vår egen kropp til barneleker. Noen
av dem er livsviktige, men mange
har en direkte negativ påvirkning.
Pr. i dag benyttes mer enn 100 000
kjemiske substanser innenfor EU.
Bare en liten andel av dem har blitt
undersøkt og evaluert i forhold til
hvordan de påvirker helse og miljø.
Det er viktig å resirkulere elektronikk for å kunne håndtere de verdifulle materialene og for å unngå
farlige metaller og at kjemikalier
kommer på avveie. EU har forbudt
eksport av farlig avfall til utviklingsland, men til tross for dette er forsendelser av ubehandlet elektronikkavfall fremdeles et stort
problem.
Når det gjelder bruk av kjemikalier i Kinnarps har vi gjort store
fremskritt, men vi er ikke helt i
mål ennå. Fordi vi vet altfor lite om
hvordan et stort antall kjemikalier
reagerer med hverandre, prøver vi
alltid å bruke føre var-prinsippet og
fjerne alle unødvendige kjemikalier.
En av tiltakene våre er å utvikle en
ny metode for UV-lakkering, med
redusert bruk av løsemidler. Vi har
også erstattet kjemiske fl ammedempere i visse polyesterstoffer,
der strukturen på fibrene utgjør en
naturlig beskyttelse mot fl ammer.
Siden slutten av 1990-årene har
vi arbeidet med krav til tekstiler
for å kunne tilby bærekraftige og
sikre produkter, og for å påse at
ansatte har et sunt arbeidsmiljø.
To av tre tekstiltyper er sertifisert
i samsvar med enten Oeko-Tex®
eller EU-ecolabel.
Alt skinn vi bruker er farget med
plantebaserte metoder. Imidlertid
har vi pr. i dag ikke oversikt over
dyrevelferd for alt vi kjøper inn. Vi
må innføre klare krav i fremtiden.
Plastkomponenter i polstringen
brukes i så å si alle sittemøbler.
Vi støper vår egen polstring i
Skillingaryd og har valgt å fjerne
det skadelige isocyanatet TDI
fullstendig og erstatte det med den
mindre farlige kjemikalien MDI.
Plastkomponentene vi bruker er
typemerket for å tilrettelegge for
resirkulering. PVC og pftalater
benyttes ikke i våre produkter (med
unntak av plastdelene i elektriske
komponenter), og plastkomponenter
er PFOS-frie.
Pr. i dag er det vanskelig å resirkulere
plast til bruk i våre produkter i noen
særlig grad fordi det ikke er mulig
å skaffe nok ren plast av samme
type. Imidlertid inneholder vårt
Re:fill-materiale kun resirkulert
PET-plast, sammen med våre egne
tekstilrester og Oeko-Tex®-merket
polyester smeltefiber.
Vi krever at produkter er CE-merket
og at leverandører overholder EUs
RoHS-direktiv, som forbyr bruk av
bly, kvikksølv, kadmium, hexavalent
krom og fl ammedemperne PBB og
PBDE i elektronikkprodukter. Vi
vil også innføre spesifikke krav til
mineraler der det er risiko for at
disse kommer fra konfl iktområder
og krigssoner.
18
REISEN SÅ LANGT
MILEPÆLER
Helt siden oppstarten av Kinnarps har vårt fokus vært på å finne løsninger som gir
den best mulige effekten, samt å ha minst mulig påvirkning på miljøet.
1942 En gammel motorsykkel er ombygd til både en tilhenger og en maskin i fabrikken.
Helt fra starten av har det vært nødvendig å bruke de ressursene som var tilgjengelige.
1952 Vi begynner å samarbeide med kundenes ergonomispesialister i visse prosjekter.
Siden den gang har dette samarbeidet utviklet seg, og ergonomi er nå en naturlig del av
produktutviklingsprosessen.
1959 Vi innfører et eget transportsystem som i dag fungerer
med høy kapasitetsutnyttelse i begge kjøreretninger, og vi bruker
beskyttelsestepper istedenfor engangsforpakninger.
1977 Produksjon av briketter fra avfall starter.
Siden 1982 har disse brikettene også vært brukt til å varme opp
lokaler i deler av lokalsamfunnet Kinnarp.
1980 UV-lakkering erstatter løsemidler.
1989 Produksjon av høydejusterbare kontorpulter starter.
1997 Den første miljørapporten publiseres.
1997 Kinnarps oppnår miljøsertifisering i samsvar med
ISO 14001.
1997 Kinnarps tilbyr kundene en resirkuleringstjeneste for
de gamle møblene.
2002 Kinnarps blir FSC-sertifisert og det første FSC-merkede
produktet kommer på markedet i 2004. Selskapet lanserer sitt
første FSC-sertifiserte produkt som standard i 2013.
2007 Et tilskjæringsprogram optimaliserer utnyttelsesgraden
for tekstiler.
2008 Intern produksjon av polstring, og Re:fill introduseres i
våre produkter.
2009 En adferdskodeks introduseres for leverandørene, oppdatert i 2014.
2011 Tilbyr aktivitetsbaserte kontorer gjennom Next Office-ABW.
2014 Refabrikkering av gamle produkter til nye.
KINNARPS THE BETTER REPORT 2015
NØKKELTALL
Med mindre annet er sagt, dekker rapporten hele gruppen,
inkludert våre produksjonsenheter i Sverige og Tyskland,
samt våre salgsvirksomheter.
RESSURSOPTIMALISERING GJENNOM FYLLINGSGRADEN I VÅRE EGNE BILER*
* Kinnarps-eide transporter.
ANALYSE OG OPPFØLGING
Takket være nøye planlegging av
leveringer kan vi maksimere bilenes
effektivitet. Vi sørger for å pakke
slik at det passer med leveringsplanen, og vi planlegger alltid de
mest optimale transportrutene.
Vi bruker beskyttelsestepper og
papp til pakking, og det innebærer
at vi virkelig kan pakke tett.
Dette systemet har blitt optimalisert gjennom mange år. Nå som vi
har tatt dette så langt det lar seg
gjøre, er det tid for systematisk
oppfølging av returtransporter der
vi kan øke fyllingsgraden ved å hente
materialer fra våre leverandører for
transport tilbake til fabrikkene.
90%
FYLLINGSGRAD, 2014
RESSURSOPTIMALISERING MED BRUK AV TEKSTILER*
* Produksjon i Skillingaryd.
ANALYSE OG OPPFØLGING
Andelen materiale som utnyttes
under tilskjæring av tekstiler har
vært ca. 80 % de siste tre årene,
i hovedsak takket være vårt
automatiserte optimaliseringsprogram. Dette er et relativt høyt
nivå. Den viktigste faktoren som
påvirker utnyttelsesnivået er formen på produktet og volumet
av produkter som produseres
samtidig. Tekstilrestene sendes i
dag til resirkulering eller gjenbruk i
våre støy absorberende produkter.
Vi arbeider nå med å utvikle nye
produkter der tekstilrester kan
få nytt liv. Vi oppdaterer maskinparken og optimaliseringsprogrammer kontinuerlig for å
sikre at vi alltid ligger i front av
utviklingen.
100
(%)
80
60
40
20
81
81
81
2012
2013
2014
KUNNSKAPER OM KINNARPS’ MILJØARBEID*
*2267 intervjuer utført i Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Norge, Polen, Sverige, Sveits og Storbritannia.
ANALYSE OG OPPFØLGING
Vi kan si at vi ikke har lykkes godt
nok med å formidle budskapet om
vårt miljøarbeid når halvparten av
respondentene ikke visste noe om
det. Men vi kan se at de kundene
som vet om arbeidet vårt mener
at Kinnarps ligger i front når det
gjelder å tilby løsninger som tar
hensyn til miljøet.
I Kinnarps arbeider vi kontinuerlig
for å gjøre de arbeidsmiljøene vi
skaper for kundene om til en drivende
faktor for positive effekter for både
kunder og miljø. Vi tar ansvar for
hele kjeden for produktene og
løsningene vi tilbyr. Samtidig må vi
være klarere i vår kommunikasjon
og flinkere til å formidle budskapet
om hva vi gjør og hvilke effekter
løsningene våre kan ha.
MÅL Innen 2017 skal 90 % av våre
eksisterende og potensiell kunder
være oppmerksom på vårt arbeid
for en bærekraftig utvikling.
41% 90%
2013
MÅL 2017
19
20
NØKKELTALL
ANALYSE
MÅLSETTINGER
MERKINGER
KUNDEUNDERSØKELSE: NET PROMOTOR SCORE*
* Markeder i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Storbritannia, Frankrike, Sveits og Belgia.
ANALYSE OG OPPFØLGING
Kinnarps kundetilfredshetsundersøkelse (basert på 1175
svar) viser at vår kunder ønsker
å bli værende hos oss. 36 % har
vært kunder i 10 år eller mer.
Undersøkelsen ga oss en såkalt
net promotor score, NPS, på 31.
Det kan anses som et meget godt
resultat. Til sammenligning anses
en NPS over 0 som god, mens en
NPS på mellom 0 og 10 er normalt.
Selskaper som presterer meget
høyt har en NPS over 50. Vårt mål
for 2014 var å nå 30. På lang sikt
er ambisjonen vår å oppnå en NPS
på 50. For å oppnå dette målet
har vi lokale handlingsplaner, og
resultatene følges opp sentralt
ved hjelp av balansert målstyring.
Vi arbeider også med å forbedre
spørsmålene i den kommende
undersøkelsen for å få enda mer
detaljert informasjon, som igjen
kan bidra til å oppnå enda bedre
kundetilfredshet.
KRITIKK
0
1
2
3
4
5
6
AMBASSADØRER
8
9
10
PASSIV
7
NPS = % AMBASSADØRER – %
KRITIKERE
0
0
31
-50
MÅL Å ha en NPS på 50 innen 2020.
+50
50
-50
NPS
-100
NPS
+100
-100
+100
MÅL 2020
2014
UTSLIPP AV CO2-EKVIVALENTER (TONN)*
* Produksjon i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, (Minden 2012). For 2014, også ISO-sertifiserte salgskontorer i Sverige,
Norge og Frankrike. I samsvar med Greenhouse Gas Protocol scoop 1 and 2. www.ghgprotocol.org
ANALYSE OG OPPFØLGING
Våre transporter har blitt strømlinjet ved bruk av et mer fleksibelt
logistikksystem med samleveringer
og bruk av et transportnav. Våre
utslipp fra transporter har økt fordi
vi nå kjører flere ruter. Det faktum
at vi har vært i stand til å øke antall
tilbaketransporter utgjør en stor
gevinst, men det innebærer også at
rutene, og dermed utslippene, har
vokst noe. Flere biler vil bli skiftet
ut med nye som har lavere utslipp.
forbruket til varme, elektrisitet og
ventilasjon. I fabrikken i Worms har
vi strømlinjet produksjonen ved å
gå gjennom trykkluften som går
til maskinene og vi har skiftet ut
lyskildene. Produksjonen i Minden
har blitt flyttet til Sverige. Flere
salgskontorer har redusert størrelsen på lokalene sine og skiftet til
mer energieffektiv belysning.
20.000
(TON)
17.500
15.000
12.500
10.000
MÅL Innen 2020 skal vi ha redusert
utslippene med 20 % sammenlignet
med 2014.
19 119,8
15 568,0
13 749,2
10,9994
2012
2013
2014
MÅL 2020
I produksjonsanleggene holdes det
energimøter på regelmessig basis,
og målet er å redusere energi-
ANDELEN AV SERTIFISERTE TREVIRKE SOM RÅMATERIALE I FORHOLD TIL TOTAL ANSKAFFELSE AV TREVIRKE*
* Trevirke som råmateriale i Kinnarp. (Enheten er sertifisert i samsvar med FSC og produserer cirka 90 % av trevirket.)
ANALYSE OG OPPFØLGING
Siden 2011 har vi økt andelen av sertifisert tre fra 63 % til 94 %. Den høye
andelen av sertifisert råmateriale
innebærer at vi nå kan FSC-merke
mange av våre produkter. Vi ønsker å
være bransjeleder innenfor ansvarlig
skogbruk, og vi vil fortsette å arbeide
for å øke andelen av sertifisert tre
i våre produkter. Andelen av tre fra
FSC-sertifisert skog har ligget på
et relativt stabilt nivå i de siste tre
årene, noe som primært skyldes
begrenset tilgang på FSC-sertifisert
materiale. Derfor bruker vi også
materiale som har merkingen FSC
Controlled Wood, som kommer fra
overvåkede kilder, og PEFC-merkingen som er en annen skogbrukssertifisering. Vi ser at det er en
økende bevissthet i bransjen rundt
ansvarlig skogbruk, og vi tror at vi
vil være i stand til å øke andelen av
tre fra FSC-sertifiserte skoger når
tilgangen til dette trevirket øker.
MÅL Innen 2020 skal alt trevirke
som kjøpes og selges under varemerket Kinnarps komme fra
FSC-sertifiserte skoger.
FSC
100
(%)
85,62
80
60
41,53
3,27
FSC CW
94,63
94,08
25,77
16,83
23,09
PEFC
100
33,06
100
40
20
+50
40,82
45,77
44,19
2012
2013
2014
MÅL 2020
21
KINNARPS THE BETTER REPORT 2015
FORBRUK AV LØSEMIDLER (VOC) (TONN)*
* Produksjon i Kinnarp, Skillingaryd, Worms, (Minden 2012).
ANALYSE OG OPPFØLGING
Vi arbeider hele tiden for å redusere
bruken av løsemidler i produksjonen.
I fabrikken vår i Worms har vi gjort
tekniske endringer som har redusert behovet for rengjøring med
løsemidler. Kombinert med at vi
har skiftet ut visse stoffer, har
disse endringene ført til redusert
bruk av VOC, men vi har litt igjen
før vi oppnår målet. Det har vært
en midlertidig økning her fordi nye
kundeprosjekter og teknologier har
blitt testet, og det innebærer at
vi har måttet rengjøre maskinene
hyppigere. Men på lang sikt vil
bruken fortsette å gå ned.
I Kinnarp har vi startet et prosjekt
for å redusere bruken av tynnere.
Målet er å oppnå en reduksjon på
30 %. I fabrikken vår i Skillingaryd
vil vi erstatte det løsemiddelbaserte
limet vi bruker i dag med vannbasert lim.
30
(TONN)
25
20
15
10
19.119,8
85,62
28,4
15.568,0
94,63
22,77
13.749,2
94,08
23,59
18,93
2012
2013
2014
MÅL 2020
MÅL Innen 2020 skal utslippene
av VOC være redusert med 1/3
sammenlignet med referanseåret 2012.
ANDEL AV TOTAL MENGDE AVFALL SENDT TIL RESIRKULERING*
* Produksjon i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, (Minden 2012). ISO-sertifiserte salgskontorer i Sverige, Norge og Frankrike.
ANALYSE OG OPPFØLGING
Vi har utviklet vår sortering og
utskilling over lang tid, og dette har
gitt resultater. I dag går 96 % av
materialene enten til resirkulering
eller til energiproduksjon ved forbrenning (hovedandelen).
Fabrikkene komprimerer trebasert
avfall til briketter, som deretter
brukes til å varme opp fabrikkene
og deler av lokalsamfunnet i Kinnarp.
Andelen av avfall som sendes til avfallsdeponi består primært av aske
fra forbrenning av briketter. Mengden av materialavfall som sendes
til resirkulering har holdt seg på et
relativt konstant nivå, men har blitt
redusert samtidig som mengden
med materiale som går til energiproduksjon har økt.
Vi ønsker å opprettholde det høye
nivået av resirkulering. og tror vi
kan finne måter å være mer grundige på i sorteringsprosessen vår.
Vi tilbyr nå kundene en tjeneste for
resirkulering av deres utrangerte
møbler, og arbeider med å finne
modeller for å forlenge levetiden
for gamle produkter.
MÅL Innen 2020 skal 30 % av
alt materiale vi sender ut være
resirkulert. På lang sikt skal vi
ikke sende noe avfall til deponi.
MATERIALE TIL
RESIRKULERING
AVFALLSDEPONI
MATERIALE TIL
ENERGIPRODUKSJON
KOMPOSTERING
1 4
FARLIG AVFALL
12 1
1 5
28
67
26
68
2012
25
71
2013
2014
RESIRKULERT MATERIALE I PRODUKSJON*
* Anskaffelse av råmaterialer til produksjonsenheter.
ANALYSE OG OPPFØLGING
Resirkulering av materialer og
fornuftig bruk av jordens ressurser
er en selvfølge for oss. Av det stålet
vi bruker er gjennomsnittlig 20 %
resirkulert, og det tilsvarende tallet
for støpt aluminium er 60-90 %,
avhengig av leverandør. Selv om
etterspørselen etter resirkulert
tekstil har økt, er kvalitet et viktig
aspekt innen holdbarhet, og
varigheten på fargestoffer er ofte
mangelfull. Det er også vanskelig
å tilfredsstille våre krav til miljø
og kvalitet ved bruk av resirkulert
plast. Imidlertid kan vi bruke det
følgende i mindre kvantiteter: våre
Re:fill-materialer består av 40 %
tekstilrester og 20 % resirkulert
PET-plast. Vi tror at interessen for
resirkulerte materialer vil øke enda
mer, særlig i forhold til aluminium.
Når teknologien utvikles videre vil
vi også begynne å se mer resirkulerte tekstiler. Pr. i dag inneholder
2 av 32 tekstiltyper resirkulert
materiale. Den ene inneholder 14
% og den andre 100 % resirkulert
materiale. Vi vil utvikle en strategi
for å øke andelen av resirkulert
materiale og for systematisering
av informasjon.
20% 60–90%
STÅL, 2014
STØPT ALUMINIUM, 2014
6% 20%
TEKSTIL, 2014
SPONPLATER, 2014
22
ANDEL AV TOTALE ANSKAFFELSER (I SEK) DER ADFERDSKODEKSEN HAR BLITT FULGT OPP MED MINST ÉN REVISJON*
* Hele Kinnarps produktutvalg.
ANALYSE OG OPPFØLGING
Flere av inspeksjonene vi har utført
ble gjort hos nye leverandører som
vi tror vi kommer til å øke innkjøpene
fra oss i årene som kommer. I år vil
vi fortsette med revisjonen av nye
leverandører, leverandører som
ikke oppfyller sine forpliktelser
og leverandører som vi tror kan
utgjør en risiko. Vi prioriterer også
leverandører av materialer som
utgjør en del av produktet vårt.
gjennomføre revisjoner på stedet.
Alle leverandører i Sørøst-Asia er
klassifisert som høyrisiko, og alle
disse, med unntak av én leverandør,
har gjennomgått revisjoner på stedet.
Imidlertid utgjør disse høyrisikoleverandørene bare en liten andel
av det totale antallet.
19,5% 95%
ANDEL AV TOTALE
ANSKAFFELSER
(SEK) DER
ADFERDSKODEKSEN
HAR BLITT FULGT
OPP MED MINST ÉN
REVISJON I 2014.
ANDEL AV TOTALE
ANSKAFFELSER I
HØYRISIKOLAND (SEK) DER
ADFERDSKODEKSEN HAR
BLITT FULGT OPP MED
MINST ÉN REVISJON I 2014.
Når det gjelder høyrisikoleverandører, kontrolleres samsvar ved å
MEDARBEIDERINDEKS (EI)*
* Medarbeiderundersøkelse for Kinnarps AB (produksjonsenheter og hovedkontor) og salgsvirksomheter i 10 land.
ANALYSE OG OPPFØLGING
Under søkelsen viser en
medarbeider indeks på over 60,
hvilket betyr at det finnes gode
grunnlag for å kunne arbeide på en
vellykket og effektiv måte. Dette er
et godt resultat, men vi fokuserer
ikke bare på dette tallet, men har
også analysert våre styrker og svakheter. For eksempel ser vi at en av
våre styrker er at våre ansatte forstår og tror på våre grunnleggende
verdier, mens vi må arbeide mer
med kommunikasjon mellom ledere
og ansatte. Alle team med ledere
får en analyse av sine stryker
og svakheter, og utformer en
handlingsplan for sin avdeling.
Dette er en kontinuerlig forbedringsprosess og vi streber
alltid mot å forbedre både total EI
og resultatet for hvert enkelt team,
for å bli en bærekraftig bedrift i det
lange løp. Vårt neste mål er å oppnå
en EI på 68.
64 68
2014
STRATEGISK
MÅL
MÅL Innen 2015 skal alle arbeidsgrupper ha en så positiv EI som
mulig, over 60. på en skala fra
0 – 100. Det strategiske målet er
å ha en EI på 68.
MERKINGER
For å sikre at vi holder oss ett skritt foran lovgivningen, sørger vi
for at våre produkter oppfyller kravene i følgende miljømerkinger:
FSC, Möbelfakta, NF Environnement og GS.
®
FSC® Merking for ansvarlig skogforvaltning. Det betyr
miljøtilpasset, sosialt ansvarlig og økonomisk sunn
bruk av verdens skoger.
®
FSC-C010544, www.fsc.org
MÖBELFAKTA En svensk møbelmerking som har et
klart fokus på holdbarhet. Den dekker produktkrav
innen kvalitet og miljø samt leverandørkrav til
sosialt ansvar.
NF ENVIRONNEMENT Den eneste offisielle miljømerkingen
for møbler i Frankrike. Dekker produktkrav i forhold til kvalitet
og miljø, og miljø-krav til produsenter.
GS (GEPRÜFT SICHERHEIT) En tysk kvalitetsmerking for
møbler som dekker europeiske lovpålagte krav i forhold til
sikkerhet, og som i visse tilfeller pålegger strengere krav
enn de som er lovpålagt.
DIN ARBEIDSDAG
ER STARTEN PÅ EN
KJEDEREAKSJON
AKTIVITETSBASERT
En seksjon med sitteplasser som stimulerer kreativt arbeid eller et
eget lesehjørne for konsentrasjon. Når folk kan velge hvor de skal
arbeide i løpet av dagen, avhengig av ha de skal gjøre, frigjøres store
arbeidsarealer og man oppnår langsiktige helsegevinster og økt
produktivitet i et mer kreativt miljø.
INGEN FORPAKNING
AVFALL BLIR VARME
Rester av treverk fra produksjonen komprimeres til
briketter som varmer opp ikke bare hele fabrikken,
men også lokaler i lokalsamfunnet Kinnarp, Sverige.
Vi optimaliserer logistikken vår og bruker våre
egne beskyttelsestepper og pappskiver som
innpakningsmateriale. Disse brukes igjen og igjen
inntil de er utslitt, og deretter omdannes de til
briketter til oppvarmingsformål.
KINNARPS MARKETING & COMMUNICATIONS /8605400010/1505 I ALL INFORMASJON KAN BLI ENDRET
ET GODT ARBEIDSMILJØ LEVERER MER
Vi skaper tilpassede arbeidsmiljøer som gir deg bedre muligheter
til å gjøre en god jobb og samtidig gi samfunnet, naturen og
atmosfæren bedre muligheter til å vokse og blomstre.
BIOLOGISK MANGFOLD
RE:FILL
Våre støyabsorberende deler er laget av
tekstilrester fra Kinnarps fabrikk i Skillingaryd
og resirkulert PET-plast for å redusere
ressursbruken.
Vi bruker enten sertifisert tre eller tre fra kilder vi stiller krav
til og overvåker. Dette gir bedre forutsetninger for biologisk
mangfold og bedre miljø for dem som lever av eller i skogen.
HELE KJEDEN
Vi tar hånd om hele kjeden,fra fremhenting av råmaterialer,
bygging av relasjoner, design og produkter, til hvordan vi
arbeider sammen for å finne løsninger for å oppnå det best
mulige resultatet. Dette betyr at vi kan bruke våre ressurser
på best mulig måte og styre påvirkningen på miljøet.