Nytt fra Laberget leirsted

Nytt fra Laberget leirsted
Nr 2 • 2015
Kjære Laberget-venn!
Trivelig påskefeiring
2. påskedagsfeiringen ble en fin
avslutning på påska. Arrangementet
«Det er vel fagre stunder når
startet med middagsservering der
våren kjem her nord,
og atter som eit under nytt liv av omkring 70 gjester fikk servert
lammestek og med vaniljeis til
daude gror.» (Elias Blix)
dessert. Og hyggelige ord underveis
tydet på at maten falt i smak!
Slik føles det virkelig når våren har
gjort sitt inntog her på Laberget
Samme kveld holdt NLMs
leirsted. Vi gleder oss over lysere
foreninger i nærområdet påskefest
dager, blomster som spretter og
for hele familien. En stor forsamling
varmere vær, selv om en og annen
fikk høre påskebudskapet forkynt i
snøbyge fortsatt dukker opp.
ord og toner. Kristian Fagerli talte
og Ivar Stokkeland, Morten Korsvik
Leir, fellesskap og gode nyheter og Roy Anders Berg bidro med sang
Tiden før påske var leirtid på
og musikk. Margrete Klokkehaug
Laberget. Først ut var «Vi over 60», hadde egen samling for barna.
helgen midt i mars. 35 deltakere
fikk oppleve godt fellesskap, god
En vår med tett program
mat og ikke minst høre de gode
Vi tar nå fatt på årets kanskje mest
nyhetene om Jesus!
hektiske periode. På kalenderen for
mai og juni står mange selskap,
De neste helgene fulgte to supre
flere leirskoleopphold og skoleturer
barneleirer for 2. - 4. og 5. - 7.
og en konfirmantleir. Dette blir
klassinger. Sammen bidro 69 barn
givende og spennende, så vær
og en flott ledergjeng til fine leirgjerne med å be om fine dager og
helger. Bibelens gode budskap om
mange gode møter med mennesker.
Jesus og det som hendte i påska,
var sentralt på leirene. En annen
St. Hans + Laberget = sant
begivenhet var aktiviten
Feiring av St. Hansaften 23. juni, er
«Apejungel», som for første gang
tradisjon på Laberget leirsted. I år
ble brukt på NLMs leirer. Noen av
gleder vi oss til at Ivar Sjaastad skal
barna var nok spente på forhånd,
men fikk oppleve mestringen med å ha andakt og at gruppa Sanctus
klare å gjennomføre. Dette slo godt synger. Det blir salg av rømmegrøt,
an og frister virkelig til gjentakelse! pølser og brus, aktiviteter for små
og store og et skikkelig St. Hansbål.
Sett av midtsommerkvelden og kom
på Laberget! Velkommen!
På vårens "Vi over 60"-leir kledde
Åshild Sørhus opp Petter Monstad i
mongolske klær og fortalte fra
misjonsarbeidet i Mongolia.
vennene til å løfte sammen med
oss. Derfor drar vi nå igang en
kronerulling. Én kvadratmeter asfalt
koster ca kr. 150,-. Kan du bidra
med én eller kanskje flere m2?
Gaver kan settes inn på konto
8220.02.91103 og merkes «asfalt». I
nyhetbrev framover vil det dukke
opp en illustrasjon som viser framdriften. Og husk - alle monner drar!
Et godt årsmøte
FLL holdt årsmøte 9. april. På
dagsorden sto blant annet valg av
styre. Styret består nå av Ingebjørg
Brenne, Sølvi Lorentzen, Tor Oluf
Kjølen, Bergny Wang og Knut Ole
Østertun. Varamedlemmer er Leif
A. Jakobsen og Oddbjørg Kiplesund.
Årsmøtet samlet 17 medlemmer. Vi
skulle gjerne vært flere, men en
engasjert forsamling bidro med
gode innspill og en fin samtale.
Nye vannaktiviteter
I disse dager legges brygga på Laberget ut for sommeren. Samtidig
Asfalt-planer
venter vi på en leveranse med
Sist høst ble store deler av det
pedalbåt og fire nye kanoer med ututvendige avløpssystemet på
styr. I tillegg har en snill giver gitt to
leirstedet skiftet ut. Dette medførte brukte kanoer. Takk! Vi gleder oss
en del ødelagt asfalt. At dagens
til å ta båtene i bruk!
asfaltdekke snart runder 35 år tilsier
også behov for en oppgradering.
Ha en sprudlende vår!
Fordi dette er et stort økonomisk
løft, vil vi utfordre LabergetJon Øyvind Vik-Haugen, daglig leder
Laberget leirsted drives av Foreningen Laberget Leirsted (FLL).
Stedet ligger idyllisk til i Skogn i Levanger kommune helt ned til Trondheimsfjorden.
Postadr: Sjøvegen 328, 7620 Skogn
Tlf. 74 09 54 24
www.laberget.no
Kto.nr: 8220.02.91103