Informasjonsmøte innlandsoppdrett Tynset

Oppstart, finansiering og bedriftsutvikling
21. mai kl. 12 arrangeres det informasjonsmøte om finansiering av innlandsoppdrett på
Tynset. Møtet avholdes på Kompetansesenteret, Aumlivegen.
Påmelding Tynset.
Arild Løvik, næringssjef Regionrådet for Fjellregionen, Ann Brudevoll, banksjef
bedriftsmarked region Østerdal, Audun Holtet, Rådhuset Vingelen og Beate Follestad
seniorrådgiver Innovasjon Norge kommer – kommer du?
Her vil du få informasjon om hva de ulike kan bidra med og hvilke krav de har, samt
gode tips. Det vil også bli mulig å booke en kort prat med Arild eller Beate etter at møtet
er over for å presentere seg og sin ide, og planlegge neste trinn. Dette må gjøres på
forhånd! Merk i påmeldings-e-posten om du ønsker møte med dem. Det settes av 15-20
minutt til disse innledende møtene pr deltaker (først til mølla og begrenset antall).
Ann Brudevoll er banksjef for bedriftsmarkedet i Østerdal og skal fortelle litt om
bankens krav og tilbud til de som ønsker å starte opp med oppdrett.
Arild Løvik er næringssjef i Fjellregionen. Han skal fortelle om hva fjellregionen kan tilby
de som skal starte med oppdrett innen bl.a. kommunale næringsfond,
søknadsskrivingshjelp, prosjektutvikling osv.
Beate Follestad er seniorrådgiver i Innovasjon Norge og skal fortelle om Innovasjon
Norges ordninger og hvilke kriterier de tildeler tilskudd etter.
Audun Holtet er pedagog og agronom, tidligere gardbruker med lang fartstid både som
lærer og næringssjef. I Rådhuset Vingelen arbeider Audun med etablererveiledning,
førstelinjetjeneste, bedriftsrådgivning og lokalsamfunnsutvikling. Audun jobber bl.a.
med etablereropplæringen i regionen.
Fra Hedmark Kunnskapspark deltar Øyvind Nordstrand og Karina Hauge Johansen.
Ønsker du et kort personlig møte med Innovasjon Norge og/eller næringssjefen i
Fjellregionen for å diskutere din ide så merk det i e-posten.
Påmelding innen 15. mai. Ved for få påmeldte så kan møtet bli flyttet.
Prosjektet er finansiert av Hedmark fylkeskommune.
Kontakt: Øyvind Nordstrand, tlf 481 78 222, [email protected]