Loddrett Vannrett

Rajshahikryssord
Klarer du denne? Noen ord vet du nok
allerede og noen må du kanskje lete litt
etter. Du finner heldigvis alle svarene på
nettsida rajshahi.no. Lykke til!
Vannrett
6. Både hallo og farvel
9. Ung talskvinne for
funksjonshemmedes rettigheter
Loddrett
12. Fikk Abu Taher hjelp til å skaffe
seg
1. Ordfører i Rajshahi frem til 2014
14. Snakker de i Bangladesh
15. Skole i et fattig område
17. Folkeslag i Bangladesh
19. Små trommer
20. Kallenavn på Rajshahi
22. Må brudens familie ofte betale
23. Satte i gang kontakten med
Rajshahi
25. Lite orgelinstrument
27. Har lav status i Bangladesh
28. Sykkeldrosje
29. Farge i flagget
2. Hovedstad
3. Klesplagg
4. Jobber de fleste i Bangladesh med
5. Jente som bretter poser
7. At man ikke kan lese og skrive
8. Populær idrett
10. Er elektriske i Rajshahi
11. Kan man lage brensel av
13. Må du gjøre på skolen når du svarer
16. Elv
18. Vennskapsby
21. Er Angkon opptatt av
31. Abdul Rohmans nye yrke
24. Undertittel på årets aksjon
32. Navn på regionen Bangladesh er
en del av
26. Rajshahiambassadør
25. Har laget musikken til Rajshahisangen
30. Norsk lærer som tok seg en rusletur