I hvIlken grad har ansatte rett tIl ytrIngsfrIhet og prIvatlIv?

AGENDA
13. oktoBER 2015
08.30 - 09.00
Enkel frokostservering
09.00 - 10.30
Foredrag
Foredragsholdere:
I hvilken grad har ansatte
rett til ytringsfrihet og
privatliv?
Vi inviterer til frokostseminar
Tid: 08.30 - 10.30 | Sted: Advokatfirmaet DLA Piper, Bryggegata 6, Aker Brygge
om seminaret
Ansatte har ytringsfrihet og rett til privatliv på arbeidsplassen. Samtidig har arbeidsgivere berettiget interesse i å
styre og kontrollere sine ansatte. I dette spenningsfeltet er det lett å trå feil, og konsekvensene kan bli
alvorlige.
Våre advokater med spisskompetanse innen personvern og arbeidsrett vil se nærmere på;
■■
■■
Hvilke personopplysninger virksomheten kan bruke ved ansettelse
Arbeidsgivers adgang til å kontrollere de ansatte ved bruk av adgangskontrollsystemer, GPS-sporing og e-post
mv.
■■
Lagring og bruk av personopplysninger i ansattes personalmapper
■■
Arbeidsgivers adgang til å begrense de ansattes ytringsfrihet
Seminaret er tilpasset ledere og HR personell.
Cecilie Rønnevik er advokatfullmektig i DLA Piper, med
særlig kompetanse på personvernrettslige spørsmål. Hun er
tidligere juridisk fagdirektør i Datatilsynet, hvor hun jobbet
med et bredt spekter av juridiske problemstillinger innen
privat og offentlig sektor. Hun var en av tilsynets mest
profilerte medarbeidere, og en av landets fremste eksperter
på personopplysningsregelverket. Cecilie er også medlem i
Den internasjonale Juristkommisjonens norske fagutvalg for
Personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet.
Kaja Kaarby er advokatfullmektig i DLA Piper og jobber
med arbeidsrett og personvern. Hun har særlig erfaring med
problemstillinger i grenseområdet mellom arbeidsrett og
personopplysningsregelverket. Kaja har en LLM i immaterielle
rettigheter og har skrevet masteroppgave om arbeidsgivers
adgang til å iverksette kontrolltiltak.
Gunn Kristin Olimstad er assosiert partner i DLA Piper
og har et bredt omfang av arbeidsrettslig erfaring innen
individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun har tidligere arbeidet
som senioradvokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
og som advokat i fagforeningen NITO. I tillegg er hun
medforfatter til kommentarutgaven «arbeidsrett.no» og har
vært benyttet som både veileder og sensor i arbeidsrett ved
UiO.
Påmelding: [email protected]
Frist for påmelding er 8. oktober
Seminaret er kostnadsfritt