Bruksanvisning øvingsfiler Cyberbass.com.

Bruksanvisning øvingsfiler Cyberbass.com.
På Cyberbass.com finnes det øvingsfiler for de forskjellige korstemmer av mange større
korverk.
For øvingsfilene til «Requiem» av Maurice Duruflé:
Gå til: http://cyberbass.com/Major_Works/Durufle/durufle.htm
Husk å sette på lyd på pc!
Du kommer da til denne siden.
Ca. midt på siden finner du satsene og stemmene du kan velge mellom og avspilleren.
AVSPILLEREN.
Her kan du stoppe avspilling, gå litt
tilbake, sette opp lyden og velge
hastighet (1-100).
NB: har du justert hastigheten, må du
trykke på nytt på stemmen du vil høre,
før det får effekt.
Her velger du stemme og sats.
Trykk på stemmen din ved satsen du
vil høre eller på tutti for å høre alle
stemmer.
Det er også mulig å laste ned stemmene som MP3-fil til en telefon/nettbrett med Androids
nettleser.