Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16
Valgfag Media og informasjon
8. trinn
Målgruppe
Liker du å skrive? Er du interessert i digitale verktøy og sosiale medier? Da kan dette være
valgfaget for deg! I Media og informasjon jobber vi med tekster, bilder og video, og bruker
ulike informasjonskanaler til publisering på nettet. Dette er for deg som har mange gode
ideer til å lage saker om og liker å samarbeide med andre.
Innhold
I faget lærer du hvordan du kan bruke informasjonsteknologi i hverdagen, og hvordan man
samarbeider i en redaksjon om å produsere interessante saker som er interessante. På 8.
trinn jobber vi med skrivekurs, lærer om sjangrer, har fotokurs og filmkurs. Vi lærer også om
ansvarsfull nettbruk og kildekritikk.
Organisering
I media og informasjon jobber vi som en redaksjon og møtes to skoletimer i uka. Utover det
jobber dere med oppdrag og intervjuer også utenfor timene og det hender også at det er
mulig å f.eks. intervjue noen på byen. Hvis vi drar på besøk eller gjør ting utenfor skoletiden
er det muligheter for å avspasere en annen gang.
1
Valgfag Sal og scene
8. trinn
Målgruppe
Har du lyst til å være med på å skape og formidle kreative uttrykk? Være med på å lage en
produksjon/forestilling som skal vises til et publikum? Lyst til å stå på en scene? Da kan sal
og scene være noe for deg.
Innhold
Sal og scene er et praktisk og kreativt fag. Målet er å lage en eller to produksjoner som kan
vises frem til et publikum. En produksjon kan for eksempel være teater, installasjon, dans,
konsert, sirkus osv. Vi bruker forskjellige dramaøvelser for å bli trygge på hverandre, til å
trene på forskjellige ting og for å ha det gøy. Det er viktig at du er aktivt med og deltar i
timene!
Organisering
Vi møtes to timer i uka. Dere får forskjellige oppgaver å jobbe med, både individuelt og i
grupper. Enkelte oppgaver varer over flere uker. Lurt å ha bevegelig tøy på seg i timene.
2
Valgfag Teknologi i praksis
8. trinn
Målgruppe
Valgfaget Teknologi i praksis er et fag hvor elevene får brukt sin praktiske sans og kreativitet.
Det passer for elever som liker å jobbe med hendene og som er praktisk anlagt. Elevene
lærer også om teknologiske oppfinnelser og om hvordan disse har forandret samfunnet vi
lever i.
Innhold
Elevene skal undersøke teknologiske produkt og de valgene som er gjord med tanke på
bruk, tekniske undersøkninger, funksjonalitet og design. Elevene skal også utvikle realistiske
kravspesifikasjoner for flere teknologiske produkter og framstille disse med egna materialer,
komponenter, og funksjonelle teknologiske løsninger. Disse produktene skal også testes, slik
at muligheter for forbedringer kan gjøres. Produktene vi lager er, kastemaskin, elektriske
biler og fjernstyrte båter. I tillegg lager vi mindre ting ved hjelp av dioder og lodding. Eleven
får også kjennskap til enkel programmering og digitale design verktøy.
Organisering
Elevene jobber både individuelt og i grupper. Når elevene jobber med produkter som for
eksempel elektriske biler og fjernstyrte båter skal de jobbe i grupper på maks 3-4 elever.
Faget går over to timer i uken. I løpet av året blir det også tid til et besøk på en bedrift, hvor
elevene kan oppleve bruk av teknologi i praksis. (For eksempel Jotun, Komplett, Posten).
3
Valgfag Fysisk aktivitet og helse
8. trinn
Målgruppe
Fysisk aktivitet og helse er for elever som liker å delta på ulike aktiviteter, tøye egne grenser
og samhandle med andre. Elevene bør være interessert i å lære om hvordan fysisk aktivitet
påvirker helsa vår i samhandling med kosthold.
Innhold
Elevene vil få kjennskap til både friluftsaktiviteter og alternative treningsformer som
tradisjonelle lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktiviteter. Et fokusområde er også
kunnskap om og praktisk erfaring med sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold,
og den virkningen dette har på egen helse. Opplæringen skal bidra til bedre helse og trivsel,
samt bidra til at elevene opplever glede og mestring.
Organisering
Faget fysisk aktivitet og helse går over to timer i uka. Innholdet vil variere mellom ulike
fysiske aktiviteter og samlinger hvor elevene lærer om helse og kosthold. Det vil innimellom
være aktiviteter på andre områder enn skolen, som vil gjøre at man har lengre dager. Dette
vil føre til avspasering senere.
4
Valgfag Design og redesign
8. trinn
Målgruppe
Valgfaget Design og redesign passer for elever som liker å være kreative gjennom tegning
og praktisk arbeid. Elvene bør vise interesse for gjenbruk i et miljøperspektiv.
Innhold
Elevene skal lære å jobbe i de ulike fasene i en designprosess fram til et ferdig produkt. De
skal utvikle sin kreativitet og praktiske håndverksferdigheter gjennom eget praktisk,
skapende arbeid. Elevene skal lære å gjøre eksisterende produkter mer miljøvennlige.
Organisering
Faget går over to timer i uka. Oppgavene varer ofte over flere uker. De fleste oppgavene er
individuelle men gruppeoppgaver blir også brukt. Det er viktig at alle bidrar med
gjenbruksressurser ved behov.
5
Valgfag Naturfag, miljø og friluftsliv
8. trinn
Målgruppe
Elever som er interessert i å være i bevegelse og som liker å ferdes i naturen. Samtidig er
det et krav at punktene under «organisering» aksepteres og oppfylles.
Innhold
Aktiviteter som du blant annet vil delta på er: Overnattings-/ telttur, kano, langrenn, alpint/
snowboard, skøyter, sykkeltur, bading/ livredning, teori i klasserom, fisking, førstehjelp,
matlaging på tur, undersøke liv i og ved fersk- og saltvann, løping, gå med og uten
oppakning o.l.
Organisering
I dette faget vil elevene ha undervisning etter klokken 1445 en dag i uken etter avtale for å
klare å gjennomføre undervisningen på en tilfredsstillende måte. Dette vil de i etterkant
avspasere, slik at i perioder vil de derfor avslutte skoledagen tidligere. De vil etter skoleåret
ha riktig antall timer i dette faget. Elevene er nødt til å delta på disse oppleggene for å få
avspasere i etterkant. Elever som ikke har mulighet eller er villig til å forlenge dagene kan
ikke velge dette valgfaget.
Det er viktig at både elever og foreldre/ foresatte kjenner til og aksepterer denne
organiseringen for at dette faget skal være et aktuelt å velge som valgfag.
Krav og forventninger til elever som velger dette faget:
 Har sykkel og hjelm som er i teknisk god stand. Hjelm er påbudt fra skolens side når
sykkel benyttes.
 Lite fravær.
 Har klær som passer til ulike årstider. Dvs. også til regnvær, kuldegrader, snøvær o.l.
 Foreldre og elever kjenner til og godtar informasjonen/ kravet til faget.
 Stiller opp på undervisningsopplegg som er avtalt også etter ordinær skoletid.
VIKTIG!
 Både foreldre og elever signerer på informasjonsark der de bekrefter at de er kjent
med retningslinjene i faget.
6
7